بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه..الان نه..فعلادورت شلوغه..تنهات که گذاشتن یادمن می افتی..امااونوقت من شرمندم چون احتمالا من اون موقع دیگه تنها نیستم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی سرم درد می کند حتی قرص هم جواب نمیدهد…. من چشمهایت را از کدئین بیشتر قبول دارم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازسرزلف توشوریدگی آموخته دل ... وآتش مهرتودرجان من افروخته دل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل نیست کبوترکه چوبرخاست نشیند*ازگوشهءبامی که پریدیم پریدیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا تابزن به قرینه هم تا بزن میخواهم تنها درگیر نیمه خودم باشم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطرى ازتودگردر نظرم نیست ! ولى… بغض تنهایى من ! ازغروب دل تو ! درصداى امواج, بازهم میشکند من تورا مثل کهنسالی عشق ! دفن کردم دیریست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل هیچکس نمی سوزدبرای حال غمناکم مگرسوزدهمان شمعی که می سوزدسرخاکم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دنبال ویلچرى هستم براى روزگار ^ ^ ظاهرا پایى براى راه آمدن بامن ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتى کسى براى نداشته هایت بهانه میگیرد بهتراست اوراهم نداشته باشى.گاهى نداشتن ازداشتن بهتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رو زمینى زندگى میکنیم که خودشو جو گرفته عزیزم شما که جاى خود دارى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای داد از این روزها¡¡ این روزها که اسم دارند,شماره دارند,تعطیلی دارند,هفته و ماه و سال دارند اما افسوس که روح ندارند°°°

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمــــی دورتــــر بایستــــ °°° لطفــــا ً °°° ¡¡ من دیــــوانه تــــر از آنــــم °°° کــ بی هــــوا°°° در آغوشتــــ نگیــــرم °°°¡

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها نبودم حتی یک دقیقه با تنهایی که بهترین رفیقه°°°

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشته هابهانه است فقط می نویسم گه یادآوری کنم بیادتم°°°باورش باتو¡

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تازگی ها از خواب که بیدار میشوم تازه کابوس هایم شروع می شود°°°

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میترسم آخرش از این شب بیداریا،از این اشک ریختنا،از این غصه های ناتموم دق کنم°°° نبودنت آخرش کار دستم میده°°°° تو که زندگیت آرومه نه† اس ام اس عاشقانه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه..الان نه..فعلادورت شلوغه..تنهات که گذاشتن یادمن می افتی..امااونوقت من شرمندم چون احتمالا من اون موقع دیگه تنها نیستم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی سرم درد می کند حتی قرص هم جواب نمیدهد…. من چشمهایت را از کدئین بیشتر قبول دارم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازسرزلف توشوریدگی آموخته دل ... وآتش مهرتودرجان من افروخته دل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل نیست کبوترکه چوبرخاست نشیند*ازگوشهءبامی که پریدیم پریدیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا تابزن به قرینه هم تا بزن میخواهم تنها درگیر نیمه خودم باشم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطرى ازتودگردر نظرم نیست ! ولى… بغض تنهایى من ! ازغروب دل تو ! درصداى امواج, بازهم میشکند من تورا مثل کهنسالی عشق ! دفن کردم دیریست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل هیچکس نمی سوزدبرای حال غمناکم مگرسوزدهمان شمعی که می سوزدسرخاکم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دنبال ویلچرى هستم براى روزگار ^ ^ ظاهرا پایى براى راه آمدن بامن ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتى کسى براى نداشته هایت بهانه میگیرد بهتراست اوراهم نداشته باشى.گاهى نداشتن ازداشتن بهتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رو زمینى زندگى میکنیم که خودشو جو گرفته عزیزم شما که جاى خود دارى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای داد از این روزها¡¡ این روزها که اسم دارند,شماره دارند,تعطیلی دارند,هفته و ماه و سال دارند اما افسوس که روح ندارند°°°

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمــــی دورتــــر بایستــــ °°° لطفــــا ً °°° ¡¡ من دیــــوانه تــــر از آنــــم °°° کــ بی هــــوا°°° در آغوشتــــ نگیــــرم °°°¡

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها نبودم حتی یک دقیقه با تنهایی که بهترین رفیقه°°°

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشته هابهانه است فقط می نویسم گه یادآوری کنم بیادتم°°°باورش باتو¡

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تازگی ها از خواب که بیدار میشوم تازه کابوس هایم شروع می شود°°°

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میترسم آخرش از این شب بیداریا،از این اشک ریختنا،از این غصه های ناتموم دق کنم°°° نبودنت آخرش کار دستم میده°°°° تو که زندگیت آرومه نه† اس ام اس عاشقانه