بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا،تنهایی های زیادی داره،اما...تنهایی من دنیایی داره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دلم گرفته از آدمایی که میگن دوست دارم اما معنیشو نمیدونن از ادمایی که میخوان مال اونا باشی ولی خودشون مال تو نیستن از آدمایی که زیر بارون برات میمیرن ولی وقتی افتاب شد همه چیز یادشون میره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی که دلتنگ میشوم به آسمان نگاه میکنم و دلم قرص میشود که تو هم زیر این سقفی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میبینی خدایا داشتیم قایم باشک بازی میکردیم اون چشم گذاشت من قایم شدم اون یکی دیگه رو پیدا کرد و من تنها شدم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی با تمام وجود بهشش بگی دوست دارم و اون بیخیال بگه اشنایی منو تو اشتباه بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان حرفیست, زده میشود.. خوانده میشود, ترانه میشود..به یاد میماند... گاهی; ناله ایست تنها خاک خوب میفهمدش..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد زندانی میخندید!! شاید به زندانی بودن خویش و شاید به آزادی من.. راستی,زندان کدام سوی میله هاست..؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو همیشه میگفتی:من یه تار موی تورا به هیچکس نمیدهم.. اینقدر تارهای موی مرا به این و آن دادی,تا کچل شدم! حالا برو,دست از سر کچلم بردار!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بس کن ساعت ، دیگر خسته شده ام … آره من کم آورده ام …خودم میدانم که نیست … اینقدر با صدایت ، نبودنش را به رخم نکش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردهایم در آغوشی مداوا شد که ندانستم وقتی ندارمش بزرگترین دردم میشود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن روزها : تو و بوسه های داغ … این روزها : مـن و داغ بوسـه ها …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد را با چه اندازه می گیرند ؟ درد دارم ؛ از اینــجا تا تـــــو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر بده که تو میتونی خودتو خر کنی … داغون کنی … بدبخت کنی … اما نمیتونی خودتو بغل کنی ، آروم کنی ، از تنـهـایـی دربیاری …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف... من به جای خالی اش بیشتر از خودش عادت کرده ام اعتراف تلخیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسرت یعنی :رو به رویم نشسته ای و باز خیسی چشمانم را آن دستمال خشک بی احساس پاک میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میبینی هنوزتنهام.بخاطر عشق تونیست... من فقط میترسم. میترسم همه مثل توباشند...!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا،تنهایی های زیادی داره،اما...تنهایی من دنیایی داره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دلم گرفته از آدمایی که میگن دوست دارم اما معنیشو نمیدونن از ادمایی که میخوان مال اونا باشی ولی خودشون مال تو نیستن از آدمایی که زیر بارون برات میمیرن ولی وقتی افتاب شد همه چیز یادشون میره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی که دلتنگ میشوم به آسمان نگاه میکنم و دلم قرص میشود که تو هم زیر این سقفی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میبینی خدایا داشتیم قایم باشک بازی میکردیم اون چشم گذاشت من قایم شدم اون یکی دیگه رو پیدا کرد و من تنها شدم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی با تمام وجود بهشش بگی دوست دارم و اون بیخیال بگه اشنایی منو تو اشتباه بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان حرفیست, زده میشود.. خوانده میشود, ترانه میشود..به یاد میماند... گاهی; ناله ایست تنها خاک خوب میفهمدش..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد زندانی میخندید!! شاید به زندانی بودن خویش و شاید به آزادی من.. راستی,زندان کدام سوی میله هاست..؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو همیشه میگفتی:من یه تار موی تورا به هیچکس نمیدهم.. اینقدر تارهای موی مرا به این و آن دادی,تا کچل شدم! حالا برو,دست از سر کچلم بردار!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بس کن ساعت ، دیگر خسته شده ام … آره من کم آورده ام …خودم میدانم که نیست … اینقدر با صدایت ، نبودنش را به رخم نکش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردهایم در آغوشی مداوا شد که ندانستم وقتی ندارمش بزرگترین دردم میشود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن روزها : تو و بوسه های داغ … این روزها : مـن و داغ بوسـه ها …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد را با چه اندازه می گیرند ؟ درد دارم ؛ از اینــجا تا تـــــو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر بده که تو میتونی خودتو خر کنی … داغون کنی … بدبخت کنی … اما نمیتونی خودتو بغل کنی ، آروم کنی ، از تنـهـایـی دربیاری …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف... من به جای خالی اش بیشتر از خودش عادت کرده ام اعتراف تلخیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسرت یعنی :رو به رویم نشسته ای و باز خیسی چشمانم را آن دستمال خشک بی احساس پاک میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میبینی هنوزتنهام.بخاطر عشق تونیست... من فقط میترسم. میترسم همه مثل توباشند...!