بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تار تنهایی ام دست نزن من پیله ی سکوتی ژرفم بی نوازش تو …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درست مثل یک جزیره از همه طرف به تنهایی محدودم و چشم به راه یک کاشف!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان هم که توباشی، بغلت خواهم کرد فکر گستردگی واژه نباش ، همه در گوشه تنهایی من جادارند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزدیکی در فاصــــــــــــله نیست در اندیشــــــــــــه است و تو اکنــــــــــــون مهمان اندیشه های منــــــــــــی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخ که درد دارم درد من از تو غریبترم من میان این همه از توی تنها هم تنهاترم آخ … کمتر لگد بزن تنهایی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوازش از من می خواهی و من پرم از جای خالی همه نوازش های نشده . . . نگاه از من می خواهی از دو چشمم و من سراپا نگاهم و اینهمه مردمک انتظار را در من نمی یابی . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باران همه دغدغه اش باغچه نیست گاهی از غصه تنها شدنش می بارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران می خواهم … آنقدر شدید که من و تنهاییم را با خودش بشوید و ببرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به‌وقتِ تنهایی: مَرد، زیرِ باران سیگار می‌کشد زن، پشتِ پنجره. اما، نه بارانْ مهم است، نه مرد، نه پنجره، نه زن. مهمْ تنهایی است، که دود می‌شود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــــــاران مــی خـــواهــــم   آنـــقــدر شــــدیــــد کــه ؛ مـن و تنــهایی ام را بـشــویـد ببـرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در نهان به آنانی دل می بندیم که دوستمان ندارند و در آشکارا از آنانی که دوستمان دارند غافلیم شاید این است دلیل تنهایی ما....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلیل تنهاییم را تازه فهمیدم وقتی محبت کردم و تنها شدم، وقتی دوست داشتم و تنها ماندم...   دانستم; باید تنها شد و تنها ماند تا خدا را فهمید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی را بلندترین شاخه درخت بهتر میفهمد ، انگار هرچه بزرگتر میشویم تنهاتریم ... به راستی خدا از تنهایی بزرگ است یا از بزرگی تنهاست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز سڪُوت را  نم نم اشــــــڪ می داند و غم تنهـــــــــایی را  خلوت شَب ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب خود خدا قسم ک این روزا تمام زندگیم شده همین ی بیت: مثه عصر پاییزیه رنگ و رومون...واسه خیلیا خاطره اس آرزومون... خدایا شکرت!ولی آخه ی دل روزی چن بار میتونه بشکنه؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغضم گرفته وقتشه ببارم چ بی هوا،هوای گریه دارم  باز کاغذام باتو خط خطی شد من این حسو حالو دوس ندارم...  "به یاد مرتضی پاشایی صدای احساس "

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تار تنهایی ام دست نزن من پیله ی سکوتی ژرفم بی نوازش تو …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درست مثل یک جزیره از همه طرف به تنهایی محدودم و چشم به راه یک کاشف!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان هم که توباشی، بغلت خواهم کرد فکر گستردگی واژه نباش ، همه در گوشه تنهایی من جادارند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزدیکی در فاصــــــــــــله نیست در اندیشــــــــــــه است و تو اکنــــــــــــون مهمان اندیشه های منــــــــــــی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخ که درد دارم درد من از تو غریبترم من میان این همه از توی تنها هم تنهاترم آخ … کمتر لگد بزن تنهایی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوازش از من می خواهی و من پرم از جای خالی همه نوازش های نشده . . . نگاه از من می خواهی از دو چشمم و من سراپا نگاهم و اینهمه مردمک انتظار را در من نمی یابی . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باران همه دغدغه اش باغچه نیست گاهی از غصه تنها شدنش می بارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران می خواهم … آنقدر شدید که من و تنهاییم را با خودش بشوید و ببرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به‌وقتِ تنهایی: مَرد، زیرِ باران سیگار می‌کشد زن، پشتِ پنجره. اما، نه بارانْ مهم است، نه مرد، نه پنجره، نه زن. مهمْ تنهایی است، که دود می‌شود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــــــاران مــی خـــواهــــم   آنـــقــدر شــــدیــــد کــه ؛ مـن و تنــهایی ام را بـشــویـد ببـرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در نهان به آنانی دل می بندیم که دوستمان ندارند و در آشکارا از آنانی که دوستمان دارند غافلیم شاید این است دلیل تنهایی ما....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلیل تنهاییم را تازه فهمیدم وقتی محبت کردم و تنها شدم، وقتی دوست داشتم و تنها ماندم...   دانستم; باید تنها شد و تنها ماند تا خدا را فهمید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی را بلندترین شاخه درخت بهتر میفهمد ، انگار هرچه بزرگتر میشویم تنهاتریم ... به راستی خدا از تنهایی بزرگ است یا از بزرگی تنهاست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز سڪُوت را  نم نم اشــــــڪ می داند و غم تنهـــــــــایی را  خلوت شَب ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب خود خدا قسم ک این روزا تمام زندگیم شده همین ی بیت: مثه عصر پاییزیه رنگ و رومون...واسه خیلیا خاطره اس آرزومون... خدایا شکرت!ولی آخه ی دل روزی چن بار میتونه بشکنه؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغضم گرفته وقتشه ببارم چ بی هوا،هوای گریه دارم  باز کاغذام باتو خط خطی شد من این حسو حالو دوس ندارم...  "به یاد مرتضی پاشایی صدای احساس "