بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد و همه ى دنیا را غافلگیرکن! من حتى با خدا هم شرط بسته ام!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اَمــــــــآن اَز دَســــــتِ روزی کِــــــ ،  دِلَـــــــــم آغــــــــــوشِتــــــو میـــــــخوآد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تنهــا ترین تنهــــا ییم***/تنهـــــــا کسم تنهای تنهــــــایم گذاشت*** کاش در تنهاترین تنهاییش***/تنهــــــــا کسش تنهای تنهـــــایش نذارد***

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این آرامــش ظآهرم گمـرآهـت نکنـد. . . . از درون خـآنـه بر دوشـم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین که حال من خوش نیس همین که قلبم اشوبه تو خوش باشی برای من  همین بد بودنم خوبه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهايی را بلندترين شاخه درخت خوب ميفهمد..انگار هرچه بزرگتر ميشويم تنهاتر ميشويم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرشب همین بساط است ! چایی پر رنگ ، سکوت و ترانه ای از داریوش ، بعد از مرور صندوق ورودی ! سیگار پشت سیگار . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقریبا همه را متقاعد کرده بودم که دوستش ندارم... . . . فقط مانده بودم که خودم را چطور قانع کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دنیای ساکتی.. انگار هیچ کس در دنیا نیست... یا نه... انگار من در دنیای هیچکس نیستم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حرف بی ربطیست که مرد گریه نمی کند گاهی آنقدر بغض داری که فقط باید مرد باشی تا بتوانی گریه کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـــ ـ ـ ـه نـــــابــــــه،نــــابـــــ ....نـــ ـ ـ ـه خــــاصــــه،خـــاصــــ... فقـــط یـــه ادمــــه بــــی احساســـ...... خیلی خستمـــ....هعععی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش یکی پیدا میشد که وقتی میدید گلوت ابر داره وچشمات بارون.... به جای اینکه بپرسه "چته؟چی شده؟" "بغلت کنه وبگه گریه کن..........."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم دردم چیست!!!! از تنهاییست،،،،،،،،، یا بودن دوستی که دوستش دارم و کنارم نیست... هییییییعععع روزگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غروب آفتاب مرا یاد تو می اندازد کاش با طلوعش تورا برای من این بار بیاور.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودک درونم هرچند بازیگوش باشد با احساس کسی بازی نمیکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنـدگی زیباست... مـنتهی... قسـمـت قشنگش برای مـا (پــــولـــیـــــــه)

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد و همه ى دنیا را غافلگیرکن! من حتى با خدا هم شرط بسته ام!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اَمــــــــآن اَز دَســــــتِ روزی کِــــــ ،  دِلَـــــــــم آغــــــــــوشِتــــــو میـــــــخوآد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تنهــا ترین تنهــــا ییم***/تنهـــــــا کسم تنهای تنهــــــایم گذاشت*** کاش در تنهاترین تنهاییش***/تنهــــــــا کسش تنهای تنهـــــایش نذارد***

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این آرامــش ظآهرم گمـرآهـت نکنـد. . . . از درون خـآنـه بر دوشـم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین که حال من خوش نیس همین که قلبم اشوبه تو خوش باشی برای من  همین بد بودنم خوبه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهايی را بلندترين شاخه درخت خوب ميفهمد..انگار هرچه بزرگتر ميشويم تنهاتر ميشويم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرشب همین بساط است ! چایی پر رنگ ، سکوت و ترانه ای از داریوش ، بعد از مرور صندوق ورودی ! سیگار پشت سیگار . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقریبا همه را متقاعد کرده بودم که دوستش ندارم... . . . فقط مانده بودم که خودم را چطور قانع کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دنیای ساکتی.. انگار هیچ کس در دنیا نیست... یا نه... انگار من در دنیای هیچکس نیستم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حرف بی ربطیست که مرد گریه نمی کند گاهی آنقدر بغض داری که فقط باید مرد باشی تا بتوانی گریه کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـــ ـ ـ ـه نـــــابــــــه،نــــابـــــ ....نـــ ـ ـ ـه خــــاصــــه،خـــاصــــ... فقـــط یـــه ادمــــه بــــی احساســـ...... خیلی خستمـــ....هعععی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش یکی پیدا میشد که وقتی میدید گلوت ابر داره وچشمات بارون.... به جای اینکه بپرسه "چته؟چی شده؟" "بغلت کنه وبگه گریه کن..........."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم دردم چیست!!!! از تنهاییست،،،،،،،،، یا بودن دوستی که دوستش دارم و کنارم نیست... هییییییعععع روزگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غروب آفتاب مرا یاد تو می اندازد کاش با طلوعش تورا برای من این بار بیاور.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودک درونم هرچند بازیگوش باشد با احساس کسی بازی نمیکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنـدگی زیباست... مـنتهی... قسـمـت قشنگش برای مـا (پــــولـــیـــــــه)