بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتي... رفتنت خنده را از من گرفت. و غرورم گريه را... من ماندم و پاييز و سيگار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کبریت نیازی نیست سیگار را بر لبم می گذارم و به دردهایم فکر میکنم ، خودش آتش می گیرد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسید : چرا اینقدر سیگار ؟ گفتم : اولین بار توی مه دیده بودمش !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ قطاری از این اتاق نمی گذرد من اینجا نشسته ام و با همین سیگار قطار می آفرینم نمی شنوی ؟ سرم دارد سوت می کشد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمرده بودم پنج سیگار راه بود تا خانه ی تو سیگار پشت سیگار ، کوچه به کوچه می گردم و نمی رسم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی گفت : به آتش میکشی پولت را برای سیگار ؟ گفتم : پولم !؟!؟! من خودم را به آتش کشیده ام برای او …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیگار یه درس خوبی به من داد : به پای کسی بسوز که نفسشو خرجت کنه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک فنجان قهوه پر یک صندلی لهستانی نو که جیر جیر نمی کند یک سیگار سالم روشن نشده یه کافه روشن روشن و ذهنی خالی از تو …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نخی سیگار ، پکی عمیق و لبخند تو رووی دیوار … دود می شویم همه با هم امشب !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کار سختی از من طلب میکنند این دلتنگی های حل شده در بغض فراموشی ات به دست من نیست که این سر سختی ها تو را با من لج میکنند بگذار فریاد بزنم !فــــــــــــــراموش نمیــــــــــــــشوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزای آفتابی خوبه عینک آفتابی میزنم کسی چشمای پر از اشکم رو نمیبینه ، روزای بارونی هم همینطور با وجود بارون کسی اشکام رو نمی بینه ، بلاتکلیفم کردند روزهای ابری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایـــــــــــا ، دخـلـَم با خرجـم نمیخواند ، کم آورده ام ، صبری که داده بودی تمام شد ، ولی دردم همچنان باقیست !!! بدهکار قلبم شده ام ، میدانم شرمنده ام نمیکنی؛ باز هم صبـــــــر میخواهم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت جبران میکنم، گفتم کدام را؟ عمر رفته را؟ روی شکسته را؟ دل مرده اماتپیده را؟ حالا من هیچ؛ جواب این تار موهای سفید را میدهی؟ نگاهی به سرم کرد و گفت چه پیر شده ای؟ گفتم جبران میکنی؟ گفت کدامش را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم شریک تخت خوابت کیست... اما هنوز...شریک بیخوابی من,خیال توست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدی ای دل عاقبت زخمت زدند گفته بودم مردم اینجا بدند دیدی ای دل دل ساقه ی جانت شکست آن عزیزت عهد و پیمانت شکست دیدی ای دل دوستی ها بی بهاست کمترین چیز که می بینی وفاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلهره رفتنت دوباره قلبمو شکست......! لعنت به اون مسافری که رفتنو یاد تو داد.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتي... رفتنت خنده را از من گرفت. و غرورم گريه را... من ماندم و پاييز و سيگار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کبریت نیازی نیست سیگار را بر لبم می گذارم و به دردهایم فکر میکنم ، خودش آتش می گیرد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسید : چرا اینقدر سیگار ؟ گفتم : اولین بار توی مه دیده بودمش !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ قطاری از این اتاق نمی گذرد من اینجا نشسته ام و با همین سیگار قطار می آفرینم نمی شنوی ؟ سرم دارد سوت می کشد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمرده بودم پنج سیگار راه بود تا خانه ی تو سیگار پشت سیگار ، کوچه به کوچه می گردم و نمی رسم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی گفت : به آتش میکشی پولت را برای سیگار ؟ گفتم : پولم !؟!؟! من خودم را به آتش کشیده ام برای او …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیگار یه درس خوبی به من داد : به پای کسی بسوز که نفسشو خرجت کنه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک فنجان قهوه پر یک صندلی لهستانی نو که جیر جیر نمی کند یک سیگار سالم روشن نشده یه کافه روشن روشن و ذهنی خالی از تو …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نخی سیگار ، پکی عمیق و لبخند تو رووی دیوار … دود می شویم همه با هم امشب !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کار سختی از من طلب میکنند این دلتنگی های حل شده در بغض فراموشی ات به دست من نیست که این سر سختی ها تو را با من لج میکنند بگذار فریاد بزنم !فــــــــــــــراموش نمیــــــــــــــشوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزای آفتابی خوبه عینک آفتابی میزنم کسی چشمای پر از اشکم رو نمیبینه ، روزای بارونی هم همینطور با وجود بارون کسی اشکام رو نمی بینه ، بلاتکلیفم کردند روزهای ابری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایـــــــــــا ، دخـلـَم با خرجـم نمیخواند ، کم آورده ام ، صبری که داده بودی تمام شد ، ولی دردم همچنان باقیست !!! بدهکار قلبم شده ام ، میدانم شرمنده ام نمیکنی؛ باز هم صبـــــــر میخواهم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت جبران میکنم، گفتم کدام را؟ عمر رفته را؟ روی شکسته را؟ دل مرده اماتپیده را؟ حالا من هیچ؛ جواب این تار موهای سفید را میدهی؟ نگاهی به سرم کرد و گفت چه پیر شده ای؟ گفتم جبران میکنی؟ گفت کدامش را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم شریک تخت خوابت کیست... اما هنوز...شریک بیخوابی من,خیال توست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدی ای دل عاقبت زخمت زدند گفته بودم مردم اینجا بدند دیدی ای دل دل ساقه ی جانت شکست آن عزیزت عهد و پیمانت شکست دیدی ای دل دوستی ها بی بهاست کمترین چیز که می بینی وفاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلهره رفتنت دوباره قلبمو شکست......! لعنت به اون مسافری که رفتنو یاد تو داد.