بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی تو تصمیمای من چشمات بی اثر نبود..........................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد یعنی همون سنگی بخوره به سرت که یه روز به سینه میزدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاکنون دوستی را پیدا نکرده ام که به اندازه ” تنهایی ” شایسته رفاقت باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر با تنهایی انس گرفتم که دیگر زبانش را می فهمم ! و فهمیدم… تنهایی هم می تواند عشق خوبی باشد به شرط اینکه درکش کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایت گریه می کنم مثل آنهایی که دنبال کسی می گردند، ولی خودشان گم شده اند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهايم.... تو تنهاترم مكن، شايد فردايي نباشد كه با هم باشيم....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي فلک گرمن نميزادى اجاقت کوربود؟من که خودراضى به اين خلقت نبودم زوربود؟من که باشم يانباشم کارگردون لنگ نيست.من بميرم يابمانم که کسي دلتنگ نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خوای بری؟؟ خب بروو... باور کن نیازی نیست... به یاد کسی که نیس... اولش ترسناک‍‍ بعد دردناک و بعد.. ازاد رها و شاد فراموشت می کنم... به همین سادگی عشقم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن چيزی که بيشتر از جدايی انسانها مرا آزار می دهد تظاهر آنها به دوست داشتن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی هر کی امشب تنهاست میتونسته مثل طرفش امشب و با خیلیها باشه اما قیمت و شخصیت و شعورش بالاتر از این بود که با هرکسی باشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودتان را در قلب هيچ آدمي نچپانيد جا نميشويد چروک ميشويد فقط ..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن آدمای تنها دل های بزرگی دارن. فک کنم من دل ندارم!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتن کسی که فراموش شدنم در خارطش هست،برایم،نتوانستن پذیرفتن حقیقت است که تلخ است همان طعم شیرینی خاطره ی عشق فرهاد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه داشتنش واسم یه رویا بود ولی الان هم که دارمش بازم برام شبیه یه رویاست دوست داشتنش تلخ،فکر کردنش سخت، احساسش عذاب...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقصیر تنهایی نیست که چراغ آرزوها رو خاموش میکنه.. تقصیر عشق است که این چراغها رو برافروخته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشسته ام ، کجا ؟ کنار همان چاهی که تو برایم کندی ، عمق نامردی ات را اندازه می گیرم !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی تو تصمیمای من چشمات بی اثر نبود..........................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد یعنی همون سنگی بخوره به سرت که یه روز به سینه میزدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاکنون دوستی را پیدا نکرده ام که به اندازه ” تنهایی ” شایسته رفاقت باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر با تنهایی انس گرفتم که دیگر زبانش را می فهمم ! و فهمیدم… تنهایی هم می تواند عشق خوبی باشد به شرط اینکه درکش کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایت گریه می کنم مثل آنهایی که دنبال کسی می گردند، ولی خودشان گم شده اند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهايم.... تو تنهاترم مكن، شايد فردايي نباشد كه با هم باشيم....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي فلک گرمن نميزادى اجاقت کوربود؟من که خودراضى به اين خلقت نبودم زوربود؟من که باشم يانباشم کارگردون لنگ نيست.من بميرم يابمانم که کسي دلتنگ نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خوای بری؟؟ خب بروو... باور کن نیازی نیست... به یاد کسی که نیس... اولش ترسناک‍‍ بعد دردناک و بعد.. ازاد رها و شاد فراموشت می کنم... به همین سادگی عشقم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن چيزی که بيشتر از جدايی انسانها مرا آزار می دهد تظاهر آنها به دوست داشتن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی هر کی امشب تنهاست میتونسته مثل طرفش امشب و با خیلیها باشه اما قیمت و شخصیت و شعورش بالاتر از این بود که با هرکسی باشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودتان را در قلب هيچ آدمي نچپانيد جا نميشويد چروک ميشويد فقط ..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن آدمای تنها دل های بزرگی دارن. فک کنم من دل ندارم!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتن کسی که فراموش شدنم در خارطش هست،برایم،نتوانستن پذیرفتن حقیقت است که تلخ است همان طعم شیرینی خاطره ی عشق فرهاد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه داشتنش واسم یه رویا بود ولی الان هم که دارمش بازم برام شبیه یه رویاست دوست داشتنش تلخ،فکر کردنش سخت، احساسش عذاب...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقصیر تنهایی نیست که چراغ آرزوها رو خاموش میکنه.. تقصیر عشق است که این چراغها رو برافروخته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشسته ام ، کجا ؟ کنار همان چاهی که تو برایم کندی ، عمق نامردی ات را اندازه می گیرم !