بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد گرفتم….دستانم این بار که یخ کرد….دیگر دستانت را نگیرم…چرا که آستین هایم از تو با ارزشتر و ماندنى ترند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا شد آشنا جانم با نوای تنهایی / عالمی دگر دارم در هوای تنهایی بیگانه به لبخندم دل به کس نمی بندم / اشک دیده ای دارم آشنای تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون نهالی سست میلرزد / روحم از سرمای تنهایی میخزد در ظلمت قلبم / وحشت دنیای تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غروب غمهایت را به هر قیمتی خریدارم / اگر همدم شبهای تنهایی من باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی سخت ترین کار دنیا چیه؟ غریبه فرض کردن یه اشنا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتي خداحافظ... گفتم نميخواهي مرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟باشد ولي كاش ميگفتي چه چيزش ازمن سرتر بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سپیدی موهایم را سرسری نگیر.اینجا سالهاست که برفی نباریده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ته فنجان قهوه ام کفشهای تو پیداست..... نمیدانم.... میروی یا می آیی؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــنـارم گـذاشتی کـه تـلـــخـم کـنی ... شــرابــــی شـــدم نـاب...حـــالا خمـــــاری ام را بــکــــش لعنتــــــی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشم که امروز غم هایم به پایان میرسد... راستی،گفتی فردا می آیی .. ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی بی وفا شانه هاین مثل بالش مسافر خانه ای است که سر های زیادی را تکیه گاه بوده است . . ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی تنها بودن بهای ادم ماندن است... اما دگر تنها ماندن بس است و من ادم شدم.. کنون در خلوت تنهایی ام برای نبودنت میگریم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شده ام معادله چندمجهولي
اين روزها،هيچ كس
ازهيچ راهي..
مرا نمي فهمد..!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلك در دفترعشقم قلم زد ،چه اوقات خوشي داشتم به هم زد،الهي اي فلك چرخت نگردد،كه چرخت آرزوهايم به هم زد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت این قبیله این است، دور آتشی که میسوزی، می رقصند... دستت را بده تا از آتش بگذریم آنها که سوختند همه تنها بودند....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگاریست که عادت شده ایم از سر تکرار ،محبت شده ایم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد گرفتم….دستانم این بار که یخ کرد….دیگر دستانت را نگیرم…چرا که آستین هایم از تو با ارزشتر و ماندنى ترند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا شد آشنا جانم با نوای تنهایی / عالمی دگر دارم در هوای تنهایی بیگانه به لبخندم دل به کس نمی بندم / اشک دیده ای دارم آشنای تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون نهالی سست میلرزد / روحم از سرمای تنهایی میخزد در ظلمت قلبم / وحشت دنیای تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غروب غمهایت را به هر قیمتی خریدارم / اگر همدم شبهای تنهایی من باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی سخت ترین کار دنیا چیه؟ غریبه فرض کردن یه اشنا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتي خداحافظ... گفتم نميخواهي مرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟باشد ولي كاش ميگفتي چه چيزش ازمن سرتر بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سپیدی موهایم را سرسری نگیر.اینجا سالهاست که برفی نباریده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ته فنجان قهوه ام کفشهای تو پیداست..... نمیدانم.... میروی یا می آیی؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــنـارم گـذاشتی کـه تـلـــخـم کـنی ... شــرابــــی شـــدم نـاب...حـــالا خمـــــاری ام را بــکــــش لعنتــــــی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشم که امروز غم هایم به پایان میرسد... راستی،گفتی فردا می آیی .. ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی بی وفا شانه هاین مثل بالش مسافر خانه ای است که سر های زیادی را تکیه گاه بوده است . . ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی تنها بودن بهای ادم ماندن است... اما دگر تنها ماندن بس است و من ادم شدم.. کنون در خلوت تنهایی ام برای نبودنت میگریم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شده ام معادله چندمجهولي
اين روزها،هيچ كس
ازهيچ راهي..
مرا نمي فهمد..!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلك در دفترعشقم قلم زد ،چه اوقات خوشي داشتم به هم زد،الهي اي فلك چرخت نگردد،كه چرخت آرزوهايم به هم زد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت این قبیله این است، دور آتشی که میسوزی، می رقصند... دستت را بده تا از آتش بگذریم آنها که سوختند همه تنها بودند....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگاریست که عادت شده ایم از سر تکرار ،محبت شده ایم