بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهـ ــ ــــــایــــی را בوستـــــــــ בارمــــ بــﮯ בعوتـــــــ مــــﮯ آیـــב بـــﮯ منتــــــ مــــﮯ مانــــב بـــﮯ خبـــــر نمــﮯ روב

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتره نداشته باشیش ! تا این که داشته باشی و ندونی با چند نفر شریکی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونایی که میگن عشقمون ترکمون کرده .. اگه واقعا عاشق عشقشون بودن برن خدارو شکر کنن که پیش یکی دیگه خوشحاله .. چون هستن آدمایی که عشقشون واسه همیشه این دنیارو ترک کردن ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

בلــــتـنـگَـــم! בلـــــــتنگـــــــــِـ....آن "مــــــــیـــــــــم" کــ ـﮧ .... مـے آیــــــב آخـــَـــــرِ اِســــمَـم وَ.... مــَـن را مـــــے کـــنـــــב مــــــالِ "تــــــــــــــو"!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آه که چقدر فاصله ی ما دور است!!! فکر می کنم که هیچ وقت نرسی ومن..... در کنار این دنیا تنها بمانم، و "تو" همیشه منظره ی من باشی.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی قراره که من برات نقش زاپاس رو بازی کنم ازم انتظار نداشته باش که دعایی غیر از پنچر شدنت ، برات بکنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــدایـا کــمکم کــن پیمانی را که در طــوفـان با تو بستم در آرامش فراموش نکنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سخت است درجمع بودن ولی در گوشه ای تنها نشستن به چشم دیگران چون کوه بودن ولی در خود به ارامی شکستن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه ازت نا امیدم جداییمون ، تنها داشت دو حالت واسه من سخت بود ولی واسه تو راحت بزار برو چون اگه راستشو بخوای دیگه بیزارم از دیدن دوبارت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیب می افتد... ومن فقط به تو می اندیشم ببین چگونه با نبودنت تمام قانونها را بهم ریخته ای!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس در این دنیا سرش شلوغ نیست؛همه چیز به اولویت ها برمیگردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی،همان بدبختیهاییست که برسرمان نیامده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــا فکـــر می کنیم بـــدتریـــن درد از دست دادن کسیه که دوســــــش داریم امـــا حقیـــقت اینه که:از یــــادبردن این که کــی هستــــیم وچقــــدر ارزش داریم خیلــــی دردنــــاک تــــره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخآم سر به تنت نبآشه مخآطب خآص...♥ ما هیچ نیستیم اینم لطف خدآس!♥ ولی همین هیچی آرزوی خیلیآس...♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا یهو تصمیم میگیری عوض شی.... ولی این گذشتس که اذیتت میکنه... دلم تنگ شده واسه روزایی که خیلیا رو نمیشناختم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام روز را هم که شاد باشم باز.. شب.. نبودنت.. تمام بودن هایم را زیر سوال خواهد برد...!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهـ ــ ــــــایــــی را בوستـــــــــ בارمــــ بــﮯ בعوتـــــــ مــــﮯ آیـــב بـــﮯ منتــــــ مــــﮯ مانــــב بـــﮯ خبـــــر نمــﮯ روב

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتره نداشته باشیش ! تا این که داشته باشی و ندونی با چند نفر شریکی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونایی که میگن عشقمون ترکمون کرده .. اگه واقعا عاشق عشقشون بودن برن خدارو شکر کنن که پیش یکی دیگه خوشحاله .. چون هستن آدمایی که عشقشون واسه همیشه این دنیارو ترک کردن ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

בلــــتـنـگَـــم! בلـــــــتنگـــــــــِـ....آن "مــــــــیـــــــــم" کــ ـﮧ .... مـے آیــــــב آخـــَـــــرِ اِســــمَـم وَ.... مــَـن را مـــــے کـــنـــــב مــــــالِ "تــــــــــــــو"!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آه که چقدر فاصله ی ما دور است!!! فکر می کنم که هیچ وقت نرسی ومن..... در کنار این دنیا تنها بمانم، و "تو" همیشه منظره ی من باشی.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی قراره که من برات نقش زاپاس رو بازی کنم ازم انتظار نداشته باش که دعایی غیر از پنچر شدنت ، برات بکنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــدایـا کــمکم کــن پیمانی را که در طــوفـان با تو بستم در آرامش فراموش نکنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سخت است درجمع بودن ولی در گوشه ای تنها نشستن به چشم دیگران چون کوه بودن ولی در خود به ارامی شکستن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه ازت نا امیدم جداییمون ، تنها داشت دو حالت واسه من سخت بود ولی واسه تو راحت بزار برو چون اگه راستشو بخوای دیگه بیزارم از دیدن دوبارت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیب می افتد... ومن فقط به تو می اندیشم ببین چگونه با نبودنت تمام قانونها را بهم ریخته ای!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس در این دنیا سرش شلوغ نیست؛همه چیز به اولویت ها برمیگردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی،همان بدبختیهاییست که برسرمان نیامده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــا فکـــر می کنیم بـــدتریـــن درد از دست دادن کسیه که دوســــــش داریم امـــا حقیـــقت اینه که:از یــــادبردن این که کــی هستــــیم وچقــــدر ارزش داریم خیلــــی دردنــــاک تــــره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخآم سر به تنت نبآشه مخآطب خآص...♥ ما هیچ نیستیم اینم لطف خدآس!♥ ولی همین هیچی آرزوی خیلیآس...♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا یهو تصمیم میگیری عوض شی.... ولی این گذشتس که اذیتت میکنه... دلم تنگ شده واسه روزایی که خیلیا رو نمیشناختم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام روز را هم که شاد باشم باز.. شب.. نبودنت.. تمام بودن هایم را زیر سوال خواهد برد...!