بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبر کن ، برگرد ، چمدان هایمان اشتباه شده است ، دلم را به جای خاطراتت بردی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر معنی عشق را میدانستی, ب این دل که عاشقت شده نمیگفی" برو"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شانه ام زدي تا تنهايي ام را بتكاني ... به چه دلخوش كرده اي تكاندن برف از آدم برفي.......!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه ترازاین نیست که درواپسین لحظات باورم ازتوبودن،باورنکنم که تورفته ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دنیای عجیبی!!! هروقت حرف دلم را زدم،دلت را زدم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلابت را بدون طعمه بینداز ، اینجا پر از ماهی هاییست که از زندگی سیرند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتن کسی که لایق نیست نعمت است نه فاجعه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آشنا بیگانه شد ویران شوی ای زندگی دل زغم دیوانه شد ویران شوی ای زندگی در سرای آرزو ماهم مکانی داشتیم آرزو افسانه شد ویران شوی ای زندگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فریادها مرده اند..سکوت جاریست....تنهایی حاکم سرزمین بی کسی است....میگویند خدا تنهاست......ماکه خدا نیستیم....پس چرا تنهاییم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اما چه رنجی است لذت ها را تنها بردن و چه زشت است زیبایی ها را تنها دیدن و چه بدبختی آزار دهنده ای است تنها خوشبخت بودن ، در بهشت تنها بودن سخت تر از کویر است . (دکتر علی شریعتی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو برو پیچک من ، فکر تنهایی این قلب مرا هیچ مکن ، رو پیشانی من چیزی نیست ، غیر یک قصه پر از بی کسی و تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها که می گذرد یک ترانه تلخ قصه ی تنهایی های مرا می سراید سمفونی گوش خراشی است روزهاست پنبه دگر فایده ندارد ......باید باور کنم تنهتنهایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهنمی به پا میکند دلم وقتی آرزویی در ذهن بیاید و تو میان آن نباشی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد وقتی آمدی راز بزرگی را به تو بگویم ، اینکه در نبودنت آسمان آبی نیست تنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قراربود یک عمر پیشت باشم اما میگی نمیشه! حداقل بزار برات یه رفیق بمونم...... فقط یه رفیق.....همین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد ، مرا انتخاب کردمن ، تو را تو ، رفتن راآسوده برو! دلواپس نباش من و درد و یادت تا ابد با هم هستیم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبر کن ، برگرد ، چمدان هایمان اشتباه شده است ، دلم را به جای خاطراتت بردی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر معنی عشق را میدانستی, ب این دل که عاشقت شده نمیگفی" برو"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شانه ام زدي تا تنهايي ام را بتكاني ... به چه دلخوش كرده اي تكاندن برف از آدم برفي.......!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه ترازاین نیست که درواپسین لحظات باورم ازتوبودن،باورنکنم که تورفته ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دنیای عجیبی!!! هروقت حرف دلم را زدم،دلت را زدم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلابت را بدون طعمه بینداز ، اینجا پر از ماهی هاییست که از زندگی سیرند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتن کسی که لایق نیست نعمت است نه فاجعه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آشنا بیگانه شد ویران شوی ای زندگی دل زغم دیوانه شد ویران شوی ای زندگی در سرای آرزو ماهم مکانی داشتیم آرزو افسانه شد ویران شوی ای زندگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فریادها مرده اند..سکوت جاریست....تنهایی حاکم سرزمین بی کسی است....میگویند خدا تنهاست......ماکه خدا نیستیم....پس چرا تنهاییم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اما چه رنجی است لذت ها را تنها بردن و چه زشت است زیبایی ها را تنها دیدن و چه بدبختی آزار دهنده ای است تنها خوشبخت بودن ، در بهشت تنها بودن سخت تر از کویر است . (دکتر علی شریعتی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو برو پیچک من ، فکر تنهایی این قلب مرا هیچ مکن ، رو پیشانی من چیزی نیست ، غیر یک قصه پر از بی کسی و تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها که می گذرد یک ترانه تلخ قصه ی تنهایی های مرا می سراید سمفونی گوش خراشی است روزهاست پنبه دگر فایده ندارد ......باید باور کنم تنهتنهایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهنمی به پا میکند دلم وقتی آرزویی در ذهن بیاید و تو میان آن نباشی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد وقتی آمدی راز بزرگی را به تو بگویم ، اینکه در نبودنت آسمان آبی نیست تنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قراربود یک عمر پیشت باشم اما میگی نمیشه! حداقل بزار برات یه رفیق بمونم...... فقط یه رفیق.....همین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد ، مرا انتخاب کردمن ، تو را تو ، رفتن راآسوده برو! دلواپس نباش من و درد و یادت تا ابد با هم هستیم