بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نميبخشم كسي راك وسط خنده هايم بيادش ميفتم واشك چشمانم راسرازيرميكند؛؛خليل؛عزيزم؛عشقم بقران من ميخامت؛الان دوساله منت ميكشم؛چرابرنميگدي؛بخدابت نياز دارم؛توعژيزمني؛خدايا ا ا ا ا اخليل روميخا ا ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صميمي ترين دوستم خيلي از دستم دلخور شد.... آخه تو عروسيش شركت نكردم.... اشكال نداره.... خب منم دلخور شدم وقتي اون به عشقم بله گفت.... اين به اون در... اما اين دلخوري كجا اون دلخوري كجا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب... پاییز... نم نم بارون... آهنگ... ترس... گریه... هق هق... فکر... فکر... فکر... دلتنگشم... محتاجم به نگاهت... زندگی تکراری یه مرد..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان بره ای سرم را برید که عمری برای محافظت از او گرگ ها مرا دریدند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد سخته بفهمي بعد از يه مدت رابطه با عشقت فقط براش يه سرگرمي بودي و هرچي از عشق برات ميگفته دروغ بوده براي بازي دادن تو نه چيز ديگه خيــــــــــــــلي سخته خدايـــــــــــــا خودت كمكم كن ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن عــــاشقت هستـــم اینــــو نمیفهمــــــی... یـــــــه چیــــــزو میـــــــدونـــم کــــه ♥خیلــــــــی بــــــــی رحمــــــــــــی♥‌

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوس داشتن اتفاقی نیست قلبی میخواهد پاک وصاف و زلال .. که داشتنش نه اتفاق است و نه احتمال!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت ندارم درد دلم را به همه کس بگویم..! پس خاکش میکنم زیر چهره خندانم....! تا همه فکر کنن نه ژرژی دارم و نه قلبی....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــ سلامتـــی دختــــری کــ بــ عشقـــش گفتـــ: اگـــه بمونی میشـــی بــابــای پســـرم  اگـــه بـــری میشـــی اســــــــــــــم پســـرم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخت است،در این تنهایی... "آنلاین" بودنت را ببینم... منی که فقط با "پی ام" های تو ، روزم را شروع میکردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تو دست کشیدم ... و نمیدانستم دست کشیدن از تو ... دست کشیدن از زندگی است ... چقدر دیر فهمیدم تو همه ی سهم من از خدا بوده ای..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد خوبه داری گریه میکنی خدا بیاد اشکاتو پاک کنه بگه: آدما اذیتت میکنن بیا بریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید دروغ را راست پنداشت وگاهی راست را دروغ! بی فریب خوردن،زندگی سخت است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آن شب که میان اس ام اس هایمان خوابت برد ! سال ها می گذرد ... من هنوز منتظرم که از خواب بیدار شوی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توبغلش خواستم خودمو لوس کنم،خودموزدم ب خواب،! اماشنیدم زیرلب کفت:کاش بجای تو عشقم بغلم بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل قشنگتونو هیچ وقت اسیر گریه نکنین بزارید گریه سهم اونایی بشه که باعث دلتنگیتون شدند اونایی که عشق رو به پول فروختند....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نميبخشم كسي راك وسط خنده هايم بيادش ميفتم واشك چشمانم راسرازيرميكند؛؛خليل؛عزيزم؛عشقم بقران من ميخامت؛الان دوساله منت ميكشم؛چرابرنميگدي؛بخدابت نياز دارم؛توعژيزمني؛خدايا ا ا ا ا اخليل روميخا ا ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صميمي ترين دوستم خيلي از دستم دلخور شد.... آخه تو عروسيش شركت نكردم.... اشكال نداره.... خب منم دلخور شدم وقتي اون به عشقم بله گفت.... اين به اون در... اما اين دلخوري كجا اون دلخوري كجا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب... پاییز... نم نم بارون... آهنگ... ترس... گریه... هق هق... فکر... فکر... فکر... دلتنگشم... محتاجم به نگاهت... زندگی تکراری یه مرد..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان بره ای سرم را برید که عمری برای محافظت از او گرگ ها مرا دریدند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد سخته بفهمي بعد از يه مدت رابطه با عشقت فقط براش يه سرگرمي بودي و هرچي از عشق برات ميگفته دروغ بوده براي بازي دادن تو نه چيز ديگه خيــــــــــــــلي سخته خدايـــــــــــــا خودت كمكم كن ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن عــــاشقت هستـــم اینــــو نمیفهمــــــی... یـــــــه چیــــــزو میـــــــدونـــم کــــه ♥خیلــــــــی بــــــــی رحمــــــــــــی♥‌

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوس داشتن اتفاقی نیست قلبی میخواهد پاک وصاف و زلال .. که داشتنش نه اتفاق است و نه احتمال!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت ندارم درد دلم را به همه کس بگویم..! پس خاکش میکنم زیر چهره خندانم....! تا همه فکر کنن نه ژرژی دارم و نه قلبی....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــ سلامتـــی دختــــری کــ بــ عشقـــش گفتـــ: اگـــه بمونی میشـــی بــابــای پســـرم  اگـــه بـــری میشـــی اســــــــــــــم پســـرم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخت است،در این تنهایی... "آنلاین" بودنت را ببینم... منی که فقط با "پی ام" های تو ، روزم را شروع میکردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تو دست کشیدم ... و نمیدانستم دست کشیدن از تو ... دست کشیدن از زندگی است ... چقدر دیر فهمیدم تو همه ی سهم من از خدا بوده ای..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد خوبه داری گریه میکنی خدا بیاد اشکاتو پاک کنه بگه: آدما اذیتت میکنن بیا بریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید دروغ را راست پنداشت وگاهی راست را دروغ! بی فریب خوردن،زندگی سخت است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آن شب که میان اس ام اس هایمان خوابت برد ! سال ها می گذرد ... من هنوز منتظرم که از خواب بیدار شوی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توبغلش خواستم خودمو لوس کنم،خودموزدم ب خواب،! اماشنیدم زیرلب کفت:کاش بجای تو عشقم بغلم بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل قشنگتونو هیچ وقت اسیر گریه نکنین بزارید گریه سهم اونایی بشه که باعث دلتنگیتون شدند اونایی که عشق رو به پول فروختند....