بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديشب كه باران آمد...ميخواستم سراغت رابگيرم...اماخوب ميدانستم اين بارهم كه پيدات كنم....باززيرچترديگراني....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علت.. بی خوابی ام.. را.. چگونه.. بگویم.. وقتی.. یاد.. تو.. از.. سقف.. اتاقم.. چکه.. میکند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سخت است تشییع عشق روی شانه های فراموشی، وقتی میدانی پنج شنبه ای نیست تا رهگذری بر بی کسی فاتحه بخواند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خزان عمرم و در سینه پروردم بهار در شگفتم از شکفتن های بی هنگام خویش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دکتر راست می گفت که "روی"،برای ِ سلامتی ِ مو مفید است از من که روی برگرداند موهایم ، همه سفید شدند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم اصرار دارد فریاد بزند؛ اما . . . من جلوی دهانش را می گیرم، وقتی می دانم کسی تمایلی به شنیدن صدایش ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي گلدون خونمون شكست پدرم گفت:قسمت اين بود، مادرم گفت: حيف شد، برادرم گفت: كاش دو تا داشتيم، خواهرم گفت: قشنگ بود... اما وقتي دل من شكست كسي به فكرش نبود هيچكس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کرده ام هیچکس مال دیگری نیست... این تجربه واقعی آزادی است: داشتن مهمترین چیزهای عالم بی آنکه صاحبش باشی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ است باور نبودن آن ها که میتوانستند باشند و تلخ است امروز باور آن ها که ادعای ماندن دارند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرم را شاید بتوانند دیگران گرم کنند اما وقتى تو نیستى هیچکس نیست دلم را گرم کند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای از آن شب زنده داری تا سحر.... وای از آن عمری که با او شد به سر.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه یادمون باشه از اومدن یکی توی زندگیمون.... ذوق مرگ نشیم تا وقتی که تنهامون گذاشت و رفـــت دق مـرگ نـشیم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و چه لذتی است در تنهایی باور نداری ؟ از خدا بپرس . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو چشم میذاری من قایم میشم ......... اما تو یکی دیگه رو پیدا میکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روى قلبى نوشته بودند:شكستنى است،مواظب باشيد، امامن روى قلبم نوشتم:شكسته است،راحت باشيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا كه زير گريه جشن باران گرفتم،حالا كه مهرت را از دل بيرون انداختم،گويي پشيماني افسوس. . .افسوس. . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديشب كه باران آمد...ميخواستم سراغت رابگيرم...اماخوب ميدانستم اين بارهم كه پيدات كنم....باززيرچترديگراني....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علت.. بی خوابی ام.. را.. چگونه.. بگویم.. وقتی.. یاد.. تو.. از.. سقف.. اتاقم.. چکه.. میکند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سخت است تشییع عشق روی شانه های فراموشی، وقتی میدانی پنج شنبه ای نیست تا رهگذری بر بی کسی فاتحه بخواند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خزان عمرم و در سینه پروردم بهار در شگفتم از شکفتن های بی هنگام خویش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دکتر راست می گفت که "روی"،برای ِ سلامتی ِ مو مفید است از من که روی برگرداند موهایم ، همه سفید شدند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم اصرار دارد فریاد بزند؛ اما . . . من جلوی دهانش را می گیرم، وقتی می دانم کسی تمایلی به شنیدن صدایش ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي گلدون خونمون شكست پدرم گفت:قسمت اين بود، مادرم گفت: حيف شد، برادرم گفت: كاش دو تا داشتيم، خواهرم گفت: قشنگ بود... اما وقتي دل من شكست كسي به فكرش نبود هيچكس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کرده ام هیچکس مال دیگری نیست... این تجربه واقعی آزادی است: داشتن مهمترین چیزهای عالم بی آنکه صاحبش باشی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ است باور نبودن آن ها که میتوانستند باشند و تلخ است امروز باور آن ها که ادعای ماندن دارند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرم را شاید بتوانند دیگران گرم کنند اما وقتى تو نیستى هیچکس نیست دلم را گرم کند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای از آن شب زنده داری تا سحر.... وای از آن عمری که با او شد به سر.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه یادمون باشه از اومدن یکی توی زندگیمون.... ذوق مرگ نشیم تا وقتی که تنهامون گذاشت و رفـــت دق مـرگ نـشیم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و چه لذتی است در تنهایی باور نداری ؟ از خدا بپرس . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو چشم میذاری من قایم میشم ......... اما تو یکی دیگه رو پیدا میکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روى قلبى نوشته بودند:شكستنى است،مواظب باشيد، امامن روى قلبم نوشتم:شكسته است،راحت باشيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا كه زير گريه جشن باران گرفتم،حالا كه مهرت را از دل بيرون انداختم،گويي پشيماني افسوس. . .افسوس. . .