بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دوريت چه دارم؟ غيراز دلي شكسته / ذهني هميشه ابري، فكري هميشه خسته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خاطره هایت بگو که به یادم نیایند ، من تو را میخواستم اما قسمتم این شد ، خاطرات تلخ و شیرینت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی را دوست دارم زیرا بی وفانیست تنهایی را دوست دارم زیرا عشق دروغی درآن نیست چون تنهایی راتجربه کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به چشم خسته ی من آسمون از سنگ شده / لعنت به این جدایی دلم برات تنگ شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم را پرسیدن , گفتم روبه راهم....  ولی هیچ کس نمیداند روبه راهی هستم که تو رفته ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب آدما ی باحالي هستیم ما موقعی که همه ی اونایی که دوستمون دارن پیشمون هستن ميگیم می خوایم تنها باشیم موقعی ایی که تنهاییم ميگيم چرا تنهایيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام. خوش آمدي. هرچند خيلي دير شده. فقط قبل از وداع هميشگي، بيا اينجا مقابلم بنشين، مي خواهم يک دقيقه سکوت کنيم. به احترام تمام لحظه هايي که در انتظار پاسخ تو مردند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باران هم دغدغه اش باغچه نیست گاهی از غصه تنها شدنش می بارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت سرد فصلها تنم را می لرزاند وقتی که به نبودنت فکر میکنم . می سوزم به یاد روزی که بودنتو نفهمیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب پر از سکوتم دلتنگه از جدایی،  بی تو ببین چه سرده تابستون و تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کنم چرخ فلک کرده مرا از تو جدا : من چه عطری بزنم که دهد بوی تو را ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توکه رفتی پریشون شد خیالم , همه گفتن که من دیوانه حالم , نمیدانندکه این دیوانه در فکر شفا نیست , که هر چه باشد اما بی وفا نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد تنهایی رو با دیگران بودن حس میکردی تنهایی ، تنها بودن نیست همدل نداشتن است. تنهای تنها خداست بگرد و بگرد دنبال هم دلت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش كردنت برايم مثل آب خوردن بود ، از همان آبهايي كه مي پرد توي گلو و سالها سرفه ميكنيم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه در خاطر من بود فراموشم شد ، جز خيال تو كه هرگز نرود از يادم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرارمون اين نبود ؛ قرار بود براي برقراري هم بكوشيم نه براي بيقراري . حالا كه از من دوري ؛ بدجوري بيقرارتم .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دوريت چه دارم؟ غيراز دلي شكسته / ذهني هميشه ابري، فكري هميشه خسته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خاطره هایت بگو که به یادم نیایند ، من تو را میخواستم اما قسمتم این شد ، خاطرات تلخ و شیرینت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی را دوست دارم زیرا بی وفانیست تنهایی را دوست دارم زیرا عشق دروغی درآن نیست چون تنهایی راتجربه کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به چشم خسته ی من آسمون از سنگ شده / لعنت به این جدایی دلم برات تنگ شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم را پرسیدن , گفتم روبه راهم....  ولی هیچ کس نمیداند روبه راهی هستم که تو رفته ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب آدما ی باحالي هستیم ما موقعی که همه ی اونایی که دوستمون دارن پیشمون هستن ميگیم می خوایم تنها باشیم موقعی ایی که تنهاییم ميگيم چرا تنهایيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام. خوش آمدي. هرچند خيلي دير شده. فقط قبل از وداع هميشگي، بيا اينجا مقابلم بنشين، مي خواهم يک دقيقه سکوت کنيم. به احترام تمام لحظه هايي که در انتظار پاسخ تو مردند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باران هم دغدغه اش باغچه نیست گاهی از غصه تنها شدنش می بارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت سرد فصلها تنم را می لرزاند وقتی که به نبودنت فکر میکنم . می سوزم به یاد روزی که بودنتو نفهمیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب پر از سکوتم دلتنگه از جدایی،  بی تو ببین چه سرده تابستون و تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کنم چرخ فلک کرده مرا از تو جدا : من چه عطری بزنم که دهد بوی تو را ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توکه رفتی پریشون شد خیالم , همه گفتن که من دیوانه حالم , نمیدانندکه این دیوانه در فکر شفا نیست , که هر چه باشد اما بی وفا نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد تنهایی رو با دیگران بودن حس میکردی تنهایی ، تنها بودن نیست همدل نداشتن است. تنهای تنها خداست بگرد و بگرد دنبال هم دلت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش كردنت برايم مثل آب خوردن بود ، از همان آبهايي كه مي پرد توي گلو و سالها سرفه ميكنيم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه در خاطر من بود فراموشم شد ، جز خيال تو كه هرگز نرود از يادم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرارمون اين نبود ؛ قرار بود براي برقراري هم بكوشيم نه براي بيقراري . حالا كه از من دوري ؛ بدجوري بيقرارتم .