بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته یکی بهت بگه گل باش بچینمت! بعد یه عمر بهت بگه برو نمیخوام ببینمت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديرآمدي باران دير.. من درجايي در حجم نبودن كسي خشكيدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم را سخت میشکنی و آسان عذر خواهی می کنی، این عادلانه نیست ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر شانه ام می زنی تا تنهایی ام را بتکانی... به چه دل خوش کرده ای؟ به تکاندن برف از شانه های آدم برفی؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تيغ روزگار شاهرگ كلامم را چنان بريده كه سكوتم بند نمی آید...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افلاطون را گفتند چرا هرگز غمگین نمیشوی؟ گفت دل به هرچی که نمیماند نمیبندم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز نبودنت را... بر دیوار خط کشیدم... ببین این دیوار لامروت... دیگر جایی برای خط زدن ندارد... خوش به حال تو... که خودت را راحت کردی... یک خط کشیدی تنها... آن هم روی من.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامي دستم را دراز كردم كه دستي نبود هنگامي لب به زمزمه گشودم كه مخاطبي نداشتم و هنگامي تشنه آتش شدم، كه در برابرم دريا بود و دربا و دريا …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـــــــــــم بــاش از کم بودنت نتــــــــرس اوني که اگـه کم باشي ولــــــــت ميکنه همونه که اگه زيـــاد باشي حيفو ميلت ميکنه. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو گفتی برمیگردی قبل یک ماه... ولی یک ماه و ششصد روزه رفتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادته بهم گفتی: چطور میشه تو خاطر تو موندگار شد؟ گفتم: یا دلم را بدست بیار یا اونو بشکن... ولی نمیدونم چرا دومی را انتخاب کردی! واقعا چرا؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانم به دنبال بهانه ای هستند برای باریدن... ... و چه بهانه ای ابری تر از نبود تو در کنارم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه هایم منجمد شده اند در زمستان تنهایی؛ اشک قندیل بسته بر مژگانم؛ کوهی از یخ انگار در سینه ام می تپد؛ چه زمستان بی بهاری حاکم است بر زندگی من!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایــن روزهــا در مـــن حــالـــتِ فـــوق الــعــاده اعــــلام شـــده اســـت ... بـیـــش از حــد مـجـــــاز دلـتـنـگــــــ شــــده ام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم دوستش دارم یا نه؟ با هم قدم میزنیم، با هم میخوابیم، دلم ک میگیرد آغوشش را باز میکند و بر گونه هایم بوسه میزند نمیدانم دوستش دارم یا نه؟! تنهاییم را ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای پاهایت بر دل برفی من مانده،به حرمتت بهار دلم همچنان زمستانیست. . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته یکی بهت بگه گل باش بچینمت! بعد یه عمر بهت بگه برو نمیخوام ببینمت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديرآمدي باران دير.. من درجايي در حجم نبودن كسي خشكيدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم را سخت میشکنی و آسان عذر خواهی می کنی، این عادلانه نیست ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر شانه ام می زنی تا تنهایی ام را بتکانی... به چه دل خوش کرده ای؟ به تکاندن برف از شانه های آدم برفی؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تيغ روزگار شاهرگ كلامم را چنان بريده كه سكوتم بند نمی آید...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افلاطون را گفتند چرا هرگز غمگین نمیشوی؟ گفت دل به هرچی که نمیماند نمیبندم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز نبودنت را... بر دیوار خط کشیدم... ببین این دیوار لامروت... دیگر جایی برای خط زدن ندارد... خوش به حال تو... که خودت را راحت کردی... یک خط کشیدی تنها... آن هم روی من.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامي دستم را دراز كردم كه دستي نبود هنگامي لب به زمزمه گشودم كه مخاطبي نداشتم و هنگامي تشنه آتش شدم، كه در برابرم دريا بود و دربا و دريا …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـــــــــــم بــاش از کم بودنت نتــــــــرس اوني که اگـه کم باشي ولــــــــت ميکنه همونه که اگه زيـــاد باشي حيفو ميلت ميکنه. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو گفتی برمیگردی قبل یک ماه... ولی یک ماه و ششصد روزه رفتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادته بهم گفتی: چطور میشه تو خاطر تو موندگار شد؟ گفتم: یا دلم را بدست بیار یا اونو بشکن... ولی نمیدونم چرا دومی را انتخاب کردی! واقعا چرا؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانم به دنبال بهانه ای هستند برای باریدن... ... و چه بهانه ای ابری تر از نبود تو در کنارم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه هایم منجمد شده اند در زمستان تنهایی؛ اشک قندیل بسته بر مژگانم؛ کوهی از یخ انگار در سینه ام می تپد؛ چه زمستان بی بهاری حاکم است بر زندگی من!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایــن روزهــا در مـــن حــالـــتِ فـــوق الــعــاده اعــــلام شـــده اســـت ... بـیـــش از حــد مـجـــــاز دلـتـنـگــــــ شــــده ام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم دوستش دارم یا نه؟ با هم قدم میزنیم، با هم میخوابیم، دلم ک میگیرد آغوشش را باز میکند و بر گونه هایم بوسه میزند نمیدانم دوستش دارم یا نه؟! تنهاییم را ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای پاهایت بر دل برفی من مانده،به حرمتت بهار دلم همچنان زمستانیست. . .