بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلى بستم به آن عهدى كه بستىپ  تو آخر هر دو را باهم شكستى...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست خوب داشتن بهتر از تنهایى و تنهایى بهتر از با هر کس بودن است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غروب برام چه سخته وقتى غريبه باشم  وقتى عزيزى دارم ، ولى پيشش نباشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تنهایی خیالم ، تو را مهمان رویاهایم کرده ام تا به آرامى بگویم : دلتنگتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته توی دنیا جا نباشه واسه آشتی بی وفا شه اون کسی که جونتو واسش گذاشتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا که نبودی دلم به وصالت خوش بود و قتی آمدی دلم به بودنت خوش بود حالا که آمدی و رفتی دلم دیگر به غمت خوش است من دانستم قدر وصال و بودنت را پس می دانم در سینه قدر غمت را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــنهايــي يعني ؛ ذهنم پــر از تو ، خــالي از ديگران است ... اما کنارم خــالي از تو ، پــر از ديگران است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه باران همه دغدغه اش باریدن نیست . از غصه تنها شدنش می بارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک نفر آمد صدایم کرد و رفت / با صدایش آشنایم کرد و رفت / نوبت اوج رفاقت که رسید / ناگهان تنها رهایم کرد و رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوی دیدنت بر من نیست ، نبودنت چشمانم را ازم گرفت . حس بودنت کنارم ، آرزوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتي و در باورم باران گرفت  خاطراتت در وجودم جان گرفت  با تو بودن عادتي ديرينه بود  روزگار از من تو را آسان گرفت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکست عهد من و گفت هرچه بود گذشت / به گریه گفتمش آری ولی چه زود گذشت / بهار بود و تو بودی و هزار عشق و امید / بهار رفت و تو رفتی و هر چه بود گذشت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جدا ماندن از كسي كه دوستش داري فرقي با مردن نميكنه ، پس عمري كه بي تو ميگذره مرگي ست به نام زندگي!!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازعذاب بي تو بودن در سكوت خود خرابم  دوري از صورت ماهت هر نفس ميده عذابم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حلالم کن اگر دوری ، اگر دورم  اگر با گریه میخندم حلالم کن که مجبورم..  بگو عادت کنم بی تو که می دونی نمیتونم..  که می دونی نفسهامو به دیدار تو مدیونم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در فراغت آهنگ قلبم در غم است بى صدا ميخندم اما روزگارم درهم است

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلى بستم به آن عهدى كه بستىپ  تو آخر هر دو را باهم شكستى...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست خوب داشتن بهتر از تنهایى و تنهایى بهتر از با هر کس بودن است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غروب برام چه سخته وقتى غريبه باشم  وقتى عزيزى دارم ، ولى پيشش نباشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تنهایی خیالم ، تو را مهمان رویاهایم کرده ام تا به آرامى بگویم : دلتنگتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته توی دنیا جا نباشه واسه آشتی بی وفا شه اون کسی که جونتو واسش گذاشتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا که نبودی دلم به وصالت خوش بود و قتی آمدی دلم به بودنت خوش بود حالا که آمدی و رفتی دلم دیگر به غمت خوش است من دانستم قدر وصال و بودنت را پس می دانم در سینه قدر غمت را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــنهايــي يعني ؛ ذهنم پــر از تو ، خــالي از ديگران است ... اما کنارم خــالي از تو ، پــر از ديگران است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه باران همه دغدغه اش باریدن نیست . از غصه تنها شدنش می بارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک نفر آمد صدایم کرد و رفت / با صدایش آشنایم کرد و رفت / نوبت اوج رفاقت که رسید / ناگهان تنها رهایم کرد و رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوی دیدنت بر من نیست ، نبودنت چشمانم را ازم گرفت . حس بودنت کنارم ، آرزوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتي و در باورم باران گرفت  خاطراتت در وجودم جان گرفت  با تو بودن عادتي ديرينه بود  روزگار از من تو را آسان گرفت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکست عهد من و گفت هرچه بود گذشت / به گریه گفتمش آری ولی چه زود گذشت / بهار بود و تو بودی و هزار عشق و امید / بهار رفت و تو رفتی و هر چه بود گذشت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جدا ماندن از كسي كه دوستش داري فرقي با مردن نميكنه ، پس عمري كه بي تو ميگذره مرگي ست به نام زندگي!!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازعذاب بي تو بودن در سكوت خود خرابم  دوري از صورت ماهت هر نفس ميده عذابم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حلالم کن اگر دوری ، اگر دورم  اگر با گریه میخندم حلالم کن که مجبورم..  بگو عادت کنم بی تو که می دونی نمیتونم..  که می دونی نفسهامو به دیدار تو مدیونم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در فراغت آهنگ قلبم در غم است بى صدا ميخندم اما روزگارم درهم است