بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقاش خوبي نبودم اما اين روزها به لطف تو انتظار را ديدي ميكِشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستش را بخواهی ،فاجعه ی رفتن "او" چیزی را تکان نداد! من هنوز هم چای میخورم،قدم میزنم،هستم.! اما... تلخ تر تنهاتر بی اعتمادتر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه نمیشود زد به بیخیالی و گفت تنها آمده ام ،تنها می روم...یک وقتهایی،شاید حتی برای ساعتی یا دقیقه ای، کم میاوری!...دل وامانده ات یک نفر را میخواهد....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی عمر تلف میشود به پای یک احساس... گاهی احساس تلف میشود به پای یک عمر... و چه عذابی میکشد!!!!!!! کسی که هم عمرش تلف میشود هم احساسش......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دستای تو بهترین نوازشگره وقتی طلوع چشمات دشمن هرچی غروبه وقتی سایه ی اسمت رو لبای من خونه داره تو بگو جز تو کسی هست که منو تنها نذاره...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مهم نبودم.. اما! کاش قبل از رفتن فکر جواب قلبم را میکردی فکر دستای تنهامو میکردی که تمام دنیاش دستای تو بود و فکر چشمای بی فروغم که باید تا ابد به انتظار بشینه رفتنت رفتن بود..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر سواد عاشقی رو نداری ناراحت نباش. تحصیلات عالیه شکستن رو که داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدرت تنهایی را دست کم نگیرید. این روزها بر همه غلبه کرده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه فقط آرزومه بارون بباره رو تنم رو سنگ قبرم بنویس تنهاترین تنها منم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال مرا نپرس که هنجار ها مرا مجبور می کنند بگویم که "بهترم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه و صندلي و ميز و حتي گلدان غير از احساس ِ تو هر چيز مرا مي فَهمَد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من نگو سیگار نکش بپرس برا کدوم دردم سیگار میکشم بپرس اصلا چرا سیگاری شدم؟! مطمئن باش اون موقع خودت برام کبریت میکشی. . .!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور كرده ام... که بی تو هم زندگی می گذرد.... دلم دیگرهیچ کس را... نمی خواهد جز... تنهایی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من با تو چقدر ساده رفتم بر باد تو نام مرا چـــــه زود بردی از یاد من حبه ی قند کوچکی بودم که از دست تو در پیاله ی چای افتاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعت چشمهایم عجیب با ساعت ابرها کوک است عقربه هایی خلاف مسیر زندگی که به هم نمیرسند و فقط جفت هم می شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" خداحافظی ات " عجب خرابه ای به بار آورده! نگاه کن ... مدت هاست در تلاشند مرا از زیر آوار تنهایی هایم بیرون کشند!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقاش خوبي نبودم اما اين روزها به لطف تو انتظار را ديدي ميكِشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستش را بخواهی ،فاجعه ی رفتن "او" چیزی را تکان نداد! من هنوز هم چای میخورم،قدم میزنم،هستم.! اما... تلخ تر تنهاتر بی اعتمادتر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه نمیشود زد به بیخیالی و گفت تنها آمده ام ،تنها می روم...یک وقتهایی،شاید حتی برای ساعتی یا دقیقه ای، کم میاوری!...دل وامانده ات یک نفر را میخواهد....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی عمر تلف میشود به پای یک احساس... گاهی احساس تلف میشود به پای یک عمر... و چه عذابی میکشد!!!!!!! کسی که هم عمرش تلف میشود هم احساسش......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دستای تو بهترین نوازشگره وقتی طلوع چشمات دشمن هرچی غروبه وقتی سایه ی اسمت رو لبای من خونه داره تو بگو جز تو کسی هست که منو تنها نذاره...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مهم نبودم.. اما! کاش قبل از رفتن فکر جواب قلبم را میکردی فکر دستای تنهامو میکردی که تمام دنیاش دستای تو بود و فکر چشمای بی فروغم که باید تا ابد به انتظار بشینه رفتنت رفتن بود..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر سواد عاشقی رو نداری ناراحت نباش. تحصیلات عالیه شکستن رو که داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدرت تنهایی را دست کم نگیرید. این روزها بر همه غلبه کرده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه فقط آرزومه بارون بباره رو تنم رو سنگ قبرم بنویس تنهاترین تنها منم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال مرا نپرس که هنجار ها مرا مجبور می کنند بگویم که "بهترم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه و صندلي و ميز و حتي گلدان غير از احساس ِ تو هر چيز مرا مي فَهمَد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من نگو سیگار نکش بپرس برا کدوم دردم سیگار میکشم بپرس اصلا چرا سیگاری شدم؟! مطمئن باش اون موقع خودت برام کبریت میکشی. . .!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور كرده ام... که بی تو هم زندگی می گذرد.... دلم دیگرهیچ کس را... نمی خواهد جز... تنهایی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من با تو چقدر ساده رفتم بر باد تو نام مرا چـــــه زود بردی از یاد من حبه ی قند کوچکی بودم که از دست تو در پیاله ی چای افتاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعت چشمهایم عجیب با ساعت ابرها کوک است عقربه هایی خلاف مسیر زندگی که به هم نمیرسند و فقط جفت هم می شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" خداحافظی ات " عجب خرابه ای به بار آورده! نگاه کن ... مدت هاست در تلاشند مرا از زیر آوار تنهایی هایم بیرون کشند!