بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا مثل پاییزه هم قشنگه هم غم انگیزه قشنگیش به خاطر تو و غم انگیزیش به خاطر دوری تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همره باد سر پاییزی سرنوشت من و و تو گشته جدا رهسپاری عشق من اکنون میسپارم تو را به دست خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای جیرجیرک ها به گوش می رسد سکوت را نوازش می دهند و جای خالی آدم های شب نشین را با نگاهی معصومانه پر می کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب از آن شب هایی است که دلم هوای آغوشت را کرده افسوس که جز پاهای بغل کرده ام مهمان دیگری ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چند نمیدانم خواب هایت را با که شریک میشوی ، اما هنوز شریک تمام بیخوابی های من تویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکم فراموشیت را آوردند ، ولی به باد “مهربونی هایت” امضا نکردم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم را پرسیدند : گفتم رو به راهم ..... نمی دانند رو به راهی هستم که تو رفته ای ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضور آرامت مدتها ست در كنارم نيست... ولي ياد تو مهمان هميشگي قلبم است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن دوری و دوستی ، اما سخته زنده بودن وقتی دوری و نیستى!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از با تو بودن برايم عادتي ساختي كه بي تو بودن را باور نميكنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بی تابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده بگوری (احمد شاملو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای سراپا همه ناز رفتنت را به خدا آمدنی نیست دگر تو نخواهی آمد بی جهت منتظر معجزه ام ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما هرچی تلخی بود امتحان کردیم ولی دیدم هیچ چیز تلخ تر از ندیدنت نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگين تر از زمستون پاييزه ، چون بهار رو نديده!  اما ؛ غمگين تر از اون منم كه خيلى وقته تو رو نديدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازطرف اونی که تنهاست تنها اومده تنها میره تنهاش میزارن تنها نمیزاره تنها یه آرزو داره اونم اینه که تو تنهاش نذاری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازعذاب بى تو بودن ، درسكوت خود خرابم  دورى از صورت ماهت هر نفس ميده عذابم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا مثل پاییزه هم قشنگه هم غم انگیزه قشنگیش به خاطر تو و غم انگیزیش به خاطر دوری تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همره باد سر پاییزی سرنوشت من و و تو گشته جدا رهسپاری عشق من اکنون میسپارم تو را به دست خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای جیرجیرک ها به گوش می رسد سکوت را نوازش می دهند و جای خالی آدم های شب نشین را با نگاهی معصومانه پر می کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب از آن شب هایی است که دلم هوای آغوشت را کرده افسوس که جز پاهای بغل کرده ام مهمان دیگری ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چند نمیدانم خواب هایت را با که شریک میشوی ، اما هنوز شریک تمام بیخوابی های من تویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکم فراموشیت را آوردند ، ولی به باد “مهربونی هایت” امضا نکردم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم را پرسیدند : گفتم رو به راهم ..... نمی دانند رو به راهی هستم که تو رفته ای ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضور آرامت مدتها ست در كنارم نيست... ولي ياد تو مهمان هميشگي قلبم است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن دوری و دوستی ، اما سخته زنده بودن وقتی دوری و نیستى!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از با تو بودن برايم عادتي ساختي كه بي تو بودن را باور نميكنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بی تابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده بگوری (احمد شاملو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای سراپا همه ناز رفتنت را به خدا آمدنی نیست دگر تو نخواهی آمد بی جهت منتظر معجزه ام ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما هرچی تلخی بود امتحان کردیم ولی دیدم هیچ چیز تلخ تر از ندیدنت نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگين تر از زمستون پاييزه ، چون بهار رو نديده!  اما ؛ غمگين تر از اون منم كه خيلى وقته تو رو نديدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازطرف اونی که تنهاست تنها اومده تنها میره تنهاش میزارن تنها نمیزاره تنها یه آرزو داره اونم اینه که تو تنهاش نذاری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازعذاب بى تو بودن ، درسكوت خود خرابم  دورى از صورت ماهت هر نفس ميده عذابم