بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد تو باورم میشه عاشقیا دروغیه ... هر کی میگه عاشقتم یه روز میره با بقیه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشکی که بی دلیل بیاید اشک دلتنگی نیست... اشک بی کسیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق هایت را مثل کانال تلویزیون عوض می کنی و افتخار می کنی، که عشق برایت این چنین است ! و من می خندم … به برنامه هایی که هیچکدام ، ارزش دیدن ندارند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا ! نخواستیم یار بی وفا ، تنهایی بهتر درد تنهایی نخواستیم شفا ، تنهایی بهتر یک عمر در پی یار باوفا ، با وفا بودیم اما ندیدیم به غیر از جفا ، تنهایی بهتر . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگار اين روزگار چشم ندارد من و تو را يك روز....خوشحال و بي‌ملال ببيند زيرا هرچيز و هركسي را....دوست تر بداري حتي اگر يك نخ سيگار...يا زهر مار باشد از تو دريغ مي‌كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"نفهمی" درديست... فرد را نمی کشد اما اطرافیان را دق مرگ می کند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی ؛ نه همجنس ات ؛ میل سخن گفتن با تو را داشته باشد ، نه جنس مخالف ، آنگاه می شوی ؛ محض !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد وقتــــی نبـــودنتـــــ می آیـــــد می نشینـــــد روی ایـــن شانـــه هـــا ... سنگيــــن استـــــ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه از من تــــــــآ تو گستـــرده شـــــده.. فــــــــاصله نیستـــــــــــــــ... دنیایی ستـــــــــــ پر از دلتنگــــــــــــــــی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــن مــی روم ! تـــو مـــــی مــــانــی بــا دنـیــایـــی از خــــاطـــــرات . . . راســتـــی آن روز کـــــه دلـــــداده تــو شــــدم یــادت هست ؟ از آن جــا بـــه بـــعــدش را پـــاک کــــن . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخـــاطب شعر های من معشــوقی است که هنوز به دنیــــا نیامده نه تویـــــی که مدتهاست از دنیای من رفتـــــه ای ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آه.....این روزها عشق آنچنان خنده دار شده است که جملات عاشقانه را باید در 4جوک خواند............ .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق کاش از پشت خنجر میزدی ، حداقل نمیدیدم که تو خنجر زده ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر تنهایم که کسی نیست تا صندلی را از زیر چوبه ی دارم بکشد. . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخت است . . . . . که لبریز باشی از گفتن ولی در هیچ سویت محرمی نباشد. . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين روزها توی خودم به دنبال يك كليك راست ميگردم تا از خودم يك copy بگيرمو کنار خودم paste کنم ... شايد از اين تنهايي خلاص شدم ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد تو باورم میشه عاشقیا دروغیه ... هر کی میگه عاشقتم یه روز میره با بقیه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشکی که بی دلیل بیاید اشک دلتنگی نیست... اشک بی کسیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق هایت را مثل کانال تلویزیون عوض می کنی و افتخار می کنی، که عشق برایت این چنین است ! و من می خندم … به برنامه هایی که هیچکدام ، ارزش دیدن ندارند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا ! نخواستیم یار بی وفا ، تنهایی بهتر درد تنهایی نخواستیم شفا ، تنهایی بهتر یک عمر در پی یار باوفا ، با وفا بودیم اما ندیدیم به غیر از جفا ، تنهایی بهتر . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگار اين روزگار چشم ندارد من و تو را يك روز....خوشحال و بي‌ملال ببيند زيرا هرچيز و هركسي را....دوست تر بداري حتي اگر يك نخ سيگار...يا زهر مار باشد از تو دريغ مي‌كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"نفهمی" درديست... فرد را نمی کشد اما اطرافیان را دق مرگ می کند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی ؛ نه همجنس ات ؛ میل سخن گفتن با تو را داشته باشد ، نه جنس مخالف ، آنگاه می شوی ؛ محض !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد وقتــــی نبـــودنتـــــ می آیـــــد می نشینـــــد روی ایـــن شانـــه هـــا ... سنگيــــن استـــــ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه از من تــــــــآ تو گستـــرده شـــــده.. فــــــــاصله نیستـــــــــــــــ... دنیایی ستـــــــــــ پر از دلتنگــــــــــــــــی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــن مــی روم ! تـــو مـــــی مــــانــی بــا دنـیــایـــی از خــــاطـــــرات . . . راســتـــی آن روز کـــــه دلـــــداده تــو شــــدم یــادت هست ؟ از آن جــا بـــه بـــعــدش را پـــاک کــــن . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخـــاطب شعر های من معشــوقی است که هنوز به دنیــــا نیامده نه تویـــــی که مدتهاست از دنیای من رفتـــــه ای ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آه.....این روزها عشق آنچنان خنده دار شده است که جملات عاشقانه را باید در 4جوک خواند............ .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق کاش از پشت خنجر میزدی ، حداقل نمیدیدم که تو خنجر زده ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر تنهایم که کسی نیست تا صندلی را از زیر چوبه ی دارم بکشد. . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخت است . . . . . که لبریز باشی از گفتن ولی در هیچ سویت محرمی نباشد. . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين روزها توی خودم به دنبال يك كليك راست ميگردم تا از خودم يك copy بگيرمو کنار خودم paste کنم ... شايد از اين تنهايي خلاص شدم ...