بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو کس با زبان دلم آشنا نیست چه بهتر که از شکوه خاموش باشم چو یاری مرا نیست همدرد ، بهتر که از یاد یاران فراموش باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت میترسیدم از اینکه من از نژاد شیشه باشم و شکستنی ، او از نژاد جاده باشد و رفتنی ، آری روزها گذشت ، همان شد ، او رفت ، من شکستم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست خودم نیست،می لرزد...بی هوا...هری میریزد‏!‏‏!دلم رامیگویم،وقتی چشمانت درپناه اشک است‏!‏‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالهــــــــــا دویده ام با قلبـــــــــی معلق و پایـــی در هــــوادیگــــر طــاقت رویاهــــایم تمــــــــــام شده است...دلــــــــــم رسیدن می خواهــــــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایم... تنهاتر از همیشه... تنها تر از شب... تنها از روز... و تنها تر از تمام انسان هایی که تنهایم گذاشتند تا ارام ارام تنهایی هایم را باور کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته عاشق کسی بشی که تو رو فقط و فقط به خاطر نیازش می خواد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش مردم جدایی او از من را هم میدیدن... بی شک اسکار میگرفت بازیش با من.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کسی روشنی دهد عاقبتش "دار" است... سقف خانه را ببین! اعدام همه چراغهاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزارم ميدهد.به عمد،اما من انقدر خسته ام، آنقدر شكسته ام كه هيچ نميگويم..حتي ديگه رنجيدن هم ازيادم رفته....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينــــايي کــه با هــــدفــون تــــو گــوش ميــرن بــخــوابــن ايــنا رويــايــي براشــون نمــونــده که قبــلِ خــواب بهــش فکــر کــنن ايــنــا . . . تنهــــان ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این همه درد... غصه... نداشتن... حسرت... بغض... سرخوشانه می خندم ، شوخی میکنم و هیچکس نمی داند ؛ چقدر سخت است احساس خفگی کردن پشت این نقاب لعنتی!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهایی هست که احساس تنـــهایی به آدم دست میدهد.. آنـــــروزها سخت نیـــــازمند دستانت هســـــتم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهـــــــــــايى هم مد شده! همه به هم خيانت مى كنند وبعد داد ميزنند كه تنهــــــــــايم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داری میری سفر برو به سلامت نمی خواد بلیط همسفرت رو ازم پنهون کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيا بريم جايي كه خلوتت بلوا نشه،جايي كه تو فكر ميكني رويا ، ، ،تنهاتر نشه.. تنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا بي نهايت عشق رو همراه تو ميبينم،اين بار ميپرسم،تو بده تسكينم..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو کس با زبان دلم آشنا نیست چه بهتر که از شکوه خاموش باشم چو یاری مرا نیست همدرد ، بهتر که از یاد یاران فراموش باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت میترسیدم از اینکه من از نژاد شیشه باشم و شکستنی ، او از نژاد جاده باشد و رفتنی ، آری روزها گذشت ، همان شد ، او رفت ، من شکستم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست خودم نیست،می لرزد...بی هوا...هری میریزد‏!‏‏!دلم رامیگویم،وقتی چشمانت درپناه اشک است‏!‏‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالهــــــــــا دویده ام با قلبـــــــــی معلق و پایـــی در هــــوادیگــــر طــاقت رویاهــــایم تمــــــــــام شده است...دلــــــــــم رسیدن می خواهــــــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایم... تنهاتر از همیشه... تنها تر از شب... تنها از روز... و تنها تر از تمام انسان هایی که تنهایم گذاشتند تا ارام ارام تنهایی هایم را باور کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته عاشق کسی بشی که تو رو فقط و فقط به خاطر نیازش می خواد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش مردم جدایی او از من را هم میدیدن... بی شک اسکار میگرفت بازیش با من.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کسی روشنی دهد عاقبتش "دار" است... سقف خانه را ببین! اعدام همه چراغهاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزارم ميدهد.به عمد،اما من انقدر خسته ام، آنقدر شكسته ام كه هيچ نميگويم..حتي ديگه رنجيدن هم ازيادم رفته....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينــــايي کــه با هــــدفــون تــــو گــوش ميــرن بــخــوابــن ايــنا رويــايــي براشــون نمــونــده که قبــلِ خــواب بهــش فکــر کــنن ايــنــا . . . تنهــــان ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این همه درد... غصه... نداشتن... حسرت... بغض... سرخوشانه می خندم ، شوخی میکنم و هیچکس نمی داند ؛ چقدر سخت است احساس خفگی کردن پشت این نقاب لعنتی!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهایی هست که احساس تنـــهایی به آدم دست میدهد.. آنـــــروزها سخت نیـــــازمند دستانت هســـــتم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهـــــــــــايى هم مد شده! همه به هم خيانت مى كنند وبعد داد ميزنند كه تنهــــــــــايم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داری میری سفر برو به سلامت نمی خواد بلیط همسفرت رو ازم پنهون کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيا بريم جايي كه خلوتت بلوا نشه،جايي كه تو فكر ميكني رويا ، ، ،تنهاتر نشه.. تنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا بي نهايت عشق رو همراه تو ميبينم،اين بار ميپرسم،تو بده تسكينم..