بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش دنیا برعکس بود آدما عاشق نمی شدند عاشقا آدم می شدند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو گذری در کار نیست همه چیز راکد ست من درد زمان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میخواست یکی رو داشتم بعضی وقتا  که مردم خستم میکنن میومد کنارمو دستاشو می گذاشت دو طرف صورتم زل میزد تو چشام میگفت: ببین.....تو من و داری...!!@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمها با لجاجت می آیند و میگویند:"بی احساس نباش" عاشقت میکنند و میروند وقت رفتن میگویند "احساساتی نشو کمی منطقی باش" قیصر آمین پور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"هميشه نه ولي گاهي ميان بودن و خواستن فاصله مي افتد وقتهايي هست كه كسي را با تمام وجود مي خواهي  ولي نبايد كنارش باشي..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میخواهد که: دیگر هیچوقت دلم تورا نخواهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر شکست خورده ام , که ديگر توانايي اشک ريختن را ندارم فقط خيره به زمان مينگرم که ديگر چه ها برسرم خواهد آمد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید امشب آخرین شب حسم به تو باشه !!!!! شاید.... ::بد ترین روز عمر : محسن::

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديگر از اين شهر… ميخواهم سفر کنم… چمدانم را بسته ام… اگر خدا بخواهد امروز ميروم… نشسته ام منتظر قطار… اما نه در ايستگاه… روي ريل قطار …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته گوشیتوخاموش کنی،به امیداینکه چندبارزنگ بزنه ونگرانت بشه وهرجوری شده حالتوازیکی بپرسه... ولی وقتی گوشیتوروشن میکنی می بینی مزاحمیات از عشقت بامعرفت ترن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها،یک تنهامی داند،تنهایی،تنهادردیک تنهانیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب به در خانه او رفتم مست انگشت به در زدم گمان کردم هست همسایه او پنجره بگشود و بگفت او ماه عسل رفته سپس پنجره را بست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجاهارا به دنبالت بگردم ، شهر خالی را ؟ دلم انگار باور کرده آن عشق خیالی را  نسیمی نیست ، ابری نیست ، یعنی :نیستی در شهر دلم بیهوده می گردد خیابان های خالی را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خریت؛ به ترتیب مخفف حروف اول این مراحله: "خیانت دیدن" "رهایش نکردن" "یار و یاورش بودن" و در نهایت  "تنها موندن".......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــنــهــــایـــــــــــی " بـــــــه تـــنـــــــــهـــــــایــــــــی" لـــــــذت نـــدارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشتم گذشتی... من از یک دنیا برای تو و تو از من برای ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش دنیا برعکس بود آدما عاشق نمی شدند عاشقا آدم می شدند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو گذری در کار نیست همه چیز راکد ست من درد زمان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میخواست یکی رو داشتم بعضی وقتا  که مردم خستم میکنن میومد کنارمو دستاشو می گذاشت دو طرف صورتم زل میزد تو چشام میگفت: ببین.....تو من و داری...!!@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمها با لجاجت می آیند و میگویند:"بی احساس نباش" عاشقت میکنند و میروند وقت رفتن میگویند "احساساتی نشو کمی منطقی باش" قیصر آمین پور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"هميشه نه ولي گاهي ميان بودن و خواستن فاصله مي افتد وقتهايي هست كه كسي را با تمام وجود مي خواهي  ولي نبايد كنارش باشي..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میخواهد که: دیگر هیچوقت دلم تورا نخواهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر شکست خورده ام , که ديگر توانايي اشک ريختن را ندارم فقط خيره به زمان مينگرم که ديگر چه ها برسرم خواهد آمد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید امشب آخرین شب حسم به تو باشه !!!!! شاید.... ::بد ترین روز عمر : محسن::

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديگر از اين شهر… ميخواهم سفر کنم… چمدانم را بسته ام… اگر خدا بخواهد امروز ميروم… نشسته ام منتظر قطار… اما نه در ايستگاه… روي ريل قطار …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته گوشیتوخاموش کنی،به امیداینکه چندبارزنگ بزنه ونگرانت بشه وهرجوری شده حالتوازیکی بپرسه... ولی وقتی گوشیتوروشن میکنی می بینی مزاحمیات از عشقت بامعرفت ترن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها،یک تنهامی داند،تنهایی،تنهادردیک تنهانیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب به در خانه او رفتم مست انگشت به در زدم گمان کردم هست همسایه او پنجره بگشود و بگفت او ماه عسل رفته سپس پنجره را بست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجاهارا به دنبالت بگردم ، شهر خالی را ؟ دلم انگار باور کرده آن عشق خیالی را  نسیمی نیست ، ابری نیست ، یعنی :نیستی در شهر دلم بیهوده می گردد خیابان های خالی را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خریت؛ به ترتیب مخفف حروف اول این مراحله: "خیانت دیدن" "رهایش نکردن" "یار و یاورش بودن" و در نهایت  "تنها موندن".......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــنــهــــایـــــــــــی " بـــــــه تـــنـــــــــهـــــــایــــــــی" لـــــــذت نـــدارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشتم گذشتی... من از یک دنیا برای تو و تو از من برای ...