بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیگار از آخرین پک...سرباز از آخرین تیر...من از آخرین نگاه...همه از تمام شدن میترسیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودش اول نگاهم کرد خدایا / به صد خواهش صدایم کرد خدایا گناه این جدایی گردن اوست / که او آخر رهایم کرد خدایا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک دو سه را شمردم تک تک / آهسته به دنبال تو رفتم با شک وقتی بزرگ شدم فهمیدم / تمرین جداییست قایم باشک !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن برای عاشق جهنمم بهشته / براش فقط جدایی تقدیر و سرنوشته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسرت چیزی نیست که من بخورم حسرت اون چیزیه که به دلت میذارم … !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من Remove شدم از زندگى کسى که ....... براى داشتنش و براى بودنش خیلىها را از زندگیم Block کردم ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها می گذرند، ولی من از این روزها نمی گذرم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به تنگ آمده‌ام از همه چیز.... خسته ام ... بگذارید هواری بزنم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي دانم روزي با تن خسته و خيس ، سوار بر قطرات درشت باران بر ناوادنهاي چشمم فرود مي آيي در ميان انبوه مژگانم ميزبان خواهم بود و در آن لحظه چشمانم را براي هميشه مي بندم تا ديگر دوريت را حس نکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی هرگز نمی داند چه سازی میزند دنیا/چه میدانی تو از امروز...چه میدانم من از فردا../همین یک لحظه را دریاب که فردا میشویم تنهاتر از تنها.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روز ها احساس بچه ای رو دارم که رفت تو کوچه تا بازی کنه اما کسی بازیش نمی ده..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمریست خودم را به خریت زده ام دلم برای اون روی سگم تنگ شده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قطار میرود تو میروی تمام ایستگاه میرود ومن چقدر ساده ام که سال های سال در انتظار تو کنار این قطار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواستم بدونم واقعا جمعیت دنیا۷ میلیارد؟ پس چرااینهمه دل تنها داریم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديگر نه از حادثه خبري است و نه از اعجاز چشم هاي آشنا ؛ از دلتنگي هايم كه بگذريم "تنهايي" تنها اتفاق اين روزهاي من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي که تـنـهـام بـالـاتـر و بـهـتـر ميتونم پـرواز کنم چون نه نگران جـا مـونـدنـم و نه نگران جا گـذاشـتـن...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیگار از آخرین پک...سرباز از آخرین تیر...من از آخرین نگاه...همه از تمام شدن میترسیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودش اول نگاهم کرد خدایا / به صد خواهش صدایم کرد خدایا گناه این جدایی گردن اوست / که او آخر رهایم کرد خدایا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک دو سه را شمردم تک تک / آهسته به دنبال تو رفتم با شک وقتی بزرگ شدم فهمیدم / تمرین جداییست قایم باشک !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن برای عاشق جهنمم بهشته / براش فقط جدایی تقدیر و سرنوشته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسرت چیزی نیست که من بخورم حسرت اون چیزیه که به دلت میذارم … !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من Remove شدم از زندگى کسى که ....... براى داشتنش و براى بودنش خیلىها را از زندگیم Block کردم ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها می گذرند، ولی من از این روزها نمی گذرم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به تنگ آمده‌ام از همه چیز.... خسته ام ... بگذارید هواری بزنم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي دانم روزي با تن خسته و خيس ، سوار بر قطرات درشت باران بر ناوادنهاي چشمم فرود مي آيي در ميان انبوه مژگانم ميزبان خواهم بود و در آن لحظه چشمانم را براي هميشه مي بندم تا ديگر دوريت را حس نکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی هرگز نمی داند چه سازی میزند دنیا/چه میدانی تو از امروز...چه میدانم من از فردا../همین یک لحظه را دریاب که فردا میشویم تنهاتر از تنها.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روز ها احساس بچه ای رو دارم که رفت تو کوچه تا بازی کنه اما کسی بازیش نمی ده..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمریست خودم را به خریت زده ام دلم برای اون روی سگم تنگ شده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قطار میرود تو میروی تمام ایستگاه میرود ومن چقدر ساده ام که سال های سال در انتظار تو کنار این قطار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواستم بدونم واقعا جمعیت دنیا۷ میلیارد؟ پس چرااینهمه دل تنها داریم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديگر نه از حادثه خبري است و نه از اعجاز چشم هاي آشنا ؛ از دلتنگي هايم كه بگذريم "تنهايي" تنها اتفاق اين روزهاي من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي که تـنـهـام بـالـاتـر و بـهـتـر ميتونم پـرواز کنم چون نه نگران جـا مـونـدنـم و نه نگران جا گـذاشـتـن...