بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نیستی  گل بهانه ای ندارد ، زمستان می شو د، بهار من  سبد قلبم را پر خواهم کرد از عطر تنــت ، تا که یادم باشد روزی اینجا بودی نزدیک تر از من به خودم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داداش حامد خودتو ناراحت نکن دنیا ارزش ناراحتی نداره غصشو تو میخوری کیفشو یکی دیگه میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودم لب"تر" کند برایش میمیرم،  اما نه در این حد که لبانش با لبان دیگری "تر" شود..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نصف بیشتردعواهامون به خاطردلتنگیه!وقتی دلتنگشم ونمیفهمه یاازم دوره وهمش بهونه میگیرم..ولی وقتی پیشمه آروم آرومم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشتم ، گذشتی ! من از یک دنیا برای تو و تو از من برای او

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا تو تنهایی یا اون یکیو داره همیشه یا یکی تو زندگیته وقتی اون تنها میشه اون یکیو داره و سخته حسادت نکنی کم کم عادت میکنی به هیشکی عادت نکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت عاشق کسی که میدونی برای تو نیست نشو چون یه روز میره بعدش تو میمونی و یه کوه خاطره و غم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گله دارم از تقدیر که دور از هم ما رو له کرد.... اگه قسمت جدایی بود چرا پس آشنا مون کرد ...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهم گفت ازت میخوام فراموشم کنی و زندگی زیباتو ادامه بدی... بدون تـــو... تنها چیز زیبا مــــرگه...مـــــرگ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این عشق برایم هیچ نداشت ولی گلهای بالشتم را باغبان خوبی بود اشکهای هرشب من... میدونم ک میخونیش توروخدا برگرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در یـــک لحظـــه تــــمــــام شـــد! "او رفــــــــــــــتـــــــــــــــــــــ"... دو کــلـمــه اے کــه معنـــــاے زندگـــــے ام را بــــراے همیـــــشه تغییـــر داد...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی نرسیدنها بهتر از هر رسیدنیست  در کوچه های تنهایی فقط درد تنهایی نیست درد درد بی اعتنایی از کسیست که تمام معنای زندگیه توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بین این همه ادم که جانمان را به لبمان میرسانند  اسم عزراءل  بد در رفته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهـــــــــــــای تو . . . تو ایـــن روزای بارونــــــــــی . . . فکری به حاله جای خالیت کردی!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می شنوی؟ دیگر صدای نفسم نمی آید... به دار کشیده مرا، بغض نبودنت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمون افتابیه ماه باز رفت این لبام داره حرف کاش باز بباره برف هرجاکه باشیم باهم اسمون عین خونس من عاشق عشقی ام که الان بینمون هی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نیستی  گل بهانه ای ندارد ، زمستان می شو د، بهار من  سبد قلبم را پر خواهم کرد از عطر تنــت ، تا که یادم باشد روزی اینجا بودی نزدیک تر از من به خودم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داداش حامد خودتو ناراحت نکن دنیا ارزش ناراحتی نداره غصشو تو میخوری کیفشو یکی دیگه میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودم لب"تر" کند برایش میمیرم،  اما نه در این حد که لبانش با لبان دیگری "تر" شود..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نصف بیشتردعواهامون به خاطردلتنگیه!وقتی دلتنگشم ونمیفهمه یاازم دوره وهمش بهونه میگیرم..ولی وقتی پیشمه آروم آرومم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشتم ، گذشتی ! من از یک دنیا برای تو و تو از من برای او

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا تو تنهایی یا اون یکیو داره همیشه یا یکی تو زندگیته وقتی اون تنها میشه اون یکیو داره و سخته حسادت نکنی کم کم عادت میکنی به هیشکی عادت نکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت عاشق کسی که میدونی برای تو نیست نشو چون یه روز میره بعدش تو میمونی و یه کوه خاطره و غم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گله دارم از تقدیر که دور از هم ما رو له کرد.... اگه قسمت جدایی بود چرا پس آشنا مون کرد ...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهم گفت ازت میخوام فراموشم کنی و زندگی زیباتو ادامه بدی... بدون تـــو... تنها چیز زیبا مــــرگه...مـــــرگ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این عشق برایم هیچ نداشت ولی گلهای بالشتم را باغبان خوبی بود اشکهای هرشب من... میدونم ک میخونیش توروخدا برگرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در یـــک لحظـــه تــــمــــام شـــد! "او رفــــــــــــــتـــــــــــــــــــــ"... دو کــلـمــه اے کــه معنـــــاے زندگـــــے ام را بــــراے همیـــــشه تغییـــر داد...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی نرسیدنها بهتر از هر رسیدنیست  در کوچه های تنهایی فقط درد تنهایی نیست درد درد بی اعتنایی از کسیست که تمام معنای زندگیه توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بین این همه ادم که جانمان را به لبمان میرسانند  اسم عزراءل  بد در رفته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهـــــــــــــای تو . . . تو ایـــن روزای بارونــــــــــی . . . فکری به حاله جای خالیت کردی!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می شنوی؟ دیگر صدای نفسم نمی آید... به دار کشیده مرا، بغض نبودنت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمون افتابیه ماه باز رفت این لبام داره حرف کاش باز بباره برف هرجاکه باشیم باهم اسمون عین خونس من عاشق عشقی ام که الان بینمون هی