بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمع و پروانه و بلبل همه جمع اند ، بی رحم ، بیا رحم به "تنهایی" من کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی اتفاق است ، جدایی رسم طبیعت ، طبیعت زیباست ، نه به زیبایی حقیقت ، حقیقت تلخ است ، نه به تلخی جدایی ، جدایی سخت است نه به تلخی "تنهایی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر قطره اشک نشان دل شکستگی است ، هر سکوت نشان "تنهایی" است ، هر لبخند نشان مهربانی است ، هر پیام نشانی از دل تنگی من برای تو است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس ویرانیم را حس نکرد ، وسعت "تنهایی" م را حس نکرد ، در میان خنده های تلخ من ، گریه پنهانیم را حس نکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تحمل "تنهایی" بهتر از گدایی محبت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد غریبیست "تنهایی" و بی کسی ، امان از دلی که دلبر ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام اي اشناي غريبه منم ان غريبه كه يادم رفته آشنايي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنگ دربركه مى اندازم و ميپندارم*  باهمين سنگ زدن ماه بهم ميريزد*  كى به انداختن سنگ پياپى درآب*  ماه راميشودازحافظه آب گرفت*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين عشق براي من هيچ نداشت اما...  گلهاي بالشم را باغبان خوبي بود اشكهاي هر شب من.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيابه من نياموخت درغيابت صبورباشم اما وفا به من آموخت كه فراموشت نكنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنديست ز ياران قديمى خبرى نيست/ از آن همه خوبى و محبت اثرى نيست/ چشمم به در و گوش به گوشى و دلم تنگ/ در كوچه تنهايى ما رهگذرى نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميرسد روزى كه بى هم ميشويم/ يك به يك از جمع هم كم ميشويم/ ميرسد روزى كه ما در خاطرات/ موجب خنديدن و غم ميشويم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست من کوتاه از دیدار توست / قلب من اما همیشه یاد توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من چه تنها و غریبم بی تو در دریای هستی ، ساحلم شو غرق گشتم بی تو در شبهای مستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس به میزانی که "تنهایی" نیاز دارد عظمت دارد و بی نیاز تر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتی و ندیدی که چه محشر کردم ، با اشک تمام کوچه را تر کردم ، وقتی که شکست بغض "تنهایی" من ، وابستگی ام را به تو باور کردم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمع و پروانه و بلبل همه جمع اند ، بی رحم ، بیا رحم به "تنهایی" من کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی اتفاق است ، جدایی رسم طبیعت ، طبیعت زیباست ، نه به زیبایی حقیقت ، حقیقت تلخ است ، نه به تلخی جدایی ، جدایی سخت است نه به تلخی "تنهایی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر قطره اشک نشان دل شکستگی است ، هر سکوت نشان "تنهایی" است ، هر لبخند نشان مهربانی است ، هر پیام نشانی از دل تنگی من برای تو است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس ویرانیم را حس نکرد ، وسعت "تنهایی" م را حس نکرد ، در میان خنده های تلخ من ، گریه پنهانیم را حس نکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تحمل "تنهایی" بهتر از گدایی محبت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد غریبیست "تنهایی" و بی کسی ، امان از دلی که دلبر ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام اي اشناي غريبه منم ان غريبه كه يادم رفته آشنايي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنگ دربركه مى اندازم و ميپندارم*  باهمين سنگ زدن ماه بهم ميريزد*  كى به انداختن سنگ پياپى درآب*  ماه راميشودازحافظه آب گرفت*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين عشق براي من هيچ نداشت اما...  گلهاي بالشم را باغبان خوبي بود اشكهاي هر شب من.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيابه من نياموخت درغيابت صبورباشم اما وفا به من آموخت كه فراموشت نكنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنديست ز ياران قديمى خبرى نيست/ از آن همه خوبى و محبت اثرى نيست/ چشمم به در و گوش به گوشى و دلم تنگ/ در كوچه تنهايى ما رهگذرى نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميرسد روزى كه بى هم ميشويم/ يك به يك از جمع هم كم ميشويم/ ميرسد روزى كه ما در خاطرات/ موجب خنديدن و غم ميشويم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست من کوتاه از دیدار توست / قلب من اما همیشه یاد توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من چه تنها و غریبم بی تو در دریای هستی ، ساحلم شو غرق گشتم بی تو در شبهای مستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس به میزانی که "تنهایی" نیاز دارد عظمت دارد و بی نیاز تر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتی و ندیدی که چه محشر کردم ، با اشک تمام کوچه را تر کردم ، وقتی که شکست بغض "تنهایی" من ، وابستگی ام را به تو باور کردم