بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانم را باز ميكنم و تو نيستي...
اين بيرحمانه ترين اتفاق هر روزم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفته ای ؟؟؟ بعضی ها بهش میگن قسمت اما من تازگیها بهش میگم به درک !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان من و تو فاصله هاست... گاه می اندیشم که آیا تو میتوانی به لبخندی این فاصله را برداری.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی ها مترسک را دوست ندارند چون پرنده ها را می ترسونه اما من دوسش دارم چون تنهایی را درک می کنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بس است میهمان داریم بیا و آبروداری کن نگذار بفهمند پشت این نقاب خندان خیس میشوی… با چشمانم هستم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش دستی فراسوی افق / گوش سنگین زمان را می کشید /هم زبانی میرسید از راه دور/طعم تنها بودن را می چشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی اگر هزار بار هم از اول تا آخر لیست شماره های موبایلت رو چک كني ، نتونی یک نفر رو پیدا کنی که باهاش درد و دل کنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهاي يعني اينقدر دلت بگيره كه بياي توي سايت و اس ام اس تنهايي مردم رو بخوني...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگـــــــر به کسی نمی گویم: دوســتت دارم... انگار دوستت دارم های من؛ خداحافظ شنیده می شود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‎(من) مهم نیست ...(تو) هم مهم نیستی... مهم (ما ) بود که از بین رفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين روزا عده اي يه جوري زيرآبي ميرن که دلت ميخواد بهشون بگي :من نگاه نميکنم بيا بالا يه نفسي بکش لااقل خفه نشي!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقدرتنهایم که نایاب ترین عنکبوت ها دراتاق من تارتنیده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه تنها ترکت می کنند وقت رفتن با تمام پررویی دستور هم میدهند : مواظب خودت باش ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جلوى بعضى خاطره هابايدنوشت آهسته بيادآوريد خطرريزش اشك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت:ضمایر را بگو گفتم:من من من من ... گفت :فقط من؟ گفتم:بقیه رفته اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این قدر تنهایم که وقتی می خوام با کسی درد دل کنم زبانم به حرکت نمی آید...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانم را باز ميكنم و تو نيستي...
اين بيرحمانه ترين اتفاق هر روزم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفته ای ؟؟؟ بعضی ها بهش میگن قسمت اما من تازگیها بهش میگم به درک !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان من و تو فاصله هاست... گاه می اندیشم که آیا تو میتوانی به لبخندی این فاصله را برداری.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی ها مترسک را دوست ندارند چون پرنده ها را می ترسونه اما من دوسش دارم چون تنهایی را درک می کنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بس است میهمان داریم بیا و آبروداری کن نگذار بفهمند پشت این نقاب خندان خیس میشوی… با چشمانم هستم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش دستی فراسوی افق / گوش سنگین زمان را می کشید /هم زبانی میرسید از راه دور/طعم تنها بودن را می چشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی اگر هزار بار هم از اول تا آخر لیست شماره های موبایلت رو چک كني ، نتونی یک نفر رو پیدا کنی که باهاش درد و دل کنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهاي يعني اينقدر دلت بگيره كه بياي توي سايت و اس ام اس تنهايي مردم رو بخوني...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگـــــــر به کسی نمی گویم: دوســتت دارم... انگار دوستت دارم های من؛ خداحافظ شنیده می شود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‎(من) مهم نیست ...(تو) هم مهم نیستی... مهم (ما ) بود که از بین رفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين روزا عده اي يه جوري زيرآبي ميرن که دلت ميخواد بهشون بگي :من نگاه نميکنم بيا بالا يه نفسي بکش لااقل خفه نشي!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقدرتنهایم که نایاب ترین عنکبوت ها دراتاق من تارتنیده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه تنها ترکت می کنند وقت رفتن با تمام پررویی دستور هم میدهند : مواظب خودت باش ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جلوى بعضى خاطره هابايدنوشت آهسته بيادآوريد خطرريزش اشك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت:ضمایر را بگو گفتم:من من من من ... گفت :فقط من؟ گفتم:بقیه رفته اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این قدر تنهایم که وقتی می خوام با کسی درد دل کنم زبانم به حرکت نمی آید...