بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در غریبانه ترین لحظه ی "تنهایی" خود ، چشمهایم را که در آن دریایی از محبت موج میزند به تو خواهم بخشید ، تا هیچ گاه به پاکی احساسم شک نکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غروب غمهایت را به هر قیمتی خریدارم ، اگر همدم شبهای "تنهایی" من باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می بینی ای لحظه های خالی از احساس تهی ، می بینی که چه صدای خرد شدن دست های خزان شده اش در دست های "تنهایی" کسل آور است و تو را نیز بی رمق می کند ، آه ، پس او چه گوید ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آفرین باد بر مرگ ، آفرین باد بر مرگ که با دست های سیاهش تو را خواهد کشت :"تنهایی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست بر شانه هایم میزنی تا "تنهایی" م را بتکانی ، به چه می اندیشی ؟ تکاندن برف از روی شانه آدم برفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بس که دیوار دلم کوتاه است ، هرکه از کوچه "تنهایی" ما می گذرد ، به هوای هوسی هم که شده ، سرکی می کشد و می گذرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به همان قدر که چشم تو پر از زیبایی است ، بی تو دنیای من ای دوست پر از "تنهایی" است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه مست آمد و دستی به دل ما زد و رفت ، در این خانه ندانم به چه سودا زد و رفت ، خواست "تنهایی" ما را به رخ ما بکشد ، طعنه ای بر در این خانه تنها زد و رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه يه روز تنهاي تنها شدي... ... ... ... تا کسي نيست دستتو بکن تو دماغت، حالشو ببر!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدوني مترسک به کلاغ چي گفت ؟ گفت هرچي ميخواي نوکم بزن ، ولي تنهام نزار !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا غم ها نمي دانند که من غمگين ترين غمگين شهرم ، بيا هي دوست با من باش که من تنهاترين تنهاي شهرم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقديم به کسي که رفت و مرا در آغوش تنهايي ، تنها گذاشت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعي کن تنها باشي زيرا تنها بدنيا امدي و تنها از دنيا خواهي رفت.بگذار عظمت عشق را درک نکني.زيرا انقدر عظيم است که تورا نابود خواهد کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفاي اشک را نازم که در شبهاي تنهايي ، گشايد بغض هايي را که پنهان در گلو دارم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به جرم باوفايي اين چنين تنها شدم ، چون ندارم همدمي بازيچه ي دلها شدم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرين شعر مرا قاب کن و پشت نگاهت بگذار ، تا که تنهايي ات از ديدن آن ، جا بخورد و بداند که دل من با توست ، در همين يک قدمي !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در غریبانه ترین لحظه ی "تنهایی" خود ، چشمهایم را که در آن دریایی از محبت موج میزند به تو خواهم بخشید ، تا هیچ گاه به پاکی احساسم شک نکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غروب غمهایت را به هر قیمتی خریدارم ، اگر همدم شبهای "تنهایی" من باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می بینی ای لحظه های خالی از احساس تهی ، می بینی که چه صدای خرد شدن دست های خزان شده اش در دست های "تنهایی" کسل آور است و تو را نیز بی رمق می کند ، آه ، پس او چه گوید ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آفرین باد بر مرگ ، آفرین باد بر مرگ که با دست های سیاهش تو را خواهد کشت :"تنهایی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست بر شانه هایم میزنی تا "تنهایی" م را بتکانی ، به چه می اندیشی ؟ تکاندن برف از روی شانه آدم برفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بس که دیوار دلم کوتاه است ، هرکه از کوچه "تنهایی" ما می گذرد ، به هوای هوسی هم که شده ، سرکی می کشد و می گذرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به همان قدر که چشم تو پر از زیبایی است ، بی تو دنیای من ای دوست پر از "تنهایی" است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه مست آمد و دستی به دل ما زد و رفت ، در این خانه ندانم به چه سودا زد و رفت ، خواست "تنهایی" ما را به رخ ما بکشد ، طعنه ای بر در این خانه تنها زد و رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه يه روز تنهاي تنها شدي... ... ... ... تا کسي نيست دستتو بکن تو دماغت، حالشو ببر!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدوني مترسک به کلاغ چي گفت ؟ گفت هرچي ميخواي نوکم بزن ، ولي تنهام نزار !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا غم ها نمي دانند که من غمگين ترين غمگين شهرم ، بيا هي دوست با من باش که من تنهاترين تنهاي شهرم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقديم به کسي که رفت و مرا در آغوش تنهايي ، تنها گذاشت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعي کن تنها باشي زيرا تنها بدنيا امدي و تنها از دنيا خواهي رفت.بگذار عظمت عشق را درک نکني.زيرا انقدر عظيم است که تورا نابود خواهد کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفاي اشک را نازم که در شبهاي تنهايي ، گشايد بغض هايي را که پنهان در گلو دارم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به جرم باوفايي اين چنين تنها شدم ، چون ندارم همدمي بازيچه ي دلها شدم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرين شعر مرا قاب کن و پشت نگاهت بگذار ، تا که تنهايي ات از ديدن آن ، جا بخورد و بداند که دل من با توست ، در همين يک قدمي !