بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دروغ گفته ام ... به خوابم می آیی ... ... تا چشمانم ... دمی ... پلک برهم بگذارند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهاي دورازتوراهرگز نخواهم شمرد تاهميشه بگويم همين ديروز بودكه باهم بوديم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتي و با رفتنت قلبم شكست...  قلب من غصه نخور!  اون بالا هم خدايي هست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميبوسمت 3تايي  من و غم و تنهايي  امان از اين جدايي  دلتنگتم خدايي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك روزی بهت گفتم منو چقدر دوسم داری؟  گفتی از اينجا تا خدای مهربون  خيلی خوشحال شدم  اما الان يادم اومد ، كه بهم می گفتی خدا از همه چی بهت نزديك تره!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو كه عشقو تو ويرونى نديدى / شب سرد در گريبونى نديدى  نمى دونى چه دردى داره دورى / تو كه رنگ پريشونى نديدى ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيستون كنده شد و عشق به جايى نرسيد ديگر از تيشه فرهاد بدم مى آيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ وقت رو ديوار دل كسي يادگاري ننويس , چون بعد از رفتنت پاك كردنش خيلي سخته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ دانی که دراین خلوت بیرنگ سکوت اگر از تو یادی نکنم میمیرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادت از خودت مهربون تره ؛ چون وقتى نيستى ، يادت هيچ وقت تنهام نميزاره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزي اگر نبودم ، تنها آرزوي ساده ام اين است که زير لب بگويي: يادش بخير

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا هر جور خواهى در به در كن جفايت را از اين هم بيشتركن بزن با عشق خود آتش به جانم ولى آتش نشانى را خبر كن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من حسرت ديدار تو دارم به كه گويم / از بهر تو من ابر بهارم به كه گويم  غير از تو كسى را به خدا دوست ندارم / از نرگس چشم تو خمارم به كه گويم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشك هاى نيامدنت روى گونه هايم ماسيده ... نبوس! نمك گير ميشوى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سياهى زير چشم هايم را دوست دارم... جاى پاى رفتن "تو" ست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه مى شد اولين روز جدايى ، برايم تا قيامت شب نمى شد وجود پاك و سرشار از اميدت ، گرفتار سكوت و شب نمى شد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دروغ گفته ام ... به خوابم می آیی ... ... تا چشمانم ... دمی ... پلک برهم بگذارند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهاي دورازتوراهرگز نخواهم شمرد تاهميشه بگويم همين ديروز بودكه باهم بوديم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتي و با رفتنت قلبم شكست...  قلب من غصه نخور!  اون بالا هم خدايي هست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميبوسمت 3تايي  من و غم و تنهايي  امان از اين جدايي  دلتنگتم خدايي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك روزی بهت گفتم منو چقدر دوسم داری؟  گفتی از اينجا تا خدای مهربون  خيلی خوشحال شدم  اما الان يادم اومد ، كه بهم می گفتی خدا از همه چی بهت نزديك تره!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو كه عشقو تو ويرونى نديدى / شب سرد در گريبونى نديدى  نمى دونى چه دردى داره دورى / تو كه رنگ پريشونى نديدى ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيستون كنده شد و عشق به جايى نرسيد ديگر از تيشه فرهاد بدم مى آيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ وقت رو ديوار دل كسي يادگاري ننويس , چون بعد از رفتنت پاك كردنش خيلي سخته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ دانی که دراین خلوت بیرنگ سکوت اگر از تو یادی نکنم میمیرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادت از خودت مهربون تره ؛ چون وقتى نيستى ، يادت هيچ وقت تنهام نميزاره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزي اگر نبودم ، تنها آرزوي ساده ام اين است که زير لب بگويي: يادش بخير

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا هر جور خواهى در به در كن جفايت را از اين هم بيشتركن بزن با عشق خود آتش به جانم ولى آتش نشانى را خبر كن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من حسرت ديدار تو دارم به كه گويم / از بهر تو من ابر بهارم به كه گويم  غير از تو كسى را به خدا دوست ندارم / از نرگس چشم تو خمارم به كه گويم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشك هاى نيامدنت روى گونه هايم ماسيده ... نبوس! نمك گير ميشوى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سياهى زير چشم هايم را دوست دارم... جاى پاى رفتن "تو" ست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه مى شد اولين روز جدايى ، برايم تا قيامت شب نمى شد وجود پاك و سرشار از اميدت ، گرفتار سكوت و شب نمى شد