بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی چه میداند که امروز چند بار فرو ریختم ، از دیدن کسی که تنها لباسش شبیه تو بود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم بی لبت نای ماندن ندارد / لبم بی دلت جای خواندن ندارد / بی لب و بی دل ، توان بود ولی / سرم بی تبت پای ماندن ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*عجب خیاط ماهری است دنیا ، که دل هیچکس را برای ما تنگ ندوخت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در شادی من شریک باش ای ساعت / در فکر لباس شیک باش ای ساعت / تعجیل بکن ، دلم برایش تنگ است / کم عاشق تیک و تاک باش ای ساعت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجازی شـادیم مجازی عاشق می شویم مجازی همدیگه رو دلداری میدیم اما . . . واقعی تنهاییم واقعی درد میکشیم واقعی از عشقهای مجازی لطمه می بینیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محکم تر از آنم که برای تنها نبودنم ، آنچه را که اسمش را غرور گذاشته ام ، برایت به زمین بکوبم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو اما عشق بی معناست ، می دانی ؟ دستهایم تا ابد تنهاست ، می دانی ؟ آسمانت را مگیر از من ، که بعد از تو زیستن یک لحظه هم ، بی جاست ، می دانی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کردم تنهایی را . . . چقدر دلم کسی را نمی خواهد امشب . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخوان مرا خط به خط معنایم کن واژه به واژه ، حرف به حرف تمام بغض هایم ، اشک هایم ، نگفته هایم را مرهم باش . . . که من از برم این قصه ی تنهایی را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها برای تنها شدن ، کافیست صادق باشی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوه ها با همند و تنهایند ، همچو ما با همان تنهایان !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زندگی به هیچ چیز زیاد اعتماد نکن حتی سایه ات ، که جاهای تاریک تنهات می ذاره . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و عشق بهانه ی خوب تنها ماندن است . عاشق شوید تا تنهایی در شما عمیق و ماندگار شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آدمهای تنها ؛ خیلی خوش شانس هستند ، چون کسی را ندارند تا از دست بدهند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این دنیا که حتی ابر ، نمی گرید به حال ما همه از من گریزانند ، تو هم بگذر از این تنها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تنهایی گریزی نیست ، بگذار آغوشم برای همیشه یخ بزند . نمیخواهم کسی شال گردن اضافی اش را دور گردن آدم برفی احساسم بیاندازد . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی چه میداند که امروز چند بار فرو ریختم ، از دیدن کسی که تنها لباسش شبیه تو بود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم بی لبت نای ماندن ندارد / لبم بی دلت جای خواندن ندارد / بی لب و بی دل ، توان بود ولی / سرم بی تبت پای ماندن ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*عجب خیاط ماهری است دنیا ، که دل هیچکس را برای ما تنگ ندوخت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در شادی من شریک باش ای ساعت / در فکر لباس شیک باش ای ساعت / تعجیل بکن ، دلم برایش تنگ است / کم عاشق تیک و تاک باش ای ساعت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجازی شـادیم مجازی عاشق می شویم مجازی همدیگه رو دلداری میدیم اما . . . واقعی تنهاییم واقعی درد میکشیم واقعی از عشقهای مجازی لطمه می بینیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محکم تر از آنم که برای تنها نبودنم ، آنچه را که اسمش را غرور گذاشته ام ، برایت به زمین بکوبم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو اما عشق بی معناست ، می دانی ؟ دستهایم تا ابد تنهاست ، می دانی ؟ آسمانت را مگیر از من ، که بعد از تو زیستن یک لحظه هم ، بی جاست ، می دانی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کردم تنهایی را . . . چقدر دلم کسی را نمی خواهد امشب . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخوان مرا خط به خط معنایم کن واژه به واژه ، حرف به حرف تمام بغض هایم ، اشک هایم ، نگفته هایم را مرهم باش . . . که من از برم این قصه ی تنهایی را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها برای تنها شدن ، کافیست صادق باشی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوه ها با همند و تنهایند ، همچو ما با همان تنهایان !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زندگی به هیچ چیز زیاد اعتماد نکن حتی سایه ات ، که جاهای تاریک تنهات می ذاره . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و عشق بهانه ی خوب تنها ماندن است . عاشق شوید تا تنهایی در شما عمیق و ماندگار شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آدمهای تنها ؛ خیلی خوش شانس هستند ، چون کسی را ندارند تا از دست بدهند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این دنیا که حتی ابر ، نمی گرید به حال ما همه از من گریزانند ، تو هم بگذر از این تنها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تنهایی گریزی نیست ، بگذار آغوشم برای همیشه یخ بزند . نمیخواهم کسی شال گردن اضافی اش را دور گردن آدم برفی احساسم بیاندازد . . .