بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلوله نميدانست تفنگ نميدانست شکارچي نميدانست پرنده داشت براي جوجه هايش غذا ميبرد خداکه ميدانست! نميدانست?!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجال من همين باشد ك پنهان عشق او ورزم كنار و بوس و اغوشش چه گويم چون نخواهد شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه زمانی فک میکنی دوستات ارومت میکنن....اما خدا اون روزو نیاره که همون دوستات نا ارومت کنن....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فردای من خیلی وقته که گذشته ازش... آب شد و ریخت روی گونه های من... مثل دونه های برف...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

⇩درد یعنــــــــــی ⇩ ⭕دِلــَــمــــــ براشـــ خیلیــــ تنگــ شده اَمـــــا هیچــــ غَلَطیـــــ نمیـــــتونم بکنمـــــــ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دلتنگی به خاطر نبودن کسی نیست گاهی بخاطر بودن کسی است که حواسش به تو نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت دوست دارم همیشه به پات میمونم. آره دوسم داشت ولی عاشق یکی دیگه بود. اون هیچوقت به"من"نرسید همیشه به پام موند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهـــــــــی وقتا خدا دســـــــت بعضیـــا رو جوری براتـــــــ رو میکنه کــــــه فقطـ میخوای داد بزنی و بهش بگـــی : خدایاااااا دمــــــــــــــــــــت گرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقشـــه را در دستــانـــم مچـــالــه میکنــــم حــالا هــرکجـــــا بــــروی ؛ دَر مُشــتـِـــ مَنــــــی :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوچک که بودم کشتی هایم غرق می شد،سریع دفتر مشقم رامیکندم ودوباره یکی عین ان رامی ساختم. حالا... روزهاست که کشتی هایم غرق شده وتنها در حسرت آنم که چرا...؟ دیگردفتر مشقی ندارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توبرای من آدم که نه فرشته بودی! اماحالا فرشته که هیچ آدم هم نیستی... به همین راحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من واسه هرکی پَر دَرآوُردم؛از خاطراتت سر دَرآوُردم؛امااانمیخوامت..دلتنگمو خیلی ازم دوری ..با اینکه من میمیرم اینجوری ..بااازم نمیخوامت!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی زندگی هر کس یه نفر هست که نیست توی زندگی هر کس یه نفر نیست که نیست......! دلم برات تنگه..خیلی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیـــــــگر استــفــاده نمی کنــم از میــم مالکــیـــت !!! خداحافظ عـزیــزش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هنوزم تو فکرتم یه سره... فقط امیدوارم این روزا بگذره... میدونم حال تو بدون من بهتره.... چی میشد معرفت داشتی تو یه ذره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توي اين بخش يه جا ام خالي كنيد واسه كسايي كه انقد غصه داشتن كه هيچوقت نفهميدن از كجا شروع كنن و ساكت موندن و فقط پستاي شما رو خوندن....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلوله نميدانست تفنگ نميدانست شکارچي نميدانست پرنده داشت براي جوجه هايش غذا ميبرد خداکه ميدانست! نميدانست?!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجال من همين باشد ك پنهان عشق او ورزم كنار و بوس و اغوشش چه گويم چون نخواهد شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه زمانی فک میکنی دوستات ارومت میکنن....اما خدا اون روزو نیاره که همون دوستات نا ارومت کنن....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فردای من خیلی وقته که گذشته ازش... آب شد و ریخت روی گونه های من... مثل دونه های برف...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

⇩درد یعنــــــــــی ⇩ ⭕دِلــَــمــــــ براشـــ خیلیــــ تنگــ شده اَمـــــا هیچــــ غَلَطیـــــ نمیـــــتونم بکنمـــــــ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دلتنگی به خاطر نبودن کسی نیست گاهی بخاطر بودن کسی است که حواسش به تو نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت دوست دارم همیشه به پات میمونم. آره دوسم داشت ولی عاشق یکی دیگه بود. اون هیچوقت به"من"نرسید همیشه به پام موند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهـــــــــی وقتا خدا دســـــــت بعضیـــا رو جوری براتـــــــ رو میکنه کــــــه فقطـ میخوای داد بزنی و بهش بگـــی : خدایاااااا دمــــــــــــــــــــت گرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقشـــه را در دستــانـــم مچـــالــه میکنــــم حــالا هــرکجـــــا بــــروی ؛ دَر مُشــتـِـــ مَنــــــی :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوچک که بودم کشتی هایم غرق می شد،سریع دفتر مشقم رامیکندم ودوباره یکی عین ان رامی ساختم. حالا... روزهاست که کشتی هایم غرق شده وتنها در حسرت آنم که چرا...؟ دیگردفتر مشقی ندارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توبرای من آدم که نه فرشته بودی! اماحالا فرشته که هیچ آدم هم نیستی... به همین راحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من واسه هرکی پَر دَرآوُردم؛از خاطراتت سر دَرآوُردم؛امااانمیخوامت..دلتنگمو خیلی ازم دوری ..با اینکه من میمیرم اینجوری ..بااازم نمیخوامت!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی زندگی هر کس یه نفر هست که نیست توی زندگی هر کس یه نفر نیست که نیست......! دلم برات تنگه..خیلی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیـــــــگر استــفــاده نمی کنــم از میــم مالکــیـــت !!! خداحافظ عـزیــزش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هنوزم تو فکرتم یه سره... فقط امیدوارم این روزا بگذره... میدونم حال تو بدون من بهتره.... چی میشد معرفت داشتی تو یه ذره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توي اين بخش يه جا ام خالي كنيد واسه كسايي كه انقد غصه داشتن كه هيچوقت نفهميدن از كجا شروع كنن و ساكت موندن و فقط پستاي شما رو خوندن....