بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران... .ديگر حسي به هيچ عاشقانه اي ندارم.نه به چتر نيازم است نه دست همراه.خودم را در بغل ميفشارم ...تا تمناي بودن كسي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک ساعت که آفتاب بتابد ، خاطره آن همه شب های بارانی از یاد میرود این است حکایت آدم ها ، فراموشی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مانده ام، ضمائر که تمام شود ، با چه کسی هم آغوش خواهی شد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و من چه زيبا با در تنهايي خويش عكس تو را با دود سيگارم....قاب گرفته ام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻨﻬــﺎﯾﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿــﻦ ﺁﺩﻣــﺎﯾﯽ ﺑـﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻦ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻥ ﻭﻟــــــﯽ ﮐــﻨﺎﺭ ﺩﻟﺘﻨﮕﯿﺎﺕ ﻧﯿـــــﺴﺘﻦ!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و چقدر تازگی دارد برایم روزهایی که به امید آمدن کسی دلخوش نیستم و شبهایی که از نیامدنش دلگیر نمیشوم...بی کسی هم عالمی دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی ببینی گوشیت از خودت ساکت تره..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خستهام.انبوهی از دردم رفیق..از خودم از زندگی سیرم رفیق..بیصدا در بی کسی ها گم شدم.اعتراف...دیگر کم اوردم رفیق!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر تنهایم که کسی نیست تا صندلی را از زیر چوبه ی دارم بکشد. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرد خواهد شد روزهایت بی آغوش من … بر تن کن دروغ هایی را که بافتی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید قاب بگیرم حرفهایت را ؛ همه “عکس” شدند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه خط داشت اما هفت خط بود … تنهبه همین سادگی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینی که من دارم می کشم ، درد بی تو بودن نیست… تاوان با تو بودنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هدف از آفرینش بعضی ها فقط اینه که با بودنشون به ما ثابت میکنن که تنهایی چه نعمت بزرگیه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خیلی “با احساسم” ولی یادت نره ؛ تنفرم یه حسه … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می بینی ؟ بی تو ایستاده ام روی پاهای خودم و دارم تو را نگاه می کنم که حتی روی حرف های خودت هم نمی توانستی بایستی …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران... .ديگر حسي به هيچ عاشقانه اي ندارم.نه به چتر نيازم است نه دست همراه.خودم را در بغل ميفشارم ...تا تمناي بودن كسي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک ساعت که آفتاب بتابد ، خاطره آن همه شب های بارانی از یاد میرود این است حکایت آدم ها ، فراموشی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مانده ام، ضمائر که تمام شود ، با چه کسی هم آغوش خواهی شد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و من چه زيبا با در تنهايي خويش عكس تو را با دود سيگارم....قاب گرفته ام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻨﻬــﺎﯾﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿــﻦ ﺁﺩﻣــﺎﯾﯽ ﺑـﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻦ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻥ ﻭﻟــــــﯽ ﮐــﻨﺎﺭ ﺩﻟﺘﻨﮕﯿﺎﺕ ﻧﯿـــــﺴﺘﻦ!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و چقدر تازگی دارد برایم روزهایی که به امید آمدن کسی دلخوش نیستم و شبهایی که از نیامدنش دلگیر نمیشوم...بی کسی هم عالمی دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی ببینی گوشیت از خودت ساکت تره..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خستهام.انبوهی از دردم رفیق..از خودم از زندگی سیرم رفیق..بیصدا در بی کسی ها گم شدم.اعتراف...دیگر کم اوردم رفیق!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر تنهایم که کسی نیست تا صندلی را از زیر چوبه ی دارم بکشد. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرد خواهد شد روزهایت بی آغوش من … بر تن کن دروغ هایی را که بافتی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید قاب بگیرم حرفهایت را ؛ همه “عکس” شدند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه خط داشت اما هفت خط بود … تنهبه همین سادگی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینی که من دارم می کشم ، درد بی تو بودن نیست… تاوان با تو بودنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هدف از آفرینش بعضی ها فقط اینه که با بودنشون به ما ثابت میکنن که تنهایی چه نعمت بزرگیه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خیلی “با احساسم” ولی یادت نره ؛ تنفرم یه حسه … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می بینی ؟ بی تو ایستاده ام روی پاهای خودم و دارم تو را نگاه می کنم که حتی روی حرف های خودت هم نمی توانستی بایستی …