بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در قفس تنهاييم تنها ياد توست که مرا به اوج همه ي دوست داشتنها به پرواز در مي آورد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درويش کوچه هاي تنهاييم ، کاسه ي گدايي مرا سکه ي نگاه تو کافيست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به زنداني گفتن از تو تنهاتر کيست ؟ گفت کسي که دلش زنداني ديگريست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يا تنهام نذار يا اشک چشمامو پاک نکن / من مهم نيستم برو پشت سرتو نگاه نکن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشت هرچي دلش خواست نوشت / نوشت که بي تو جهنم با تو بهشت / نوشت که تو از پيشم بري مهربونم / تنها بمونم تو اين دو روز بد و زشت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آه ، تنهايي ما غمگين است / درد دوري به دلم سنگين است / ياد ايام گذشته به دلم / زنده بادا که چقدر رنگين است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به اندازه چشمان تو غمگين ماندم و به اندازه هر برق نگاهت نگران تو به اندازه تنهايي من شاد بمان . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسي هرگز نمي داند چه سازي مي زند فردا / چه مي داني تو از ديروز چه مي دانم من از فردا / همين يک لحظه را درياب که فردا مي شوي تنها .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز هاي تنهايي سخت نيست ، سرده دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در قفس تنهاييم تنها ياد توست که مرا به اوج همه ي دوست داشتنها به پرواز در مي آورد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنهاي تنهاست ديگه از همه سيره / ولي با همه درداش براي تو ميميره .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهاي اول : هيچکس همراه نيست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اگر تنها ترین تنها که باشم باز هم خدا هست خدا جانشین همه نداشته ای من است.. دکتر شریعتی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا تو تنهای منم تنهای تنها ، تو یکتایی و بی همتا ولی من نه یکتایم نه بی همتا ، فقط تنهای تنهایم و محتاج نگاه تو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همچون شير آبي که چکه ميکند / از من نيز چکه چکه غم ميچکه / چون پيچک که به دور گل ميپيچد / تنهايي هم به دور من مثال پيچکه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق من تو باش نه براي اينکه در اين دنياي بزرگ تنها نباشم.تو باش تا در دنياي بزرگ تنهاييم تنها ترين باشي..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در قفس تنهاييم تنها ياد توست که مرا به اوج همه ي دوست داشتنها به پرواز در مي آورد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درويش کوچه هاي تنهاييم ، کاسه ي گدايي مرا سکه ي نگاه تو کافيست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به زنداني گفتن از تو تنهاتر کيست ؟ گفت کسي که دلش زنداني ديگريست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يا تنهام نذار يا اشک چشمامو پاک نکن / من مهم نيستم برو پشت سرتو نگاه نکن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشت هرچي دلش خواست نوشت / نوشت که بي تو جهنم با تو بهشت / نوشت که تو از پيشم بري مهربونم / تنها بمونم تو اين دو روز بد و زشت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آه ، تنهايي ما غمگين است / درد دوري به دلم سنگين است / ياد ايام گذشته به دلم / زنده بادا که چقدر رنگين است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به اندازه چشمان تو غمگين ماندم و به اندازه هر برق نگاهت نگران تو به اندازه تنهايي من شاد بمان . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسي هرگز نمي داند چه سازي مي زند فردا / چه مي داني تو از ديروز چه مي دانم من از فردا / همين يک لحظه را درياب که فردا مي شوي تنها .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز هاي تنهايي سخت نيست ، سرده دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در قفس تنهاييم تنها ياد توست که مرا به اوج همه ي دوست داشتنها به پرواز در مي آورد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنهاي تنهاست ديگه از همه سيره / ولي با همه درداش براي تو ميميره .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهاي اول : هيچکس همراه نيست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اگر تنها ترین تنها که باشم باز هم خدا هست خدا جانشین همه نداشته ای من است.. دکتر شریعتی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا تو تنهای منم تنهای تنها ، تو یکتایی و بی همتا ولی من نه یکتایم نه بی همتا ، فقط تنهای تنهایم و محتاج نگاه تو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همچون شير آبي که چکه ميکند / از من نيز چکه چکه غم ميچکه / چون پيچک که به دور گل ميپيچد / تنهايي هم به دور من مثال پيچکه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق من تو باش نه براي اينکه در اين دنياي بزرگ تنها نباشم.تو باش تا در دنياي بزرگ تنهاييم تنها ترين باشي..