بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهــا بودن قــدرت مــی خــواهــد و ایـن قــدرت را کســی بـه مـن داد کـه روزی مـی گفت تنهــــایـت نمــی گــذارم !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدا سپردمت نه به دست غریبه به فرشته های آسمون سپردمت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوختم باران بزن شاید تو خاموشم کنی شاید امشب سوزش این زخم ها راکم کنی آه باران من سراپای وجودم آتش است… پس بزن باران بزن شاید تو خاموشم کنی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی به من آموخت چگونه اشک بریزم اما اشک به من نیاموخت چگونه زندگی کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم از تنهایی می پوسم و میمیرم... شاید سرنوشت من اینه که همیشه با یه دنیا آه و حسرت در چرخش و نفس کشیدن باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــو درد مرا نفهمیدى ، درد من تــــو نبودى . . . درد من نبودن تــــو بود که نفهمیدى . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می‌ بینی‌ ؟ حتی نرسیدن به تو هم ، داستانِ پر از رویایِ خودش را دارد یادت باشد عاشق را نه شب تهدید می‌‌کند ، نه مرگ فقط فاصله...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راسـت می گـویند یک لَحظـه غفلت یک عـُمـر پشیمانی مدت زیـآدی طـول نکشیـد تا مَرا عــاشـق کـُنی اَما مَن سـالـهـاست که دارَم در این تنـهایی پَر پَر می شـوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر پیش این و آن از خوبــــــــی هایش گفتم که وقتی سراغش را می گیرند شرم دارم بگویم تنهایــــــــم گذاشت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تواگرمیدانستی که چه زخمی داردخنجرازدست رفیقان خوردن ازمن خسته نمیپرسیدی که چراتنهایم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز خسته تر از دیروزم... کاش میشد گوشه ای نوشت:خدایا... امشب خیلی خسته م فردا صبح بیدارم نکن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت که باشی ، می شوی هـــــــــــیــــــــــچ مثل آبِ صاف و زلال ، که دیده نمی شود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوایت دستان سنگینی داشت وقتی به سرم زدفهمیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوابیده بودم،کابوس دیدم... ازخواب بلند شدم تا به آغوشت پناه ببرم... افسوس... یادم رفته بود که از نبودت به خواب رفته بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ﭼشام اشكي نمونده، تو دلم حرفي ندارم؛ دﻳﮔه وقته رفتنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم احتیاج داره یکی بیاد بزنه رو شونه ش و بگه : هی رفـــیـــق ! از چیزی ناراحتی ؟ اونوقت آدم برگرده بگه : آره رفیق ، از هـمه چـی ..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهــا بودن قــدرت مــی خــواهــد و ایـن قــدرت را کســی بـه مـن داد کـه روزی مـی گفت تنهــــایـت نمــی گــذارم !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدا سپردمت نه به دست غریبه به فرشته های آسمون سپردمت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوختم باران بزن شاید تو خاموشم کنی شاید امشب سوزش این زخم ها راکم کنی آه باران من سراپای وجودم آتش است… پس بزن باران بزن شاید تو خاموشم کنی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی به من آموخت چگونه اشک بریزم اما اشک به من نیاموخت چگونه زندگی کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم از تنهایی می پوسم و میمیرم... شاید سرنوشت من اینه که همیشه با یه دنیا آه و حسرت در چرخش و نفس کشیدن باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــو درد مرا نفهمیدى ، درد من تــــو نبودى . . . درد من نبودن تــــو بود که نفهمیدى . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می‌ بینی‌ ؟ حتی نرسیدن به تو هم ، داستانِ پر از رویایِ خودش را دارد یادت باشد عاشق را نه شب تهدید می‌‌کند ، نه مرگ فقط فاصله...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راسـت می گـویند یک لَحظـه غفلت یک عـُمـر پشیمانی مدت زیـآدی طـول نکشیـد تا مَرا عــاشـق کـُنی اَما مَن سـالـهـاست که دارَم در این تنـهایی پَر پَر می شـوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر پیش این و آن از خوبــــــــی هایش گفتم که وقتی سراغش را می گیرند شرم دارم بگویم تنهایــــــــم گذاشت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تواگرمیدانستی که چه زخمی داردخنجرازدست رفیقان خوردن ازمن خسته نمیپرسیدی که چراتنهایم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز خسته تر از دیروزم... کاش میشد گوشه ای نوشت:خدایا... امشب خیلی خسته م فردا صبح بیدارم نکن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت که باشی ، می شوی هـــــــــــیــــــــــچ مثل آبِ صاف و زلال ، که دیده نمی شود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوایت دستان سنگینی داشت وقتی به سرم زدفهمیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوابیده بودم،کابوس دیدم... ازخواب بلند شدم تا به آغوشت پناه ببرم... افسوس... یادم رفته بود که از نبودت به خواب رفته بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ﭼشام اشكي نمونده، تو دلم حرفي ندارم؛ دﻳﮔه وقته رفتنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم احتیاج داره یکی بیاد بزنه رو شونه ش و بگه : هی رفـــیـــق ! از چیزی ناراحتی ؟ اونوقت آدم برگرده بگه : آره رفیق ، از هـمه چـی ..