بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بحساب خیالبافی ام مگذار، اما ستاره ای دارم در تاریکترین شبها،فقط خواستم بدانی که میتوان دلخوش کرد به چراغهای کوچک یک هواپیما.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهای سنگینی دادم تا فهمیدم: کسی را که قصد ماندن ندارد باید راهی کرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا جون وقتي منو نقاشي كردي زيبا نقاشي كردي. ممنون سالم نقاشيم كردي. ممنون! ولي آخر چرا خداجون تنها نقاشيم كردي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها که باشی آرزو میکنی کاش یکی اسمت را صدا کند.حتی اشتباهی...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خیالم پشت سرت آب ریختم.نه برای اینکه برگردی.تا پاک شود هر چه ردپای توست از زندگی ام....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنــــت به همه ضرب المثل های جهان هروقت لازمشان داری، برعکس از آب درمی آینــــد... مثلا همین حــــــالا که من تـــو را می خواهــ ــم و طبق معمول، خواستن نـتـوانستن استــــــــــ .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگاري جاده اي بودم غرق تردد،جاده اي كه ازرفت وآمدلحظه اي خالي نميشد،من كه بسياري ازغريبان رابه آبادي رساندم،عاقبت خودماندم وويرانه وتنهايي خود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هى کافه چى !!! میزهایت را تک نفره کن… نمى بینى؟! همه تنهاییم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل مَسوزان که می سوزانند تو را . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا من چه سازم خسته ى راهی درازم نه فرهادم که مرد از داغ شیرین نه ایوبم که با دنیا بسازم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهم بمیرم در این دنیای که یارای دل بستن به ”نامرد” را ندارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی تنهایی آنقدر قیمت دارد که درب را باز نمی کنم ، حتی برای "تو" که سالها منتظر در زدنت بودم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تجارت ناشیانه ای بود آن همه نازی که من از تو خریدم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از اين هم آشيانت هر كس است باش با او، ياد تـو مـــــا را بس است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه معادله ی نا برابری وقتی که من برای دیدنت چشمهایم را می بندم و تو برای ندیدنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سال هاست وفا مرده از بس سرمان شلوغ شده به تشیع جنازه و مجلس ختم هم نرسیدیم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بحساب خیالبافی ام مگذار، اما ستاره ای دارم در تاریکترین شبها،فقط خواستم بدانی که میتوان دلخوش کرد به چراغهای کوچک یک هواپیما.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهای سنگینی دادم تا فهمیدم: کسی را که قصد ماندن ندارد باید راهی کرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا جون وقتي منو نقاشي كردي زيبا نقاشي كردي. ممنون سالم نقاشيم كردي. ممنون! ولي آخر چرا خداجون تنها نقاشيم كردي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها که باشی آرزو میکنی کاش یکی اسمت را صدا کند.حتی اشتباهی...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خیالم پشت سرت آب ریختم.نه برای اینکه برگردی.تا پاک شود هر چه ردپای توست از زندگی ام....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنــــت به همه ضرب المثل های جهان هروقت لازمشان داری، برعکس از آب درمی آینــــد... مثلا همین حــــــالا که من تـــو را می خواهــ ــم و طبق معمول، خواستن نـتـوانستن استــــــــــ .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگاري جاده اي بودم غرق تردد،جاده اي كه ازرفت وآمدلحظه اي خالي نميشد،من كه بسياري ازغريبان رابه آبادي رساندم،عاقبت خودماندم وويرانه وتنهايي خود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هى کافه چى !!! میزهایت را تک نفره کن… نمى بینى؟! همه تنهاییم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل مَسوزان که می سوزانند تو را . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا من چه سازم خسته ى راهی درازم نه فرهادم که مرد از داغ شیرین نه ایوبم که با دنیا بسازم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهم بمیرم در این دنیای که یارای دل بستن به ”نامرد” را ندارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی تنهایی آنقدر قیمت دارد که درب را باز نمی کنم ، حتی برای "تو" که سالها منتظر در زدنت بودم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تجارت ناشیانه ای بود آن همه نازی که من از تو خریدم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از اين هم آشيانت هر كس است باش با او، ياد تـو مـــــا را بس است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه معادله ی نا برابری وقتی که من برای دیدنت چشمهایم را می بندم و تو برای ندیدنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سال هاست وفا مرده از بس سرمان شلوغ شده به تشیع جنازه و مجلس ختم هم نرسیدیم