بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در حسرت یک نگاه ات هستم نگاه هم کن. حتی برای یک لحظه........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من همیشه از آغاز خواندم و تو از پایان اما دریغ چه فرقی می کند٬ درد را از کدام سو بخوانی؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایییییییی... این واژه را بلندترین شاخه درخت خوب میفهمد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی تو که رفتی!!!دم شما گرم.!!! امروز که داشتم به گذشته و حالم نگاه میکردم دیدم تبدیلم کردی به افسانه!!!مثل مجنون!!ولی خیابون گرد.افسانه شدم من هم.دم شما گرم باشه.....!!!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمیق ترین درد زندگی مردن نیست . بلکه ناتمام ماندن قشنگترین داستان زندگی است که مجبوری آخرش را با جدایی به سرانجام برسانی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و تنهاییم زوجیم خوشبخت ترین زوج دنیا لحظه های با تو بودن شلوغ است شلوغ از دیگران و خالی از من....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دوریت هم جیگرم میسوزه هم دلم، خلاصه دوگانه سوزتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی کن تنها باشی زیرا تنها بدنیا آمدی و تنها از دنیا خواهی رفت، بگذار عظمت عشق را درک نکنی، زیرا انقدر عظیم است که تو را نابود خواهد کرد...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي كه از اول جاده به سكوت شدي گرفتار.منو از خاطره كم كن .تا ابد خدانگهدار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچی میرم نمیرسم...گاهی میترسم کلاغ پایان قصه هامن باشم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که بزرگترین دغدغه زندگیش ست کردن رنگ رژ لبش با لباسش است, تاب درد دل یک مرد را ندارد...! درد دل یک مرد را یا یک مرد میفهمد یا دود سیگارش...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیانت است اما.... آنقدر که با یادت بوده ام با خودت نبوده ام...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی بدتر از زندگی کردن در دوران رو به تغییر وجود ندارد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقی نمیکند دختر باشی یا پسر , همین که با دل کسی بازی نکنی مردی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گناهانم را دوست دارم! بيشتر از تمام کارهاي خوبی که کرده ام مي داني چرا ؟ آن ها واقعی ترين انتخاب هاي منند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید قانـــون دنیا همين باشد ...... تو صاحب ِ آرزویـــــم باشي کــه ِ شیرینــي تعبیرش براي دیگــــــریست

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در حسرت یک نگاه ات هستم نگاه هم کن. حتی برای یک لحظه........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من همیشه از آغاز خواندم و تو از پایان اما دریغ چه فرقی می کند٬ درد را از کدام سو بخوانی؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایییییییی... این واژه را بلندترین شاخه درخت خوب میفهمد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی تو که رفتی!!!دم شما گرم.!!! امروز که داشتم به گذشته و حالم نگاه میکردم دیدم تبدیلم کردی به افسانه!!!مثل مجنون!!ولی خیابون گرد.افسانه شدم من هم.دم شما گرم باشه.....!!!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمیق ترین درد زندگی مردن نیست . بلکه ناتمام ماندن قشنگترین داستان زندگی است که مجبوری آخرش را با جدایی به سرانجام برسانی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و تنهاییم زوجیم خوشبخت ترین زوج دنیا لحظه های با تو بودن شلوغ است شلوغ از دیگران و خالی از من....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دوریت هم جیگرم میسوزه هم دلم، خلاصه دوگانه سوزتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی کن تنها باشی زیرا تنها بدنیا آمدی و تنها از دنیا خواهی رفت، بگذار عظمت عشق را درک نکنی، زیرا انقدر عظیم است که تو را نابود خواهد کرد...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي كه از اول جاده به سكوت شدي گرفتار.منو از خاطره كم كن .تا ابد خدانگهدار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچی میرم نمیرسم...گاهی میترسم کلاغ پایان قصه هامن باشم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که بزرگترین دغدغه زندگیش ست کردن رنگ رژ لبش با لباسش است, تاب درد دل یک مرد را ندارد...! درد دل یک مرد را یا یک مرد میفهمد یا دود سیگارش...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیانت است اما.... آنقدر که با یادت بوده ام با خودت نبوده ام...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی بدتر از زندگی کردن در دوران رو به تغییر وجود ندارد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقی نمیکند دختر باشی یا پسر , همین که با دل کسی بازی نکنی مردی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گناهانم را دوست دارم! بيشتر از تمام کارهاي خوبی که کرده ام مي داني چرا ؟ آن ها واقعی ترين انتخاب هاي منند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید قانـــون دنیا همين باشد ...... تو صاحب ِ آرزویـــــم باشي کــه ِ شیرینــي تعبیرش براي دیگــــــریست