بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگـی، پیچیــده نیســت. یک دل.. یک آسمان.. یــک بغــض .. و آرزوهــای تـَـرک خـورده ! . . . به همین ســادگـی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی زخمها هست که هر روز صبح ، باید پانسمانش را باز کنی و روش نمک بپاشی ! تا یادت نرود... دیگر ،سراغ بعضی آدما نبــاید رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنياى ما حتى گرگها هم افسردگي گرفته اند و ديگر گوسفندان را نمي درند به نى چوپان گوش ميدهند و ميگرين

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــرا که هیچــ مقصدی به ناممـــ .. و هیچــ چشمی در انتظارمــ نیستـــ را !.. ببخشید ! که با بودنمــ ترافیکـــ کرده امـــ!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای ِ خالیت پر نمیشود دیگر؛حتی...با خودت! از درد های کوچک است که آدم می نالد وقتی ضربه سهمگین باشد ، لال می شوی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلاغ ها گرچه سیاهند و آوازشان خوش نیست اما انقدر باوفایند که شاخه های خشک درختان را در فصل سرد زمستان تنها نمی گذارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد مرا انتخاب کرد... من تو را... تو رفتن را... آسوده برو! دلواپس نباش من و درد و یادت تا ابد با هم هستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـمـام سـیگـارهـای دنـیـا را هـم کـه دود کـنـی، تـنـهـایـیـت تـوجـه هـیـچـکـسـی را جـلـب نـخـواهـد کـرد، جـز پـیـرمـرد سـیـگـار فـروش!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و سالها بعد یاد تو از خاطرم خواهد گذشت و نخواهم دانست که کجایی اما آرزوی من برای خوشبختیت تو را در بر خواهد گرفت و احساس میکنی اندکی شادتر و اندکی خوشبخت تری و نخواهی دانست که چرا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدام گفت خيالت تخت من وفادارم!ومن چه ساده لوحانه خيالم راتختي كردم براي عشق بازي اوباديگري...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازكفش هايش خوشم آمد،بهانه اي شدبرايش...گفت:"بپوش و برو..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درونم غوغاست..ساده ميشكنم..با يك تلنگر كوچك.. اينگونه نبودم... شدم..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموخته ام که اگر کسی یادم نکرد ، من یادش کنم ، شاید او تنها تر از من باشد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت: دوستت دارم... از کجا باید میدانستم او را به یاد دیگری می اندازم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته که روز تولدت همه بهت تبریک بگن جز اونی که فکر میکنی به خاطرش زنده ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و عشق قیچی شد! وقتی تو سنگ شدی و من کاغذی بی رنگ

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگـی، پیچیــده نیســت. یک دل.. یک آسمان.. یــک بغــض .. و آرزوهــای تـَـرک خـورده ! . . . به همین ســادگـی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی زخمها هست که هر روز صبح ، باید پانسمانش را باز کنی و روش نمک بپاشی ! تا یادت نرود... دیگر ،سراغ بعضی آدما نبــاید رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنياى ما حتى گرگها هم افسردگي گرفته اند و ديگر گوسفندان را نمي درند به نى چوپان گوش ميدهند و ميگرين

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــرا که هیچــ مقصدی به ناممـــ .. و هیچــ چشمی در انتظارمــ نیستـــ را !.. ببخشید ! که با بودنمــ ترافیکـــ کرده امـــ!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای ِ خالیت پر نمیشود دیگر؛حتی...با خودت! از درد های کوچک است که آدم می نالد وقتی ضربه سهمگین باشد ، لال می شوی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلاغ ها گرچه سیاهند و آوازشان خوش نیست اما انقدر باوفایند که شاخه های خشک درختان را در فصل سرد زمستان تنها نمی گذارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد مرا انتخاب کرد... من تو را... تو رفتن را... آسوده برو! دلواپس نباش من و درد و یادت تا ابد با هم هستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـمـام سـیگـارهـای دنـیـا را هـم کـه دود کـنـی، تـنـهـایـیـت تـوجـه هـیـچـکـسـی را جـلـب نـخـواهـد کـرد، جـز پـیـرمـرد سـیـگـار فـروش!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و سالها بعد یاد تو از خاطرم خواهد گذشت و نخواهم دانست که کجایی اما آرزوی من برای خوشبختیت تو را در بر خواهد گرفت و احساس میکنی اندکی شادتر و اندکی خوشبخت تری و نخواهی دانست که چرا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدام گفت خيالت تخت من وفادارم!ومن چه ساده لوحانه خيالم راتختي كردم براي عشق بازي اوباديگري...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازكفش هايش خوشم آمد،بهانه اي شدبرايش...گفت:"بپوش و برو..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درونم غوغاست..ساده ميشكنم..با يك تلنگر كوچك.. اينگونه نبودم... شدم..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموخته ام که اگر کسی یادم نکرد ، من یادش کنم ، شاید او تنها تر از من باشد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت: دوستت دارم... از کجا باید میدانستم او را به یاد دیگری می اندازم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته که روز تولدت همه بهت تبریک بگن جز اونی که فکر میکنی به خاطرش زنده ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و عشق قیچی شد! وقتی تو سنگ شدی و من کاغذی بی رنگ