بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیال کردی وقتی به همراه دیگری از کنارم میگذری دنیا به آخر میرسد؟ دنیایت من بودم که به آخر رسیدم و تو اکنون هیچ نیستی...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگاری زمزمه هایم را همه می شنیدند، حالا فریادهایم هم بی صدا شده، انگار همه مردم شهر کر شده اند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی را ترجیح میدهم ... چون اگر زخمی هم به خودم میزنم ، خودم هم بلدم زخمم را ببندم !!! اما از عاشقی فراریم ، چون هم زخم میخورم هم مرحمی ندارم ...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه کن ب نگاهه من ببين دنياى من مرده ...تواون سوسوى فانوسى ک اميد دلم بوده.. بباربارون تنهايى ک قلبم اونو گم کرده...بريز اشکاتو توچشمام ببارتاوقتى برگرده♡♥♡

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجــایی .. که ببینـی من چقدر دل خسته و تنهام ببیـنـی ، زندگی بی تـو داره جون میده رو دستام..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تو آنقدر از هرزه ها دوستت دارم شنيدي.... كه... عاشقانه هاي من برايت  گزافه اي بيش نبود...!"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر با خنجرت پاره کنی قلب مرا  با قطره های خونم مینویسم نام زیبای تو را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه رفتی مهم نیست ... اما ، اینکه با خودت ؛ زندگیمو بردی ، مهمه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهـــــــی سکــــوتــــــ یعنـــــی امّـــا … یعنـــی اگـــــــر … یعنــــــی هـــزار و یکـــــــ دلیـــل کــــه “دل” مـــی ترســـد بلند بگویـــد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونـــــی کـه گفتــــ تا تهــــش هستـــــم....  تهـــش خندیدو گفتـــ خالی بستم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتـــم و نمیدونــم از رفتنم میخــندی یـــا اشــــک میریـــزی... بـــازم میـــــــــگم: خدا مواظبش بـــــاش تــــو ایــن هـــــــــوای ســــــرد و پایــــیزی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چجوری غربتو ترجیح دادی به عشقت که دلش تنگه زیادی به اون بارون پاییزی که داره رو تنهایی ِ بی چترش میباره ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم یک جاده خیس میخواهد پر از برگهای زرد ونارنجی تنهایی میخواهد... یاد تو هم که باشد معرکه میشود نه؟؟؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونی که وقتی دلش شکست نشست و گریه کرد. اما آخرش سرشو بلند کرد و گفت: خدایا اشکامو باهاش حساب نکنیا،اون تقصیری نداشت...............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

""بتــــــــــــرس"" از "سکــــــــــــوت" مـــــــن روزى ميــــــرســــد کــــه ""خــــــــــــدا"" صـــــداى ايــن سکــــــــوت را چنــــان به رخــــت مى کــــشد کـــه"کــــــــــــر" شـــوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فــــــــــــــکـــــر فکـــــــــــر داره میلرزه تنم!!! هه لرزش از سرماست !!! پاییز بی تو سرده!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیال کردی وقتی به همراه دیگری از کنارم میگذری دنیا به آخر میرسد؟ دنیایت من بودم که به آخر رسیدم و تو اکنون هیچ نیستی...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگاری زمزمه هایم را همه می شنیدند، حالا فریادهایم هم بی صدا شده، انگار همه مردم شهر کر شده اند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی را ترجیح میدهم ... چون اگر زخمی هم به خودم میزنم ، خودم هم بلدم زخمم را ببندم !!! اما از عاشقی فراریم ، چون هم زخم میخورم هم مرحمی ندارم ...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه کن ب نگاهه من ببين دنياى من مرده ...تواون سوسوى فانوسى ک اميد دلم بوده.. بباربارون تنهايى ک قلبم اونو گم کرده...بريز اشکاتو توچشمام ببارتاوقتى برگرده♡♥♡

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجــایی .. که ببینـی من چقدر دل خسته و تنهام ببیـنـی ، زندگی بی تـو داره جون میده رو دستام..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تو آنقدر از هرزه ها دوستت دارم شنيدي.... كه... عاشقانه هاي من برايت  گزافه اي بيش نبود...!"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر با خنجرت پاره کنی قلب مرا  با قطره های خونم مینویسم نام زیبای تو را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه رفتی مهم نیست ... اما ، اینکه با خودت ؛ زندگیمو بردی ، مهمه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهـــــــی سکــــوتــــــ یعنـــــی امّـــا … یعنـــی اگـــــــر … یعنــــــی هـــزار و یکـــــــ دلیـــل کــــه “دل” مـــی ترســـد بلند بگویـــد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونـــــی کـه گفتــــ تا تهــــش هستـــــم....  تهـــش خندیدو گفتـــ خالی بستم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتـــم و نمیدونــم از رفتنم میخــندی یـــا اشــــک میریـــزی... بـــازم میـــــــــگم: خدا مواظبش بـــــاش تــــو ایــن هـــــــــوای ســــــرد و پایــــیزی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چجوری غربتو ترجیح دادی به عشقت که دلش تنگه زیادی به اون بارون پاییزی که داره رو تنهایی ِ بی چترش میباره ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم یک جاده خیس میخواهد پر از برگهای زرد ونارنجی تنهایی میخواهد... یاد تو هم که باشد معرکه میشود نه؟؟؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونی که وقتی دلش شکست نشست و گریه کرد. اما آخرش سرشو بلند کرد و گفت: خدایا اشکامو باهاش حساب نکنیا،اون تقصیری نداشت...............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

""بتــــــــــــرس"" از "سکــــــــــــوت" مـــــــن روزى ميــــــرســــد کــــه ""خــــــــــــدا"" صـــــداى ايــن سکــــــــوت را چنــــان به رخــــت مى کــــشد کـــه"کــــــــــــر" شـــوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فــــــــــــــکـــــر فکـــــــــــر داره میلرزه تنم!!! هه لرزش از سرماست !!! پاییز بی تو سرده!