بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه های ناب کودکیم درپیچ وتاب زمان گم شد ،دوستانم راروزگار گرفت،عشقم را عاشق دیگر ربود وخدایم راخداکشت.ما ماندیم و قلیانی کنج لب وتلخی چای بی قند و شبهای تاریک سرد وخش خش برگهای زرد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی ها بیرنگ .....بی کسی ها پیداست .....راست میگفت سهراب .....آدم اینجا تنهاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كلافه ام........مثل زماني كه مادرم نميتواند سوزن نخ كند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی من از اونجایی شروع شد که ، میان این همه " بود " منتظر یکی بودم که "نبود "....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز بزرگتر میشویم و دنیا کوچکتر و تاریخ همیشه پنج نقطه دارد و پنج انگشت و چقد کوچک است این دنیا جایی ک حتی برای من و تو ندارد تا با هم زیر یک سقف نان و عشق بخوریم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز آسمان ابریست چشمانم گریه میخواهد دلم با نم نم باران میگرید و میگرید نگاهم ب پرندگان کوچ رو خیره میماند اکنون در پی دیدار=تو= تنهاترینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون که از < من > رستم و با < ما > شدم / ای عجب تنها تر از تنها شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيلي سخته اون كسي كه دوست داري بعد چند سال بهت بگه مچكرم داداش!؟ يعني مثل داداشم هستي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوســــــت دارم با يكـــي بشـــينم صحــــــبت كـــنم بـــعـــدش نـــگـــم : كـــاش بـــهـــش نمـــيگفتـــم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها دلم میخواهد خــرمـایـی بخورم و فـاتـحه ایـی بخوانم برای روحـــــم.. شادیـش ارزانــی آنهایی که رفـــــــــــــــتـنـش را لحظه شـمـاری میکردند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با كسي كه دوستش داريد: آهنگ گوش ندهيد نخوابيد فيلم نبينيد كلا خاطره نسازيد در نبودنش مي فهميد چه مي گويم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او به تو سیلی زد من نگران تو شدم تو عاشق او شدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه احساس تنهایی کردی از من سراغی نگیر،چون خودم به اندازه کافی تنهایی دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جانمازم شاهدى بر دل شکستن هاى اوست ،بغض هایم ادعایم راگواهى میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر تمام قبرهاى این شهر،بوسه بزن شاید به یاد بیاورى کجا مرا جا گذاشتى….من در تنها ترین قبر این شهر خفته ام ،صداى کلاغها را نمى شنوى؟دارند برایم فاتحه مى خوانند…!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید دور خود یک دیوار تنهایی کشید... نه برای اینکه دیگران را از خودت دور کنی...نه... بلکه برای اینکه ببینی برای چه کسانی اهمیت داری که این دیوار را بشکند...!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه های ناب کودکیم درپیچ وتاب زمان گم شد ،دوستانم راروزگار گرفت،عشقم را عاشق دیگر ربود وخدایم راخداکشت.ما ماندیم و قلیانی کنج لب وتلخی چای بی قند و شبهای تاریک سرد وخش خش برگهای زرد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی ها بیرنگ .....بی کسی ها پیداست .....راست میگفت سهراب .....آدم اینجا تنهاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كلافه ام........مثل زماني كه مادرم نميتواند سوزن نخ كند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی من از اونجایی شروع شد که ، میان این همه " بود " منتظر یکی بودم که "نبود "....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز بزرگتر میشویم و دنیا کوچکتر و تاریخ همیشه پنج نقطه دارد و پنج انگشت و چقد کوچک است این دنیا جایی ک حتی برای من و تو ندارد تا با هم زیر یک سقف نان و عشق بخوریم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز آسمان ابریست چشمانم گریه میخواهد دلم با نم نم باران میگرید و میگرید نگاهم ب پرندگان کوچ رو خیره میماند اکنون در پی دیدار=تو= تنهاترینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون که از < من > رستم و با < ما > شدم / ای عجب تنها تر از تنها شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيلي سخته اون كسي كه دوست داري بعد چند سال بهت بگه مچكرم داداش!؟ يعني مثل داداشم هستي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوســــــت دارم با يكـــي بشـــينم صحــــــبت كـــنم بـــعـــدش نـــگـــم : كـــاش بـــهـــش نمـــيگفتـــم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها دلم میخواهد خــرمـایـی بخورم و فـاتـحه ایـی بخوانم برای روحـــــم.. شادیـش ارزانــی آنهایی که رفـــــــــــــــتـنـش را لحظه شـمـاری میکردند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با كسي كه دوستش داريد: آهنگ گوش ندهيد نخوابيد فيلم نبينيد كلا خاطره نسازيد در نبودنش مي فهميد چه مي گويم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او به تو سیلی زد من نگران تو شدم تو عاشق او شدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه احساس تنهایی کردی از من سراغی نگیر،چون خودم به اندازه کافی تنهایی دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جانمازم شاهدى بر دل شکستن هاى اوست ،بغض هایم ادعایم راگواهى میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر تمام قبرهاى این شهر،بوسه بزن شاید به یاد بیاورى کجا مرا جا گذاشتى….من در تنها ترین قبر این شهر خفته ام ،صداى کلاغها را نمى شنوى؟دارند برایم فاتحه مى خوانند…!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید دور خود یک دیوار تنهایی کشید... نه برای اینکه دیگران را از خودت دور کنی...نه... بلکه برای اینکه ببینی برای چه کسانی اهمیت داری که این دیوار را بشکند...!!!