بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮐﺴﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺯ ﻭ ﺳﺮﻣﺎ ﺩﺳﺘــﻬﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﺩ . ﺩﺭ ﺟﯿﺒــــﺖ ﺑـــﮕﺬﺍﺭﺷﺎﻥ ، ﺷﺎﯾﺪ ﺫﺭﻩ ﺍﯼ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺗﻪ ﺟﯿﺒﺖ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ، ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﮔﺮﻡ ﺍﺳﺖ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب بود ، شمع بود ، من بودم و غم! شب رفت ، شمع سوخت ، من ماندم و غم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی تنهات گذاشت نگران خودت نباش که بدون او چکار کنی . شرمنده دلت باش که به تو اطمینان کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخر قصه ما را همان اول لو دادند همان جايي که گفتند يکي بود... يکي نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ فکر نميکردم که وقتي گفتم برو! بروي و مرا تنها بگذاري... گفتي زمان همه چيز را حل مي کند! اين همه آشوب به راه انداخته اي و رفتي اي که کاري دست زمان داده باشي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خودم شرمنده ام که در وجودم حک شدي ، من برات چي کم گذاشتم که پر از نفرت شدي ، به خدا اون همه دوستي و رفاقت کم نبود ، که به زودي از من و خاطره هام تو رد شدي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا نشسته ام بی تو ،پیراهن مشکی عشق به تن ، میبینی عشقم به آن پاکی تبدیل شد به ظلمت و سیاهی، باکی نیست از این جدایی و تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای دل خضورش دیگر ممکن نیست ، رفت و جایش برای همیشه خالیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی چقدر عذابه بی تو بودن و صبوری ، از کنارم بگذری اما بدونم یک دنیا دوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیر گاهیست که تنها شده ام قصه غربت غم ها شده ام. وسعت درد فقط سهم من است باز هم  قسمت غم هاشده ام. من که بی تاب شقایق بودم همدم سردی یخ هاشده ام. کاش چشمان مرا خاک کنید تا نبینم که چه تنها شده ام..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل آتش گرفت سوخت و خاکسترش را هم باد برد، حالا سنگی در سینه نهاده ام جای دل تا دیگر محبت از یادم برود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با توام اگر سزای نارفیقی اینه ، بی تو بودن را سزا نیست. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام از واژه های تکراری ، گوش کن این است غم پایانی ، در طبیعت عشق مانده ام با تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت را تصور کن بی او شاید بفهمی چه کشیدم بی تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها می آیند، زندگی می کنند، میمیرند و میروند … اما فاجعه ی زندگی تو آن هنگام آغاز میشود که آدمی میرود اما نمیمیرد؛ میماند و نبودنش در بودن تو چنان ته نشین میشود که تو میمیری درحالی که زنده ای …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـفـت : بـگـو ضـمـايـر را گـفـتـم : مــَن مـَن مـَن مــَن مَــن مــَن گـفـت:فــقـط مــن ؟ گـفـتـم : بـقـيـه رفـتـه انـــد . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮐﺴﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺯ ﻭ ﺳﺮﻣﺎ ﺩﺳﺘــﻬﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﺩ . ﺩﺭ ﺟﯿﺒــــﺖ ﺑـــﮕﺬﺍﺭﺷﺎﻥ ، ﺷﺎﯾﺪ ﺫﺭﻩ ﺍﯼ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺗﻪ ﺟﯿﺒﺖ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ، ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﮔﺮﻡ ﺍﺳﺖ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب بود ، شمع بود ، من بودم و غم! شب رفت ، شمع سوخت ، من ماندم و غم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی تنهات گذاشت نگران خودت نباش که بدون او چکار کنی . شرمنده دلت باش که به تو اطمینان کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخر قصه ما را همان اول لو دادند همان جايي که گفتند يکي بود... يکي نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ فکر نميکردم که وقتي گفتم برو! بروي و مرا تنها بگذاري... گفتي زمان همه چيز را حل مي کند! اين همه آشوب به راه انداخته اي و رفتي اي که کاري دست زمان داده باشي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خودم شرمنده ام که در وجودم حک شدي ، من برات چي کم گذاشتم که پر از نفرت شدي ، به خدا اون همه دوستي و رفاقت کم نبود ، که به زودي از من و خاطره هام تو رد شدي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا نشسته ام بی تو ،پیراهن مشکی عشق به تن ، میبینی عشقم به آن پاکی تبدیل شد به ظلمت و سیاهی، باکی نیست از این جدایی و تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای دل خضورش دیگر ممکن نیست ، رفت و جایش برای همیشه خالیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی چقدر عذابه بی تو بودن و صبوری ، از کنارم بگذری اما بدونم یک دنیا دوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیر گاهیست که تنها شده ام قصه غربت غم ها شده ام. وسعت درد فقط سهم من است باز هم  قسمت غم هاشده ام. من که بی تاب شقایق بودم همدم سردی یخ هاشده ام. کاش چشمان مرا خاک کنید تا نبینم که چه تنها شده ام..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل آتش گرفت سوخت و خاکسترش را هم باد برد، حالا سنگی در سینه نهاده ام جای دل تا دیگر محبت از یادم برود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با توام اگر سزای نارفیقی اینه ، بی تو بودن را سزا نیست. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام از واژه های تکراری ، گوش کن این است غم پایانی ، در طبیعت عشق مانده ام با تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت را تصور کن بی او شاید بفهمی چه کشیدم بی تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها می آیند، زندگی می کنند، میمیرند و میروند … اما فاجعه ی زندگی تو آن هنگام آغاز میشود که آدمی میرود اما نمیمیرد؛ میماند و نبودنش در بودن تو چنان ته نشین میشود که تو میمیری درحالی که زنده ای …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـفـت : بـگـو ضـمـايـر را گـفـتـم : مــَن مـَن مـَن مــَن مَــن مــَن گـفـت:فــقـط مــن ؟ گـفـتـم : بـقـيـه رفـتـه انـــد . . .