بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در اين دنيا که حتي ابر ، نمي گريد به حال ما، همه از من گريزانند، تو هم بگذر از اين تنها..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دلم مي خواهد نامه بنويسم ...تمبر و پاکت هم هست و يک عالمه حرف.... کاش کسي جايي منتظرم بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کردم تنهايي را چقدر دلم کسي را نمي خواهد امشب...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو اما عشق بی معناست ، می دانی؟ دستهایم تا ابد تنهاست ، می دانی؟ آسمانت را مگیر از من ، که بعد از تو زیستن یک لحظه هم ، بی جاست ، می دانی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخوان مرا خط به خط معنایم کن واژه به واژه، حرف به حرف تمام بغض هایم، اشک هایم، نگفته هایم را مرهم باش... که من از برم این قصه ی تنهایی را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زندگي به هيچ چيز زياد اعتماد نکن حتي سايه ات ، که جاهاي تاريک تنهات مي ذاره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي آدمهاي تنها؛خيلي خوش شانس هستند، چون کسي را ندارند تا از دست بدهند .. !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها برای تنها شدن، کافیست صــــــــــــــــادق باشی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوه ها با همند و تنهايند ، همچو ما با همان تنهايان!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زندگي به هيچ چيز زياد اعتماد نکن حتي سايه ات ، که جاهاي تاريک تنهات مي ذاره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتی ست با تـــــو در خودم... زندگی میکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي آدمهاي تنها؛خيلي خوش شانس هستند، چون کسي را ندارند تا از دست بدهند .. !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها برای تنها شدن، کافیست صــــــــــــــــادق باشی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوه ها با همند و تنهايند ، همچو ما با همان تنهايان!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامه هایم که چراغ قلبت را روشن نکرد ! امشب تمامشان را بسوزان شاید بتوانی تنهایی ات را ببینی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیمکت با هم بودنمان تنهاست من دل نشستن ندارم تو دلیل نشستن باش !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در اين دنيا که حتي ابر ، نمي گريد به حال ما، همه از من گريزانند، تو هم بگذر از اين تنها..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دلم مي خواهد نامه بنويسم ...تمبر و پاکت هم هست و يک عالمه حرف.... کاش کسي جايي منتظرم بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کردم تنهايي را چقدر دلم کسي را نمي خواهد امشب...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو اما عشق بی معناست ، می دانی؟ دستهایم تا ابد تنهاست ، می دانی؟ آسمانت را مگیر از من ، که بعد از تو زیستن یک لحظه هم ، بی جاست ، می دانی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخوان مرا خط به خط معنایم کن واژه به واژه، حرف به حرف تمام بغض هایم، اشک هایم، نگفته هایم را مرهم باش... که من از برم این قصه ی تنهایی را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زندگي به هيچ چيز زياد اعتماد نکن حتي سايه ات ، که جاهاي تاريک تنهات مي ذاره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي آدمهاي تنها؛خيلي خوش شانس هستند، چون کسي را ندارند تا از دست بدهند .. !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها برای تنها شدن، کافیست صــــــــــــــــادق باشی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوه ها با همند و تنهايند ، همچو ما با همان تنهايان!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زندگي به هيچ چيز زياد اعتماد نکن حتي سايه ات ، که جاهاي تاريک تنهات مي ذاره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتی ست با تـــــو در خودم... زندگی میکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي آدمهاي تنها؛خيلي خوش شانس هستند، چون کسي را ندارند تا از دست بدهند .. !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها برای تنها شدن، کافیست صــــــــــــــــادق باشی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوه ها با همند و تنهايند ، همچو ما با همان تنهايان!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامه هایم که چراغ قلبت را روشن نکرد ! امشب تمامشان را بسوزان شاید بتوانی تنهایی ات را ببینی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیمکت با هم بودنمان تنهاست من دل نشستن ندارم تو دلیل نشستن باش !