بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با من بمان ، نه براي اينکه در دنياي بي رحم تنها نباشم ، با من بمان تا در دنياي بي رحم تنهاييم ، تنهاترين باشي .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديرگاهيست که تنها شده ام / قصه غربت صحرا شده ام وسعت درد فقط سهم من است / باز هم قسمت غم ها شده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينجا نيستي؟ تو اينجا نيستي ! تنهاي تنها ، با سکوتي سخت درگيرم و مي دانم ، اگر ديگر نيايي ، در غروبي سرد و غمبار و پر از ترديد مي ميرم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مست آن دوستم كه در تنهايى ام يادم كند در فراغ دورى خود سخت بيمارم كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازم به مرام اين همراه اول برام اس داده تو تنها نيستي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به همان قدر که چشم تو پر از زيبايي است ، بي تو دنياي من اي دوست پر از "تنهايي" است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادم نرود که: من تنها هستم... اما تنها من نيستم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تنها بودنم راضي نيستم ؛ اما …. خوشحالم که با خيلي ها نيستم … !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز اين هستي چيست؟ ما چرا آمده ايم؟ کار ما نيست گذر از هستي، گذر از آدم ها کار ما شايد پر کردن تنهايي يک دل تنها باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران حضورت که ببارد تنهايي ام خشکسالي اش را تعطيل مي کند به حرمت قطراتي از جنس تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچند تنهايي را دوست ندارم ، اما دوست دارم در قلب تو تنهاي تنها باشم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجازي شـاديم مجازي عاشق مي شويم مجازي همديگه رو دلداري ميديم اما . . . واقعي تنهاييم واقعي درد ميکشيم واقعي از عشقهاي مجازي لطمه مي بينيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم‌ها تنها که نـباشند ، می‌روند ، تنها که مـی‌شوند ، برمی‌گردند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تنهايي گريزي نيست . . بگذار آغوشم براي هميشه يخ بزند . . . نميخواهم کسي شال گردن اضافي اش را دور گردن آدم برفي احساسم بياندازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محـــکم تر از آنم که براي تنــها نــبودنم ، آنچه را که اســـمش را غــرور گذاشته ام ، برايت بــه زميـــن بکوبــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيخيال حرف هايي كه تو دلم جا مونده... بيخيال قلبي كه اين همه تنها مونده ، بيخيال ..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با من بمان ، نه براي اينکه در دنياي بي رحم تنها نباشم ، با من بمان تا در دنياي بي رحم تنهاييم ، تنهاترين باشي .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديرگاهيست که تنها شده ام / قصه غربت صحرا شده ام وسعت درد فقط سهم من است / باز هم قسمت غم ها شده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينجا نيستي؟ تو اينجا نيستي ! تنهاي تنها ، با سکوتي سخت درگيرم و مي دانم ، اگر ديگر نيايي ، در غروبي سرد و غمبار و پر از ترديد مي ميرم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مست آن دوستم كه در تنهايى ام يادم كند در فراغ دورى خود سخت بيمارم كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازم به مرام اين همراه اول برام اس داده تو تنها نيستي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به همان قدر که چشم تو پر از زيبايي است ، بي تو دنياي من اي دوست پر از "تنهايي" است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادم نرود که: من تنها هستم... اما تنها من نيستم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تنها بودنم راضي نيستم ؛ اما …. خوشحالم که با خيلي ها نيستم … !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز اين هستي چيست؟ ما چرا آمده ايم؟ کار ما نيست گذر از هستي، گذر از آدم ها کار ما شايد پر کردن تنهايي يک دل تنها باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران حضورت که ببارد تنهايي ام خشکسالي اش را تعطيل مي کند به حرمت قطراتي از جنس تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچند تنهايي را دوست ندارم ، اما دوست دارم در قلب تو تنهاي تنها باشم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجازي شـاديم مجازي عاشق مي شويم مجازي همديگه رو دلداري ميديم اما . . . واقعي تنهاييم واقعي درد ميکشيم واقعي از عشقهاي مجازي لطمه مي بينيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم‌ها تنها که نـباشند ، می‌روند ، تنها که مـی‌شوند ، برمی‌گردند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تنهايي گريزي نيست . . بگذار آغوشم براي هميشه يخ بزند . . . نميخواهم کسي شال گردن اضافي اش را دور گردن آدم برفي احساسم بياندازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محـــکم تر از آنم که براي تنــها نــبودنم ، آنچه را که اســـمش را غــرور گذاشته ام ، برايت بــه زميـــن بکوبــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيخيال حرف هايي كه تو دلم جا مونده... بيخيال قلبي كه اين همه تنها مونده ، بيخيال ..