بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من که رسیدی سرت شلوغ شد ممیدونسم پا قدمم خوبه اما نه دیگه انقد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردگان را هفته ای یکبار یادی می کنند،ما ز خاطر رفتگان از مردگان هم کمتریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمیق ترین درد زندگی دل بستن به کسی است که هرگز به او نمی رسی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا غروب........سنگ تمام میگذارد برای دلتنگی هایم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دلم خسته می‌شود، برایش از فردایی روشن می‌خوانم به‌یادش می‌آورم که چه دل‌هایی را از خستگی به درآورده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه‎ مي‎ گفت‎ خيالت‎ تخت‎ من‎ وفادارم‎،و‎ من‎ چه‎ ساده‎ لوحانه‎ خيالم‎ را‎ تختي‎ كردم‎ براي‎ عشق‎ بازيه‎ او‎ با‎ ديگري‎!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عبور میکنم ؛ هر روز ؛ از نیمکت های خالی پارک؛ طوری که انگار کسی؛ در نیمکت های آخر؛ انتظارم را می کشد؛ به آن جا میرسم؛ باید وانمود کنم که ؛ باز هم دیر رسیده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق تو چون برگی در دست طوفان بود دل کندن و رفتن پیش تو آسان بود روزی به من گفتی دیگر نمی مانم گفتم که می میرم گفتی که میدانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا کى دل من چشم به در داشته باشد؟ اى کاش کسى از تو خبر داشته باشد آن باد که آغشته به بوى نفس توست از کوچه ى ما کاش گذر داشته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلگیـر نـبـاش دلت کـــه گــیــر بـاشــــــد رهــا نـمـی شــــوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خب غــــــم هم آدمست دیگر حق دارد.. مثل خیلی ها سرش را پایین بی اندازد و یکراست یاید بنشیند کنج دل ما.. در زندگی من روزهایی هستند که نیستند. وروزهایی نیستند که هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای سهراب!قایق دیگر جوابگو نیست کشتی باید ساخت.اینجا مثل من تنها زیاد است...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها كسي كه خوب مرا درك ميكند يك روز زادگاه مرا ترك ميكند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شال و كلاه ميبافم با خيالت...تا در سرماي نبودنت يخ نبندم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حافظا ديدي كه كنعان دلم بي ماه شد؟ عاقبت با اشك غم كوه اميدم كاه شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نفهمیدم فراموش کردن درد داشت یا فراموش شدن...به هر حال...فراموش میکنم،فراموش شدنم را....!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من که رسیدی سرت شلوغ شد ممیدونسم پا قدمم خوبه اما نه دیگه انقد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردگان را هفته ای یکبار یادی می کنند،ما ز خاطر رفتگان از مردگان هم کمتریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمیق ترین درد زندگی دل بستن به کسی است که هرگز به او نمی رسی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا غروب........سنگ تمام میگذارد برای دلتنگی هایم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دلم خسته می‌شود، برایش از فردایی روشن می‌خوانم به‌یادش می‌آورم که چه دل‌هایی را از خستگی به درآورده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه‎ مي‎ گفت‎ خيالت‎ تخت‎ من‎ وفادارم‎،و‎ من‎ چه‎ ساده‎ لوحانه‎ خيالم‎ را‎ تختي‎ كردم‎ براي‎ عشق‎ بازيه‎ او‎ با‎ ديگري‎!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عبور میکنم ؛ هر روز ؛ از نیمکت های خالی پارک؛ طوری که انگار کسی؛ در نیمکت های آخر؛ انتظارم را می کشد؛ به آن جا میرسم؛ باید وانمود کنم که ؛ باز هم دیر رسیده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق تو چون برگی در دست طوفان بود دل کندن و رفتن پیش تو آسان بود روزی به من گفتی دیگر نمی مانم گفتم که می میرم گفتی که میدانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا کى دل من چشم به در داشته باشد؟ اى کاش کسى از تو خبر داشته باشد آن باد که آغشته به بوى نفس توست از کوچه ى ما کاش گذر داشته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلگیـر نـبـاش دلت کـــه گــیــر بـاشــــــد رهــا نـمـی شــــوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خب غــــــم هم آدمست دیگر حق دارد.. مثل خیلی ها سرش را پایین بی اندازد و یکراست یاید بنشیند کنج دل ما.. در زندگی من روزهایی هستند که نیستند. وروزهایی نیستند که هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای سهراب!قایق دیگر جوابگو نیست کشتی باید ساخت.اینجا مثل من تنها زیاد است...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها كسي كه خوب مرا درك ميكند يك روز زادگاه مرا ترك ميكند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شال و كلاه ميبافم با خيالت...تا در سرماي نبودنت يخ نبندم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حافظا ديدي كه كنعان دلم بي ماه شد؟ عاقبت با اشك غم كوه اميدم كاه شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نفهمیدم فراموش کردن درد داشت یا فراموش شدن...به هر حال...فراموش میکنم،فراموش شدنم را....!