بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهم گفت يه آرزو دارم برام دعا كن. چه شبها كه اشك ريختم و برايش دعا كردم. اما حيف كه نميدونستم آرزويش جدايى از من بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم با یکی درد دل کنم..!.. اول ازش پرسیدم سیگار داری ..!؟ گفت می خوای بکشی …!؟ گفتم نه .. تو بکش تا طاقت حرفامو داشته باشی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من کوه شده ام و دیگر به هیچ کس نمیرسم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها تنها که نباشند ، می روند ... تنها که می شوند ، برمی گردند ... وقتی که برگشتند تنها لایق یک جمله اند : "هِررررری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهاییم را به گردن هیچکس نمی اندازم ، گردن هیچکس تاب این همه سنگینی را ندارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از همان اول قصه ی مارا لو دادند..... یکی بود یکی نبود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كنج اتاق،آرام نشسته ام.جواني ام چنگي به دل نمي زند.مادر،برخيز.كفش هايم را پاك كن،كيف و كتابم را بردار،مي خواهم به كودكي برگردم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر شکستن قلب و غرور صدا داشت؛عاشقان سکوت شب را ویران میکردند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر براستی خواستن توانستن بود ؛ محال نبود وصال و عاشقان که همیشه خواهانند؛همیشه میتوانستند تنها نباشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با قلب پاكت از خدا بخواه منو صبرم بده، هنوز نرفتي از پيشم دوريت داره زجرم ميده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من، تو، ما، يادت ھست؟ تمام شد! حالا؛ تو، او، شما، من ھم به سلامت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فريادها مرده اند ، سكوت جاريست تنهايي حاكم سرزمين بي كسي است. ميگويند خدا تنهاست ما كه خدا نيستيم پس چرا ازهمه تنهاتريم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در اين فصل باراني زير باران گريه ميكنم تا چشمي اشك تنهايي مرا نبيند. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يکي باش براي يک نفر ...نه تصويري مبهم در خاطره ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه ميدونستي چه قدر تنهام هميشه برام اشک ميريختي غمگين و اگه ميدونستي هميشه اشک ميريزم هرگز تنهام نميزاشتي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامه هایم که چراغ قلبت را روشن نکرد ! امشب تمامشان را بسوزان شاید بتوانی تنهایی ات را ببینی !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهم گفت يه آرزو دارم برام دعا كن. چه شبها كه اشك ريختم و برايش دعا كردم. اما حيف كه نميدونستم آرزويش جدايى از من بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم با یکی درد دل کنم..!.. اول ازش پرسیدم سیگار داری ..!؟ گفت می خوای بکشی …!؟ گفتم نه .. تو بکش تا طاقت حرفامو داشته باشی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من کوه شده ام و دیگر به هیچ کس نمیرسم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها تنها که نباشند ، می روند ... تنها که می شوند ، برمی گردند ... وقتی که برگشتند تنها لایق یک جمله اند : "هِررررری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهاییم را به گردن هیچکس نمی اندازم ، گردن هیچکس تاب این همه سنگینی را ندارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از همان اول قصه ی مارا لو دادند..... یکی بود یکی نبود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كنج اتاق،آرام نشسته ام.جواني ام چنگي به دل نمي زند.مادر،برخيز.كفش هايم را پاك كن،كيف و كتابم را بردار،مي خواهم به كودكي برگردم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر شکستن قلب و غرور صدا داشت؛عاشقان سکوت شب را ویران میکردند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر براستی خواستن توانستن بود ؛ محال نبود وصال و عاشقان که همیشه خواهانند؛همیشه میتوانستند تنها نباشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با قلب پاكت از خدا بخواه منو صبرم بده، هنوز نرفتي از پيشم دوريت داره زجرم ميده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من، تو، ما، يادت ھست؟ تمام شد! حالا؛ تو، او، شما، من ھم به سلامت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فريادها مرده اند ، سكوت جاريست تنهايي حاكم سرزمين بي كسي است. ميگويند خدا تنهاست ما كه خدا نيستيم پس چرا ازهمه تنهاتريم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در اين فصل باراني زير باران گريه ميكنم تا چشمي اشك تنهايي مرا نبيند. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يکي باش براي يک نفر ...نه تصويري مبهم در خاطره ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه ميدونستي چه قدر تنهام هميشه برام اشک ميريختي غمگين و اگه ميدونستي هميشه اشک ميريزم هرگز تنهام نميزاشتي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامه هایم که چراغ قلبت را روشن نکرد ! امشب تمامشان را بسوزان شاید بتوانی تنهایی ات را ببینی !