بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دير آمدي... سفيد شد موهايي كه براي برگشتنت آراسته بودم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هواي تو از دود سيگار هم مضرتراست... دود سيگار به سرفه ام مي اندازد،هواي تو به گريه ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي تو قلبم كم آورد،بعد از تو فقط تنهايي بود كه دوام آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستیها کمرنگ بی کسی ها پیداست راست گفتی سهراب آدم اینجا تنهاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من كه رفتم از شهر دلت،عاشق بودم ولي بي وفايي ديدم ازت،بازگشتي در كار نيست ميروم بي تو،خدا نگهدار تا روز قيامت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی : ذهنم پر از تو و خالی از دیگران است ، اما کنارم خالی از تو و پر از دیگران است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی را چگونه باور کنم چگونه بتوانم بر تن سرد خود گرمایی . کسی نیست کسی که دستهایم را بگیرد دستهای من سرد است ایا گرمایی نیست .ادم برفی با سردی تمام شالی دارد خوش به حال ادم برفی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم كه تنگ مي شود مي خواهم فرياد بزنم شكستنم را ولي سنگيني تنهايي آسمانم را گرفته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زین پس تنها ادامه میدهم، در زیر باران. حتی به درخواست چتر هم جواب رد میدهم. میخواهم تنهایی ام رابه رخ این هوای دو نفره بکشم....! باران نبار من نه چتر دارم نه یار...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای من باشی،خوب میشود بهشت میشود نباشی،امانخواهی اما. جهنم نمیشود! فقط ساعت هاگاهی دیوانه ام میکند. شاید بیشترازگاهی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر بار كه می خواهم به سمتت بيايم، يادم می افتد كه دلتنگی بهانه خوبی برای تكرار يک اشتباه نيست ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو باش نه به این خاطر در این دنیای بزرگ تنها نباشم تو باش تا در دنیای بزرگ تنهایم تنهاترین باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمناك ترين ترانه ي دلم بهانه ديدن توست توبگوبادل بيقرارم چه كنم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاي پاهايت بر دل برفي من مانده،به حرمتت بهار دلم همچنان زمستانيست. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ي اشكانم براي تو بود،عشقت برايم خالي از لطف نبود،درست است مرا از خود بي خود كردي،ولي تنهايي را به من هديه كردي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميروم . . . تا خانه ها و كوچه ها. . . جاي پاي تورا. . . به خاطر بسپارند. . !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دير آمدي... سفيد شد موهايي كه براي برگشتنت آراسته بودم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هواي تو از دود سيگار هم مضرتراست... دود سيگار به سرفه ام مي اندازد،هواي تو به گريه ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي تو قلبم كم آورد،بعد از تو فقط تنهايي بود كه دوام آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستیها کمرنگ بی کسی ها پیداست راست گفتی سهراب آدم اینجا تنهاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من كه رفتم از شهر دلت،عاشق بودم ولي بي وفايي ديدم ازت،بازگشتي در كار نيست ميروم بي تو،خدا نگهدار تا روز قيامت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی : ذهنم پر از تو و خالی از دیگران است ، اما کنارم خالی از تو و پر از دیگران است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی را چگونه باور کنم چگونه بتوانم بر تن سرد خود گرمایی . کسی نیست کسی که دستهایم را بگیرد دستهای من سرد است ایا گرمایی نیست .ادم برفی با سردی تمام شالی دارد خوش به حال ادم برفی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم كه تنگ مي شود مي خواهم فرياد بزنم شكستنم را ولي سنگيني تنهايي آسمانم را گرفته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زین پس تنها ادامه میدهم، در زیر باران. حتی به درخواست چتر هم جواب رد میدهم. میخواهم تنهایی ام رابه رخ این هوای دو نفره بکشم....! باران نبار من نه چتر دارم نه یار...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای من باشی،خوب میشود بهشت میشود نباشی،امانخواهی اما. جهنم نمیشود! فقط ساعت هاگاهی دیوانه ام میکند. شاید بیشترازگاهی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر بار كه می خواهم به سمتت بيايم، يادم می افتد كه دلتنگی بهانه خوبی برای تكرار يک اشتباه نيست ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو باش نه به این خاطر در این دنیای بزرگ تنها نباشم تو باش تا در دنیای بزرگ تنهایم تنهاترین باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمناك ترين ترانه ي دلم بهانه ديدن توست توبگوبادل بيقرارم چه كنم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاي پاهايت بر دل برفي من مانده،به حرمتت بهار دلم همچنان زمستانيست. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ي اشكانم براي تو بود،عشقت برايم خالي از لطف نبود،درست است مرا از خود بي خود كردي،ولي تنهايي را به من هديه كردي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميروم . . . تا خانه ها و كوچه ها. . . جاي پاي تورا. . . به خاطر بسپارند. . !