بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالها پرسیدم از خود کیستم؟ آتشم، شورم، شرارم،چیستم؟ دیدمش امروز، دانستم کنون او بجز من ، من بجز او نیستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوس کرده ام خوب نباشم شاید حالم را بپرسی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس که دلی داشت به دلدار سپرد  این دل نفرین شده ماست که تنهاست هنوز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب از دفتر عمرم صفحاتی خواندم تا به نام تو رسیدم لحظاتی ماندم، همه ی دفتر عمرم ورقی بیش نبود، همه در دفتر من حسرت دیدار تو بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در اين شبهاي تنهايي اگر اهى كشم زتنهايى تو را هيچ وقت ديگر شريك آه خود نميدانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر دوش دلم بار غمت سنگین است / دور از تو همیشه قلب من غمگین است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو پیمودن شبها شدنی نیست شبهای پرازدرد که فرداشدنی نیست گفتم که برایت بفرستم دل خود را افسوس که نامه دلم تا شدنی نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فكر تنهايى نباش تنهايى خودش تنهاست ، به فكر كسى باش كه بى تو تنهاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای که مدت هاست با من نیستی من همانم که تو با من زیستی رنجهایم را شنیدی باز هم عاقبت گفتی غریبه کیستی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و من پنداشتم او مرا خواهد برد ، به همان کوچه رنگین شده از تابستان به همان خانه بی رنگ و ریا و همان لحظه که بی تاب شوم او مرا خواهد برد به همان سادگی رفتن باد او مرا برد. . . ولی برد ز یاد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غربت آن نیست که تنها باشی ، فارغ از فتنه ی فردا باشی غربت آن است که چون قطره ی آب ، در پی دریا باشی غربت آن است که مثل من و دل ، در میان همه کس یکه و تنها باشی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمك آخر دنياست بخند. آدمك مرگ همين جاست بخند.  دستخطي كه تو را عاشق كرد شوخي كاغذي ماست بخند.  آدمك خرنشوي گريه كني كل دنيا سراب است بخند.  خدام مثل تو تنهاست بخند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سایه ام امشب ز تنهایی مرا همراه نیست گر در این خلوت بمیرم ، هیچ کس آگاه نیست من در این دنیا به جز سایه ندارم همدمی این رفیق نیمه راهم گاه هست گاه نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی محبت میکنه، یکی ناز، اونی که ناز میکنه همیشه محبت میبینه اما اونی که محبت میکنه همیشه تنهای تنهاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنان دل كندم از دنيا كه شكلم شكل تنهاييست * ببين مرگ مرا در خويش كه مرگ من تماشاييست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه نگاهى را باور كن كه وقتى از آن دور شدى در انتظارت بماند...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالها پرسیدم از خود کیستم؟ آتشم، شورم، شرارم،چیستم؟ دیدمش امروز، دانستم کنون او بجز من ، من بجز او نیستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوس کرده ام خوب نباشم شاید حالم را بپرسی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس که دلی داشت به دلدار سپرد  این دل نفرین شده ماست که تنهاست هنوز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب از دفتر عمرم صفحاتی خواندم تا به نام تو رسیدم لحظاتی ماندم، همه ی دفتر عمرم ورقی بیش نبود، همه در دفتر من حسرت دیدار تو بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در اين شبهاي تنهايي اگر اهى كشم زتنهايى تو را هيچ وقت ديگر شريك آه خود نميدانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر دوش دلم بار غمت سنگین است / دور از تو همیشه قلب من غمگین است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو پیمودن شبها شدنی نیست شبهای پرازدرد که فرداشدنی نیست گفتم که برایت بفرستم دل خود را افسوس که نامه دلم تا شدنی نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فكر تنهايى نباش تنهايى خودش تنهاست ، به فكر كسى باش كه بى تو تنهاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای که مدت هاست با من نیستی من همانم که تو با من زیستی رنجهایم را شنیدی باز هم عاقبت گفتی غریبه کیستی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و من پنداشتم او مرا خواهد برد ، به همان کوچه رنگین شده از تابستان به همان خانه بی رنگ و ریا و همان لحظه که بی تاب شوم او مرا خواهد برد به همان سادگی رفتن باد او مرا برد. . . ولی برد ز یاد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غربت آن نیست که تنها باشی ، فارغ از فتنه ی فردا باشی غربت آن است که چون قطره ی آب ، در پی دریا باشی غربت آن است که مثل من و دل ، در میان همه کس یکه و تنها باشی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمك آخر دنياست بخند. آدمك مرگ همين جاست بخند.  دستخطي كه تو را عاشق كرد شوخي كاغذي ماست بخند.  آدمك خرنشوي گريه كني كل دنيا سراب است بخند.  خدام مثل تو تنهاست بخند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سایه ام امشب ز تنهایی مرا همراه نیست گر در این خلوت بمیرم ، هیچ کس آگاه نیست من در این دنیا به جز سایه ندارم همدمی این رفیق نیمه راهم گاه هست گاه نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی محبت میکنه، یکی ناز، اونی که ناز میکنه همیشه محبت میبینه اما اونی که محبت میکنه همیشه تنهای تنهاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنان دل كندم از دنيا كه شكلم شكل تنهاييست * ببين مرگ مرا در خويش كه مرگ من تماشاييست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه نگاهى را باور كن كه وقتى از آن دور شدى در انتظارت بماند...