بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد من حصار بركه نيست ،درد من زيستن با ماهياني است كه حتي فكر دريا به ذهنشان خطور نكرده است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دودی که از دهانم بیرون میاد، دود سیگار نیست! قلبم سوخته...! دود میکنه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دلت گرفت ، سکوت کن ! این روزها هیچکس معنای دلتنگی را نمیفهمد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـر روز صفحه ی نیازمندیـهــا را زیر و رو میکنـَم .. میدانــم بالاخره یکــ روز به مــن نیاز پــیدا میکنی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل اگر بستى، محكم نبند، مراقب باش گره كور نزنى، او ميرود، تو ميمانى و يك گره كور !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لــــــــحظه های ســــکوتم پـــــر هیاهــــــــــو ترین دقــــایق زندگیم هستند مــــــمـلو از آنــــــچـــه مــــی خواهم بـــــــــــــــگویم و نــــــــــــمی گـــــویم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمت هر روز بر دلم چنگ ميزند، ميخواهم فراموشت كنم اما مي داني اين دل مگر ميگذارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گويي پشيماني از رفتن، ولي بدان ديگر نيست حال بازگشتن، بدان كه اين روزها به نبودنت عادت كردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل من یه روز به دریا زد و رفت / پشت پا به رسم دنیا زد و رفت زنده ها خیلی برايش کهنه بودن / خودش را در مرده ها جا زد و رفت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديگر قلبم به تنهايي عادت كرد،ديگر اشكم به چشمانم خيانت كرد،ديگر شادي در روزهايم گم شد،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفش را ساده گفت : من لایق تو نیستم ، نمیدانم خواست لیاقتم را یادآوری کند یا خیانت خودش را توجیه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك عمرقفس بست مسيرنفسم را
حالا كه دري هست مرابال وپري نيست،
حالاكه مقدرشده آرام بگيرم
سيلاب مرابرده وازمن اثري نيست، بگذاركه درها همگي بسته بمانند
وقتي كه نگاهي نگران پشت دري نيست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقه من,از من گذشتي خوش گذر ,بعد از اين حتي تو اسمم را نبر ,خاطراتم را تو بيرون كن ز سر,ديشب از كف رفت ,فردا را نگر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوباره سیب بچین حوا من خسته ام.... بگذار از اینجا هم بیرونمان کنند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا هواست هست صداي هق هق گريه ام ازهمون گلويى ميايد كه تو از رگش به من نزديكتري!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دلم هوايت را ميكند حالا كه دگر هوايم را نداري...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد من حصار بركه نيست ،درد من زيستن با ماهياني است كه حتي فكر دريا به ذهنشان خطور نكرده است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دودی که از دهانم بیرون میاد، دود سیگار نیست! قلبم سوخته...! دود میکنه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دلت گرفت ، سکوت کن ! این روزها هیچکس معنای دلتنگی را نمیفهمد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـر روز صفحه ی نیازمندیـهــا را زیر و رو میکنـَم .. میدانــم بالاخره یکــ روز به مــن نیاز پــیدا میکنی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل اگر بستى، محكم نبند، مراقب باش گره كور نزنى، او ميرود، تو ميمانى و يك گره كور !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لــــــــحظه های ســــکوتم پـــــر هیاهــــــــــو ترین دقــــایق زندگیم هستند مــــــمـلو از آنــــــچـــه مــــی خواهم بـــــــــــــــگویم و نــــــــــــمی گـــــویم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمت هر روز بر دلم چنگ ميزند، ميخواهم فراموشت كنم اما مي داني اين دل مگر ميگذارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گويي پشيماني از رفتن، ولي بدان ديگر نيست حال بازگشتن، بدان كه اين روزها به نبودنت عادت كردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل من یه روز به دریا زد و رفت / پشت پا به رسم دنیا زد و رفت زنده ها خیلی برايش کهنه بودن / خودش را در مرده ها جا زد و رفت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديگر قلبم به تنهايي عادت كرد،ديگر اشكم به چشمانم خيانت كرد،ديگر شادي در روزهايم گم شد،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفش را ساده گفت : من لایق تو نیستم ، نمیدانم خواست لیاقتم را یادآوری کند یا خیانت خودش را توجیه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك عمرقفس بست مسيرنفسم را
حالا كه دري هست مرابال وپري نيست،
حالاكه مقدرشده آرام بگيرم
سيلاب مرابرده وازمن اثري نيست، بگذاركه درها همگي بسته بمانند
وقتي كه نگاهي نگران پشت دري نيست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقه من,از من گذشتي خوش گذر ,بعد از اين حتي تو اسمم را نبر ,خاطراتم را تو بيرون كن ز سر,ديشب از كف رفت ,فردا را نگر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوباره سیب بچین حوا من خسته ام.... بگذار از اینجا هم بیرونمان کنند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا هواست هست صداي هق هق گريه ام ازهمون گلويى ميايد كه تو از رگش به من نزديكتري!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دلم هوايت را ميكند حالا كه دگر هوايم را نداري...