بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر جای تو خالی ست ، جای خالی ات را با هیچ چیز نمی توان پر کرد ! حتی با گزینه مناسب !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر لحظه چشم در را هم که بیایی ، سکوت را بشکن و فقط یک بار با دل من هم صدا شو ، تا ببینی تپیدن دل فقط برای تو بوده و هست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و خدا خواست که یک عمر نبیند یعقوب شهر بی یار مگر ارزش دیدن دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که تصویری ندارم درنگاه هیچکس / خوب شد هرگز نبودم تکیه گاه هیچ کس / کاش فنجانی نسازدکوزه گر از خاک من / تا نیفتد در دلم فال نگار هیچ کس.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم مرا به جان تو قسم مي دهند مي بيني ، تنها من نيستم كه رفتنت را باور نميكنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها یک \"خداحافظی\" بی دلیل دل تمام \"سلام هایم\" را شکست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتى تنها شدى بدون خدا همه رو بيرون كرده تا خودت باشى و خودش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگو از تنها شدن دلم شکسته... تنها نیستی اون بالا خدا نشسته... دلت رو بنگر !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نام بی کسی آغوش باز کردم به نام عشق تمام جسم و روحم را ارزانی نگاه وکلامش کردم... افسوس که من ماندم و دنیای کابوس ... کوچه ی بن بست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر نمی توانم متن های طولانی را تا آخرش بخوانم تقصیر خودت بود آمدی رفتی... به هرچه کوتاه عادتم دادی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران بهاری میبارد بر دل پاییزیم ای تو که سفر کردی از شهر دلم بدان روزی آفتابی میشود آسمان این دلم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر شعر گریز از یک گناه بود هر فریاد گریز از یک درد و هر عشق گریز از یک تنهایی عمیق افسوس که تو هیچ گریزگاهی نداشتی…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بودن با كسي كه دوستش نداري و نبودن با كسي كه دوستش داري همه اش رنج است پس اگرهمچون  خود نيافتي تنها باش مثل خدا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی حتی جرات نمی کنم پشت سرم رو نگاه کنم که ببینم جام خالیه یا نه !!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی جاده ای که انتهاش معلوم نیست پیاده یا سواره بودنت فرقی نمی کنه، اما اگه همراهی داشته باشی که تنهات نذاره ،بی انتها بودن جاده برات آرزو میشه ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایى با ارزشه.....  چون خالی از انسانهاى بى ارزشه .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر جای تو خالی ست ، جای خالی ات را با هیچ چیز نمی توان پر کرد ! حتی با گزینه مناسب !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر لحظه چشم در را هم که بیایی ، سکوت را بشکن و فقط یک بار با دل من هم صدا شو ، تا ببینی تپیدن دل فقط برای تو بوده و هست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و خدا خواست که یک عمر نبیند یعقوب شهر بی یار مگر ارزش دیدن دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که تصویری ندارم درنگاه هیچکس / خوب شد هرگز نبودم تکیه گاه هیچ کس / کاش فنجانی نسازدکوزه گر از خاک من / تا نیفتد در دلم فال نگار هیچ کس.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم مرا به جان تو قسم مي دهند مي بيني ، تنها من نيستم كه رفتنت را باور نميكنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها یک \"خداحافظی\" بی دلیل دل تمام \"سلام هایم\" را شکست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتى تنها شدى بدون خدا همه رو بيرون كرده تا خودت باشى و خودش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگو از تنها شدن دلم شکسته... تنها نیستی اون بالا خدا نشسته... دلت رو بنگر !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نام بی کسی آغوش باز کردم به نام عشق تمام جسم و روحم را ارزانی نگاه وکلامش کردم... افسوس که من ماندم و دنیای کابوس ... کوچه ی بن بست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر نمی توانم متن های طولانی را تا آخرش بخوانم تقصیر خودت بود آمدی رفتی... به هرچه کوتاه عادتم دادی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران بهاری میبارد بر دل پاییزیم ای تو که سفر کردی از شهر دلم بدان روزی آفتابی میشود آسمان این دلم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر شعر گریز از یک گناه بود هر فریاد گریز از یک درد و هر عشق گریز از یک تنهایی عمیق افسوس که تو هیچ گریزگاهی نداشتی…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بودن با كسي كه دوستش نداري و نبودن با كسي كه دوستش داري همه اش رنج است پس اگرهمچون  خود نيافتي تنها باش مثل خدا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی حتی جرات نمی کنم پشت سرم رو نگاه کنم که ببینم جام خالیه یا نه !!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی جاده ای که انتهاش معلوم نیست پیاده یا سواره بودنت فرقی نمی کنه، اما اگه همراهی داشته باشی که تنهات نذاره ،بی انتها بودن جاده برات آرزو میشه ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایى با ارزشه.....  چون خالی از انسانهاى بى ارزشه .