بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطرات خیلی عجیبند ؛ گاهی اوقات می خندیم ، به روزهای که گریه می کردیم ! گاهی گریه می کنیم ؛ به یاد روزهایی که می خندیدیم …!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترک ما کردی برو باهرکه خواستی یار باش؛ این رفیقان نارفیقند گفتمت هوشیار باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ فکر نمیکردم به جرم عاشقی اینگونه مجازات شوم،ودیگر کسی بسراغم نخواهد آمد،قلبم شتابان میزند،شمارش معکوس برای انفجار در سینه ام،و من تنهایی خود را در آغوش میکشم. تنها ماندم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میبخشم کسانی راکه هرچه خواستندبامن،بادلم،بااحساسم کردندومرادردوردست های خودم تنهاگذاردندومن امروزبه پایان خودم نزدیکم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی... کسی نباشه بهت بگه: دوستت دارم... و بی تو نمیتونم... تنهایی یعنی...خودت با خودت عاشقی کنی!!! نه با هر کس و ناکسی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرده!تاريكه!ترسناكه!فقط سكوت! سخته...تنهايي!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه ميگي از ديدن ناراحتي من متنفري و متنفري از اينكه گريه كنم. پس موقع هاي كه منو ناراحت ميكردي، چشماتو بسته بودي؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم آنقدر کمیاب شوم تا شاید دلی برایم تنگ شود نمیدانستم فراموش میشوم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون لحظه كه گفتي : يكي بهتر از تورو پيدا كردم
ياد اون روزايي افتادم كه به 100 تا بهتر از تو گفتم من بهترينو دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي كه ازتازگي زخم دلم تازه تري،يعني ازقصه دلتنگي من باخبري،مثل مهتاب كه ازخاطرشب ميگذرد،هرشب آهسته ازآفاق دلم ميگذري.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتی اما من پنجره را تا قیامت باز میگذارم مگر یک روز از خم کوچه نمایان شوی وبرایم دستی تکان دهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلابت را بدون طعمه بینداز ، اینجا پر است از ماهیانی که از زندگی سیر شده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه از خونه زدی بیرون، و صد متر جلوتر یادت افتاد که تلفونتو جا گذاشتی و بر نگردی برش داری، یعنی‌ تنهایی‌ آقا، تنها..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهم همه بدانند این ادم ها که به خیال خود با من اند خود مفهوم تنهایی من هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو كه رفتي به جايت خجالت كشيدم از عشق و احساس پاكم كه بر باد رفت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه عاشقانه نوشت شريعتى:من تو را دوست دارم و تو ديگرى را و ديگرى ديگرى را ... و در اين ميان همه تنهاييم.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطرات خیلی عجیبند ؛ گاهی اوقات می خندیم ، به روزهای که گریه می کردیم ! گاهی گریه می کنیم ؛ به یاد روزهایی که می خندیدیم …!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترک ما کردی برو باهرکه خواستی یار باش؛ این رفیقان نارفیقند گفتمت هوشیار باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ فکر نمیکردم به جرم عاشقی اینگونه مجازات شوم،ودیگر کسی بسراغم نخواهد آمد،قلبم شتابان میزند،شمارش معکوس برای انفجار در سینه ام،و من تنهایی خود را در آغوش میکشم. تنها ماندم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میبخشم کسانی راکه هرچه خواستندبامن،بادلم،بااحساسم کردندومرادردوردست های خودم تنهاگذاردندومن امروزبه پایان خودم نزدیکم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی... کسی نباشه بهت بگه: دوستت دارم... و بی تو نمیتونم... تنهایی یعنی...خودت با خودت عاشقی کنی!!! نه با هر کس و ناکسی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرده!تاريكه!ترسناكه!فقط سكوت! سخته...تنهايي!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه ميگي از ديدن ناراحتي من متنفري و متنفري از اينكه گريه كنم. پس موقع هاي كه منو ناراحت ميكردي، چشماتو بسته بودي؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم آنقدر کمیاب شوم تا شاید دلی برایم تنگ شود نمیدانستم فراموش میشوم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون لحظه كه گفتي : يكي بهتر از تورو پيدا كردم
ياد اون روزايي افتادم كه به 100 تا بهتر از تو گفتم من بهترينو دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي كه ازتازگي زخم دلم تازه تري،يعني ازقصه دلتنگي من باخبري،مثل مهتاب كه ازخاطرشب ميگذرد،هرشب آهسته ازآفاق دلم ميگذري.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتی اما من پنجره را تا قیامت باز میگذارم مگر یک روز از خم کوچه نمایان شوی وبرایم دستی تکان دهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلابت را بدون طعمه بینداز ، اینجا پر است از ماهیانی که از زندگی سیر شده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه از خونه زدی بیرون، و صد متر جلوتر یادت افتاد که تلفونتو جا گذاشتی و بر نگردی برش داری، یعنی‌ تنهایی‌ آقا، تنها..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهم همه بدانند این ادم ها که به خیال خود با من اند خود مفهوم تنهایی من هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو كه رفتي به جايت خجالت كشيدم از عشق و احساس پاكم كه بر باد رفت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه عاشقانه نوشت شريعتى:من تو را دوست دارم و تو ديگرى را و ديگرى ديگرى را ... و در اين ميان همه تنهاييم.