بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي تواين فاصله ها طاقت من برده / ساعتم زنگ زده عقربه هايش مرده / کاش باورکني از دوري تو دلتنگم /اين دل خسته ام از دوري تو پژمرده......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا میگویند...ها...علامت جمع است درحالی که وقتی آنرا با،تن...+...ها جمع میکنی...  خودت میمانی و خودت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاعر از آن كوچه گذشت ليك شعرى نسرود نه كه سرگشته نبود نه كه معشوقه نداشت كوچه سالهاست دگر كه خيابان شده بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دراين شهرصداى‎ ‎پاى‎ ‎مردمى است كه همچنان كه تو را در آغوش میگیرند! طناب دار تو را مى‎ ‎بافند،مردمى كه صادقانه دروغ مى‎ ‎گويند و خالصانه به توخيانت میکنند،در این شهر هرچه تنهاتر باشی بهتر است!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوک میکنم چشمانم را روی آمدنت، نمی آیی و من برای همیشه خواب میمانم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمک آخر دنياست بخند  آدمک مرگ همينجاست بخند  دست خطی که تو را عاشق کرد  شوخىکاغذي ماست بخند  آدمک خر نشوي گريه کني  آن خدايي که بزرگش خواندي  بخدا مثل تو تنهاست بخند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودنت را دارم با ساعت شنی اندازه میگیرم ...  یک صحرا گذشته است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیابانهای تنهایی دلی ولگرد میخواهد  و آوازم بدون تو سکوتی سرد میخواهد  برایت مرده بودم تا برایم تب کند قلبت  ولی حتی نپرسیدی دلت همدرد میخواهد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار نبودنت را برایم دیکته می کند...  و نمره ی من، باز می شود صفر...  هنوز...  نبودنت را یاد نگرفته ام!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تنهاییم دنبال یه دوست میگردیم وقتی پیداش کردیم دنبال عیبش میگردیم ، وقتی از دستش دادین دنبال خاطراتش میگردیم و بازم تنهاییم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهای با تو بودن گذشت و رفت ، هر چه بینمان بود تمام شد و رفت ، عشقت را به خاک سپردم و قلبت را فراموش ، اما هنوز آتش غم رفتنت در دلم نشده خاموش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی با 2 چوب کبریت آدمکی ساختم تا تنهاییم را با آن قسمت کنم امروز اتاقی دارم پراز آدمکهای چوبی اما هنوز تنهایم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گنجشک ها لاف می زدند: جیک جیک جیک جیک  تو که دور شدی جیکشان هم درنیامد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترك ما كردى برو هم صحبت اغيار باش! با ما چون نيستى با هر كه خواهى يار باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک مترسک خریده ام! عطر همیشگی ات را به تنش زده ام. درست مثل توست. فقط اینکه روزی هزار بار مرا از رفتنش نمی ترساند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای یبار هم که شده بیا دست به خلاف بزنیم...  من اندوه تو را میدزدم... تو تنهایی مرا...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي تواين فاصله ها طاقت من برده / ساعتم زنگ زده عقربه هايش مرده / کاش باورکني از دوري تو دلتنگم /اين دل خسته ام از دوري تو پژمرده......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا میگویند...ها...علامت جمع است درحالی که وقتی آنرا با،تن...+...ها جمع میکنی...  خودت میمانی و خودت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاعر از آن كوچه گذشت ليك شعرى نسرود نه كه سرگشته نبود نه كه معشوقه نداشت كوچه سالهاست دگر كه خيابان شده بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دراين شهرصداى‎ ‎پاى‎ ‎مردمى است كه همچنان كه تو را در آغوش میگیرند! طناب دار تو را مى‎ ‎بافند،مردمى كه صادقانه دروغ مى‎ ‎گويند و خالصانه به توخيانت میکنند،در این شهر هرچه تنهاتر باشی بهتر است!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوک میکنم چشمانم را روی آمدنت، نمی آیی و من برای همیشه خواب میمانم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمک آخر دنياست بخند  آدمک مرگ همينجاست بخند  دست خطی که تو را عاشق کرد  شوخىکاغذي ماست بخند  آدمک خر نشوي گريه کني  آن خدايي که بزرگش خواندي  بخدا مثل تو تنهاست بخند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودنت را دارم با ساعت شنی اندازه میگیرم ...  یک صحرا گذشته است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیابانهای تنهایی دلی ولگرد میخواهد  و آوازم بدون تو سکوتی سرد میخواهد  برایت مرده بودم تا برایم تب کند قلبت  ولی حتی نپرسیدی دلت همدرد میخواهد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار نبودنت را برایم دیکته می کند...  و نمره ی من، باز می شود صفر...  هنوز...  نبودنت را یاد نگرفته ام!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تنهاییم دنبال یه دوست میگردیم وقتی پیداش کردیم دنبال عیبش میگردیم ، وقتی از دستش دادین دنبال خاطراتش میگردیم و بازم تنهاییم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهای با تو بودن گذشت و رفت ، هر چه بینمان بود تمام شد و رفت ، عشقت را به خاک سپردم و قلبت را فراموش ، اما هنوز آتش غم رفتنت در دلم نشده خاموش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی با 2 چوب کبریت آدمکی ساختم تا تنهاییم را با آن قسمت کنم امروز اتاقی دارم پراز آدمکهای چوبی اما هنوز تنهایم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گنجشک ها لاف می زدند: جیک جیک جیک جیک  تو که دور شدی جیکشان هم درنیامد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترك ما كردى برو هم صحبت اغيار باش! با ما چون نيستى با هر كه خواهى يار باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک مترسک خریده ام! عطر همیشگی ات را به تنش زده ام. درست مثل توست. فقط اینکه روزی هزار بار مرا از رفتنش نمی ترساند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای یبار هم که شده بیا دست به خلاف بزنیم...  من اندوه تو را میدزدم... تو تنهایی مرا...