بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهى بدانى چه مى کشم ؟ فقط یکبار سیگار را از آن طرف که مى سوزد بکش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتهاست نه به آمدن کسی دلخوشم نه از رفتن کسی دلگیر ، بی کسی هم عالمی دارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم می خواست زمان را به عقب باز می گرداندم نه برای اینکه آنهایی که رفتند را باز گردانم برای اینکه نگذارم بیایند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد بیخیالی را تنها طی کرد چه کنم که در بیخیالی هایم همیشه با مَنی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستش را بخواهی : فاجعه ی رفتن “او” ؛ چیزی را تکان نداد ! من هنوز هم چای میخورم ، قدم میزنم …. هستم ! اما …. تلخ تر ؛ تنهاتر ، بی اعتمادتر … !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر از گاهی واسه آروم شدن باید بغض کرد ، یه گوشه نشست و بلند بلند سیگار کشید !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باشی یا نباشی زندگی میگذرد ! اگر باشی با تو اگر نباشی با سیگار …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها درد می کشند بعضی ها سیگار من سیگار را با درد می کشم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دو نخِ آخر سیگارت رو پشت به پشت بکش تا سیگارِ آخر زیاد تنهایی نکشه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیگاری که از اول بد میسوزه تا آخرش طعم بدی میده ، از کشیدنش زجر میکشی ولی دلت نمیاد خاموشش کنی … این قضیه عجیب منو یاد زندگی میندازه ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای روزها برای تنها شدن کافیست صادق باشی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثـل ِ اين صدا خفـــه کن ها ميمونه که ميـذارن سر هفت تيـــــــــر ! خيانت رو ميگم ... بي صــــدا مي کشتت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اجبار عجیبی ست ، خوابت بیاید ؛ یک دنیا اما ؛ از درد تنهایی بیدار باشی ! از سکوت نافرجام ! شاید از حبس نفس !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظر هیچ دستی در هیچ جای این دنیا نیستم... اشکهایم را با دست های خودم پاک میکنم... اینجا همه رهگذرند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امان از این بوی پاییز و آسمان ابری ، که آدم نه خودش میداند دردش چیست و نه هیچ‌کس دیگری ............... فقط میدانی که هر چه هوا سردتر میشود , دلت آغوش ِگرمتری می خواهد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلی که از بی کسی غمگین است ، هر کسی را می تواند تحمل کند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهى بدانى چه مى کشم ؟ فقط یکبار سیگار را از آن طرف که مى سوزد بکش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتهاست نه به آمدن کسی دلخوشم نه از رفتن کسی دلگیر ، بی کسی هم عالمی دارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم می خواست زمان را به عقب باز می گرداندم نه برای اینکه آنهایی که رفتند را باز گردانم برای اینکه نگذارم بیایند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد بیخیالی را تنها طی کرد چه کنم که در بیخیالی هایم همیشه با مَنی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستش را بخواهی : فاجعه ی رفتن “او” ؛ چیزی را تکان نداد ! من هنوز هم چای میخورم ، قدم میزنم …. هستم ! اما …. تلخ تر ؛ تنهاتر ، بی اعتمادتر … !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر از گاهی واسه آروم شدن باید بغض کرد ، یه گوشه نشست و بلند بلند سیگار کشید !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باشی یا نباشی زندگی میگذرد ! اگر باشی با تو اگر نباشی با سیگار …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها درد می کشند بعضی ها سیگار من سیگار را با درد می کشم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دو نخِ آخر سیگارت رو پشت به پشت بکش تا سیگارِ آخر زیاد تنهایی نکشه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیگاری که از اول بد میسوزه تا آخرش طعم بدی میده ، از کشیدنش زجر میکشی ولی دلت نمیاد خاموشش کنی … این قضیه عجیب منو یاد زندگی میندازه ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای روزها برای تنها شدن کافیست صادق باشی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثـل ِ اين صدا خفـــه کن ها ميمونه که ميـذارن سر هفت تيـــــــــر ! خيانت رو ميگم ... بي صــــدا مي کشتت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اجبار عجیبی ست ، خوابت بیاید ؛ یک دنیا اما ؛ از درد تنهایی بیدار باشی ! از سکوت نافرجام ! شاید از حبس نفس !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظر هیچ دستی در هیچ جای این دنیا نیستم... اشکهایم را با دست های خودم پاک میکنم... اینجا همه رهگذرند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امان از این بوی پاییز و آسمان ابری ، که آدم نه خودش میداند دردش چیست و نه هیچ‌کس دیگری ............... فقط میدانی که هر چه هوا سردتر میشود , دلت آغوش ِگرمتری می خواهد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلی که از بی کسی غمگین است ، هر کسی را می تواند تحمل کند