بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ممنون تنهایی رو برام هدیه دادی / شب های پر از بغض و يه دريا گریه دادی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند سه چیز زاده ی عشق نیست : جدایی ، سفر ، فراموشی ، ولی آن زمان که تو مرا تنها گذاشتی و فراموشم کردی من لحظه لحظه عاشقت شدم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همچون شیر آبی که چکه میکند / از من نیز چکه چکه غم میچکه / چون پیچک که به دور گل میپیچد / تنهایی هم به دور من مثال پیچکه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا تو هستی همدم و دلدار همیشه / غم و تنهایی دور و برم پیدا نمیشه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان عابران تنهاتر از من هیچ کس نیست / کسى اینجا به فکر این غریبه در قفس نیست دلم امشب براى خنده هایت تنگ تنگست / فقط در دستهاى گرم تو مردن قشنگست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم زندان ساختی با این بی وفایی / خسته ام از این زندان از این تنهایی / حسرت به دل ماندم که روزی بیاید / که دهد مرا از این زندان رهایی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پناه حضور سبز تو ، طوفان غم ، مرا جا می گذارد ، در کنارت ژرفای آرامش را احساس می کنم و بی تو سیل بی رحم تنهایی مجالم نمی دهد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت بیادت می افتم صد آه می کشم / تنهایی حق من است بار گناه می کشم / گناهم این است چرا نگفتم حرف دلم را / که شخص دیگری آید ببرد گلم را .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسم دل شکستن نیستم بلد / حاضرم بد بکشم تو روزای بد / فقط هیچ وقت تنهام نذار / که جون بدم ،چشم به انتظار .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و دنیایی که جای آرزوهاست ، کسی جز تو منو عاشق نمی خواد ، بیا تا تکیه گاه من تو باشی ، دلم مثل خودت تنهای تنهاست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی را دوست دارم زیرا بی وفا نیست ، تنهایی را دوست دارم زیرا عشق دروغی در آن نیست ، تنهایی را دوست دارم زیرا تجربه کردم ، تنهایی را دوست دارم زیرا خداوند هم تنهاست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم چون تنها ترين فکر تنهايي مني.دوستت دارم چون زيباترين لحظات زندگي مني.دوستت دارم چون زيباترين روياي خواب مني.دوستت دارم چون زيباترين خاطرات مني.دوستت دارم چون به يک نگاه،عشق مني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتن ، نموندن ، رسم عاشقی همینست / مواظب خودت باش تنهایی در کمینست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی تنهات گذاشت نگران خودت نباش که بدون اون چکار کنی. شرمنده دلت باش که به تو اطمینان کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل آن مسجد بين راهي…تنهايم هرکس هم که مي آيد مسافر است ميشکند… هم نمازش را. هم عهدش را هم دلم را… …و مي رود….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خونه اجاره اي داري؟ برا يه آدمه تنها قلبشو پيش ميده ، جونشم ماه به ماه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ممنون تنهایی رو برام هدیه دادی / شب های پر از بغض و يه دريا گریه دادی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند سه چیز زاده ی عشق نیست : جدایی ، سفر ، فراموشی ، ولی آن زمان که تو مرا تنها گذاشتی و فراموشم کردی من لحظه لحظه عاشقت شدم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همچون شیر آبی که چکه میکند / از من نیز چکه چکه غم میچکه / چون پیچک که به دور گل میپیچد / تنهایی هم به دور من مثال پیچکه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا تو هستی همدم و دلدار همیشه / غم و تنهایی دور و برم پیدا نمیشه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان عابران تنهاتر از من هیچ کس نیست / کسى اینجا به فکر این غریبه در قفس نیست دلم امشب براى خنده هایت تنگ تنگست / فقط در دستهاى گرم تو مردن قشنگست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم زندان ساختی با این بی وفایی / خسته ام از این زندان از این تنهایی / حسرت به دل ماندم که روزی بیاید / که دهد مرا از این زندان رهایی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پناه حضور سبز تو ، طوفان غم ، مرا جا می گذارد ، در کنارت ژرفای آرامش را احساس می کنم و بی تو سیل بی رحم تنهایی مجالم نمی دهد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت بیادت می افتم صد آه می کشم / تنهایی حق من است بار گناه می کشم / گناهم این است چرا نگفتم حرف دلم را / که شخص دیگری آید ببرد گلم را .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسم دل شکستن نیستم بلد / حاضرم بد بکشم تو روزای بد / فقط هیچ وقت تنهام نذار / که جون بدم ،چشم به انتظار .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و دنیایی که جای آرزوهاست ، کسی جز تو منو عاشق نمی خواد ، بیا تا تکیه گاه من تو باشی ، دلم مثل خودت تنهای تنهاست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی را دوست دارم زیرا بی وفا نیست ، تنهایی را دوست دارم زیرا عشق دروغی در آن نیست ، تنهایی را دوست دارم زیرا تجربه کردم ، تنهایی را دوست دارم زیرا خداوند هم تنهاست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم چون تنها ترين فکر تنهايي مني.دوستت دارم چون زيباترين لحظات زندگي مني.دوستت دارم چون زيباترين روياي خواب مني.دوستت دارم چون زيباترين خاطرات مني.دوستت دارم چون به يک نگاه،عشق مني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتن ، نموندن ، رسم عاشقی همینست / مواظب خودت باش تنهایی در کمینست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی تنهات گذاشت نگران خودت نباش که بدون اون چکار کنی. شرمنده دلت باش که به تو اطمینان کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل آن مسجد بين راهي…تنهايم هرکس هم که مي آيد مسافر است ميشکند… هم نمازش را. هم عهدش را هم دلم را… …و مي رود….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خونه اجاره اي داري؟ برا يه آدمه تنها قلبشو پيش ميده ، جونشم ماه به ماه