بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غربت با غریبگی فرق میکنه! بفهم اینو!  نفهمیدی هم عجیب نیست!  اثبات حرفمه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حســــــــرت یعــــنی ... روبه رویم نشسته ای و من ،با اندوه نگــــاهـــــت می کنم ، و آهِ نـــــداشتنت را می کشم... یعــــــنی...  تو اینجایی و مــــــن آرزویــــــــت را می کنم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به تو......... بابت همه خوبی هایی که بهت کردم و نفهمیدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه “دوستت دارم”هایی هم هست …میدونی دروغه ها ! ولی قلبت واسه باورش به عقلت التماس میکنه . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایی خیلی سخته ... وقتی میبینم که یه گوشه نشستمو تو بغل دست من نیستی ....! خیلی سخته ..... خدایا خودت کمکم کن!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيلي بدكرد،غرورمو خوردكرد، كاري كرد ك ازعشق دوباره واهمه داشتم،ولي گاهي قلبم كودكانه دلتنگش ميشه و مسرانه ميگه خودتو گول نزن هنوز دوسش داري و چ فرياد بلندي منطقم ميكشه و ب قلبم ميگه خفه شو....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران باشد...تو هم باشی...یک خیابان بی انتها هم باشد...به دنیا می گویم "خداحافظ"......................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـو رو کُـجا گُـمت کردم ..  بگو کجایِ این قِصـه  که حـَـتی جوهَــــرِ شعرم  هَمینــو از تــــــو می پـرسه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل تنگ شده ام....تنگ بودن هایی ک دیگر نیست... دوستی ها این روزها سرد و کوتاه شده اند.... همانند روزهای پاییزی...ک مهرشان درحال تمام شدن است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرض کن در آغوشت می مردم... و مرا همانجا دفن می کردی... چه دلپذیر اگر... فشار قبرم را بیشتر کنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش هيشكي به عشقش مشكوك نشه چون هر چي بيشتر مشكوك بشه بيشتر اذيت ميشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی کم باش و نترس ک شاید فراموش شوی..کسی ک در کم بودنت تو را گم کند در زیاد بودنت تو را حیف میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی زندگی را باختن.................. چند سالی را باهر الاغی ساختن.....................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمت را موج می‌برد خودت را کشتی موهایت را باد و یادت را … دفتــر گــم ‌شــده‌ام ! اسمم را سنگی نگه می‌دارد خودم را گوری و یــادم را … مهم نیست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته دل بکنی در حالی که هنوز عاشقشی... سخته به همه چیزت با اون فکر کرده باشی ولی کنارت نباشه و به هر چی درباره ای اینده ات فکر کنی یادش بیفتی و نتونی فراموشش کنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند همیشه به موقع میرسد... نه کمی زودتر .... نه کمی دیرتر.... فقط بردباری میطلبد وایمان... اما ارزش انتظار کشیدن را دارد...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غربت با غریبگی فرق میکنه! بفهم اینو!  نفهمیدی هم عجیب نیست!  اثبات حرفمه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حســــــــرت یعــــنی ... روبه رویم نشسته ای و من ،با اندوه نگــــاهـــــت می کنم ، و آهِ نـــــداشتنت را می کشم... یعــــــنی...  تو اینجایی و مــــــن آرزویــــــــت را می کنم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به تو......... بابت همه خوبی هایی که بهت کردم و نفهمیدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه “دوستت دارم”هایی هم هست …میدونی دروغه ها ! ولی قلبت واسه باورش به عقلت التماس میکنه . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایی خیلی سخته ... وقتی میبینم که یه گوشه نشستمو تو بغل دست من نیستی ....! خیلی سخته ..... خدایا خودت کمکم کن!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيلي بدكرد،غرورمو خوردكرد، كاري كرد ك ازعشق دوباره واهمه داشتم،ولي گاهي قلبم كودكانه دلتنگش ميشه و مسرانه ميگه خودتو گول نزن هنوز دوسش داري و چ فرياد بلندي منطقم ميكشه و ب قلبم ميگه خفه شو....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران باشد...تو هم باشی...یک خیابان بی انتها هم باشد...به دنیا می گویم "خداحافظ"......................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـو رو کُـجا گُـمت کردم ..  بگو کجایِ این قِصـه  که حـَـتی جوهَــــرِ شعرم  هَمینــو از تــــــو می پـرسه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل تنگ شده ام....تنگ بودن هایی ک دیگر نیست... دوستی ها این روزها سرد و کوتاه شده اند.... همانند روزهای پاییزی...ک مهرشان درحال تمام شدن است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرض کن در آغوشت می مردم... و مرا همانجا دفن می کردی... چه دلپذیر اگر... فشار قبرم را بیشتر کنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش هيشكي به عشقش مشكوك نشه چون هر چي بيشتر مشكوك بشه بيشتر اذيت ميشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی کم باش و نترس ک شاید فراموش شوی..کسی ک در کم بودنت تو را گم کند در زیاد بودنت تو را حیف میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی زندگی را باختن.................. چند سالی را باهر الاغی ساختن.....................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمت را موج می‌برد خودت را کشتی موهایت را باد و یادت را … دفتــر گــم ‌شــده‌ام ! اسمم را سنگی نگه می‌دارد خودم را گوری و یــادم را … مهم نیست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته دل بکنی در حالی که هنوز عاشقشی... سخته به همه چیزت با اون فکر کرده باشی ولی کنارت نباشه و به هر چی درباره ای اینده ات فکر کنی یادش بیفتی و نتونی فراموشش کنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند همیشه به موقع میرسد... نه کمی زودتر .... نه کمی دیرتر.... فقط بردباری میطلبد وایمان... اما ارزش انتظار کشیدن را دارد...