بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه یکی تو زندگیت هست ک نیست همیشه یکی تو زندگیت نیست ک هست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه سلامتـی اونایـی کـه حتـی تـو جمـع دوستـاشونـم تنهـان...-__-

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا... فك كنم قانون طبيعت شده اونيكه تودوسش داري دوست نداره اما اونيكه دوست داره تو دوسش نداري... لعنت به اين قانون!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل به دست اوردند سخت است اما دل شکستند راحت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم سيگار ميخواهد...............اما نه براي كشيدن!!! براي داغ كردن دستي كه خوبي مي كند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـلامتے اونے که تو בلمون בرפֿشیـــــ ـــــــــــב ... ولے בیگه בوسش نـבاریم بــبـפֿشیـــــــــ♥ــ ـــــב... ^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی سخته و پر درد اما بهتر از اونیه که با کسی باشی که فقط  وقت بیکاریش به یادت بیوفته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــو فــکر کــن سیــگار کشــیدن ژســت مــردانــه ای اســت امــا...  آتــش گــرفتــن و بــی صــدا ســوختنــش کــاملا "زنـــانـــه" اسـت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مَـــــن عــــــآشِقِــــت هَستَـــــــم  ایـــــــنو نِمـــیفَهــــــــمی . . . یِـــــ چیــــــــزو میـــــدونَــــــم کِـــــ خِــــیلـــی بــــــــــــی رَحمـــــــی . . . :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي بيني؟! رفتنت برايم عادي شده! به همين زودي!...عجيب است...نه؟! اما هنوز هم بعضي اوقات دلم هوايت را ميكند...و بي اختيار به زبان مي آورم:((كاش بودي))...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو میروی و من فقط نگاهت میکنم... تعجب نکن که چرا گریه نمی کنم! بی تو یک عمر فرصت برای گریستن دارم... اما برای تماشای تو همین یک دقیقه باقیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرد خواهد شد روز هایت بی آغوش من ... بر تن کن دروغ هایی را که می بافتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از " تـــو " دلـگيـــر نيستــم . . . از دلـــم دلـگيـــرم ! کــــه نبــــودنـتــــو نميتونم صبــــورانــــه تحمـــــل کـنــــم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرام خوری میکنند! نه بفکر انتقام نمی افتم یک " آهـــم" برای نابودی هر انچه با زحمت بدست آوردم و راحت الحلقوم قورت دادند کافیست یتیم نیستم اما صدای آهـــم را خدا می شنود مطمئنـم ! مگرنه خدا؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه میگفت:دلسوزت منم... راست میگفت،دلم را سوزاند و رفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــه خــوبــ اســتـــ اَگـــر آدم هـــا یــکــ نـــفـر را هـَــر روز دوســتـــ داشـــتــه بــاشــنــد نــه هـَــر روز یـکــ نــفــر را …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه یکی تو زندگیت هست ک نیست همیشه یکی تو زندگیت نیست ک هست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه سلامتـی اونایـی کـه حتـی تـو جمـع دوستـاشونـم تنهـان...-__-

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا... فك كنم قانون طبيعت شده اونيكه تودوسش داري دوست نداره اما اونيكه دوست داره تو دوسش نداري... لعنت به اين قانون!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل به دست اوردند سخت است اما دل شکستند راحت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم سيگار ميخواهد...............اما نه براي كشيدن!!! براي داغ كردن دستي كه خوبي مي كند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـلامتے اونے که تو בلمون בرפֿشیـــــ ـــــــــــב ... ولے בیگه בوسش نـבاریم بــبـפֿشیـــــــــ♥ــ ـــــב... ^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی سخته و پر درد اما بهتر از اونیه که با کسی باشی که فقط  وقت بیکاریش به یادت بیوفته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــو فــکر کــن سیــگار کشــیدن ژســت مــردانــه ای اســت امــا...  آتــش گــرفتــن و بــی صــدا ســوختنــش کــاملا "زنـــانـــه" اسـت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مَـــــن عــــــآشِقِــــت هَستَـــــــم  ایـــــــنو نِمـــیفَهــــــــمی . . . یِـــــ چیــــــــزو میـــــدونَــــــم کِـــــ خِــــیلـــی بــــــــــــی رَحمـــــــی . . . :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي بيني؟! رفتنت برايم عادي شده! به همين زودي!...عجيب است...نه؟! اما هنوز هم بعضي اوقات دلم هوايت را ميكند...و بي اختيار به زبان مي آورم:((كاش بودي))...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو میروی و من فقط نگاهت میکنم... تعجب نکن که چرا گریه نمی کنم! بی تو یک عمر فرصت برای گریستن دارم... اما برای تماشای تو همین یک دقیقه باقیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرد خواهد شد روز هایت بی آغوش من ... بر تن کن دروغ هایی را که می بافتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از " تـــو " دلـگيـــر نيستــم . . . از دلـــم دلـگيـــرم ! کــــه نبــــودنـتــــو نميتونم صبــــورانــــه تحمـــــل کـنــــم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرام خوری میکنند! نه بفکر انتقام نمی افتم یک " آهـــم" برای نابودی هر انچه با زحمت بدست آوردم و راحت الحلقوم قورت دادند کافیست یتیم نیستم اما صدای آهـــم را خدا می شنود مطمئنـم ! مگرنه خدا؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه میگفت:دلسوزت منم... راست میگفت،دلم را سوزاند و رفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــه خــوبــ اســتـــ اَگـــر آدم هـــا یــکــ نـــفـر را هـَــر روز دوســتـــ داشـــتــه بــاشــنــد نــه هـَــر روز یـکــ نــفــر را …